Kiezen voor groen in IJsselstein GR2014

Carola Ruijsch v
Mind Map by , created over 5 years ago

Gemeenteraadsverkiezingen IJsselstein op 19 maart 2014

847
0
0
Tags
Carola Ruijsch v
Created by Carola Ruijsch v over 5 years ago
B7: Further Biology
Matthew Law
The structure of the heart
rachel_w
GOLD advanced Unit 4 No pain without gain
Csabi Berger
Enzyme Regulation - Reversible Covalent Modification
daniel.praecox
Enzyme Regulation - Irreversible Covalent Modification
daniel.praecox
Discovery
Dirk Weibye
Kiezen voor groen in IJsselstein GR2014
1 VVD
1.1 Balans in groen: geen schade aan infrastructuur.
1.2 'Snippergroen' in eigen beheer inwoners
1.3 Niet bouwen buiten 'rode contouren' (bereikt doel 2 zittingsperiodes).
1.4 Sportpark IJsseloever: al het gekapte groen komt terug (bereikt doel).
1.5 Kloosterplantsoen: betaalbare woningen voor jongeren met groene long eromheen.
1.6 Opbrengsten Zenderpark worden gebruikt voor Kasteeltuin (bereikt doel).
1.7 Aantrekkelijke stadsparken
2 PvdA
2.1 'Snippergroen' verkopen of in beheer geven organisaties.
2.2 Beeld-kwaliteitsniveau blijft zoals het is.
2.3 Verloren gegaan groen compenseren op andere plekken.
2.4 Samenwerking bewoners/wijkorganisaties bij inrichten openbare ruimte.
3 SP
3.1 Ruimte
3.1.1 Flora- en faunaexperts bij ieder bouwkundig project.
3.1.2 Fijnstofmetingen: Plan maken bij te hoge concentraties.
3.2 Leefbaarheid
3.2.1 Bouwen niet ten koste van groen en biodiversiteit.
3.2.2 Beheerniveau van groen weer omhoog.
3.3 Groen en sociaal ondernemen
3.3.1 Groen ondernemen stimuleren door de gemeentelijke belasting voor groene bedrijven te verlagen.
4 CDA
4.1 Niet bouwen buiten de grenzen ('rode contouren'. Eerst binnenstedelijke locaties gebruiken. "Zonder verlies groene kwaliteit."
4.2 "Actief elkaar aanspreken bij zaken als leefomgeving (groen, veiligheid, e.d)".. De gemeente breidt voorlichting uit.
5 ChristenUnie
5.1 Betaalbaar en mooi groen brengt kwaliteit in de leefomgeving
5.2 Burgerparticipatie bij het groen
5.3 Initiatieven stadslandbouw de ruimte geven
5.4 Aandacht voor waterafvoer door de IJssel
6 d66
6.1 Binnenstad
6.1.1 Aantrekkelijker, gezelliger en groener
6.2 Duurzaamheid
6.2.1 Verticaal groen
6.2.2 Grotere verscheidenheid soorten
6.3 Voorlichting & Educatie
6.3.1 Onderhouden groenstroken door bewoners en scholen
6.4 Nieuwbouw
6.4.1 Groener aanzicht door nieuwe technieken
6.5 Groen
6.5.1 Nieuwe technieken, verticale tuinen, groene daken etc.
6.5.2 Gezondheid van inwoners, biodiversiteit, meerwaarde aan gebouwen
6.5.3 Regels versoepelen voor initiatieven inwoners
7 LDIJ
7.1 IJsselstein is een groene gemeente en dat moet zo blijven
7.2 Bomenkap vindt uitsluitend plaats bij ziekte of noodzaak
7.3 Verandering aan het groen: Eerst draagvlak in de wijk, dan pas uitvoeren
7.4 Bewoners helpen mee met het onderhouden van groen
7.5 Snippergroen voor een zacht prijsje
8 GroenLinks
8.1 Vitale groene stad
8.1.1 Stoppen van huidige kap- en rooiplannen. Geen duizenden bomen en struiken weg. Compensatie altijd.
8.1.2 Goed plan van aanpak biodiversiteit. Natuurlijke onkruidbestrijding voor behoud bijen en schoon water.
8.1.3 Deelnemen aanSolar Valley: actief beleid zonnepanelen.
8.1.4 Aanleg van natuurspeeltuinen en natuurspeelplekken in IJsselstein.
8.1.5 Ondersteunen van het initiatief Eetbaar IJsselstein voor stadstuinen en streekproducten
8.1.6 Alleen nog energieneutraal bouwen
8.1.7 Budget voor Groenplatform (GPIJ)
8.1.8 Duurzaam groenbeheer
8.1.9 Voorlichting tegen 'verstening' tuinen

Media attachments