RAMON LLULL

Vicente Sivera
Mind Map by Vicente Sivera, updated more than 1 year ago
Vicente Sivera
Created by Vicente Sivera almost 4 years ago
10
0

Description

sa
Tags

Resource summary

RAMON LLULL
1 va ser
1.1 Un escriptor, filòsof, místic, teòleg, professor mallorquí
1.1.1 que va pertanyer al s.XIII
1.1.1.1 presenta un caràcter excepcional
1.1.1.1.1 Inmensa obra
1.1.1.1.1.1 escriure prop de 300 llibres
1.1.1.1.1.2 Primer europeu en escriure novel·les en prosa
1.1.1.1.1.2.1 sobre
1.1.1.1.1.2.1.1 temes contemporanis
1.1.1.1.2 Activitat incessant
1.1.1.1.2.1 reflectida en que
1.1.1.1.2.1.1 va viatjar constantement
1.1.1.1.2.1.1.1 va fer un programa per a la conversió dels infidels i la renovació de la cristiandat
1.1.1.1.2.1.1.1.1 fet que va desencadenar
1.1.1.1.2.1.1.1.1.1 abandonar vida cortesana
1.1.1.1.2.1.1.1.1.2 es va dedicar a la predicació als infidels, escriptura d'un llibre, fundació d'escoles-monestirs.
1.1.1.1.2.1.2 va difondre la seua obra
2 PENSAMENT
2.1 L' Art
2.1.1 és
2.1.1.1 el nucli de tot el seu sistema
2.1.1.1.1 Acceptat en les tres religions
2.1.1.1.1.1 Hebrea, cristiana i musulmana
2.1.1.1.2 Bassat en principis generals
2.1.1.1.2.1 Existència d'un sol Déu
2.1.1.2 tècnica de pensament de base lògica i matemàtica, pretenia demostrar que les gran veritats cristianes deriven de l'estructura mateixa de ñ'univers.
2.2 Creació del llibre de Contemplació en Déu
2.2.1 pretén demostrar que
2.2.1.1 Déu esta darrere de totes les coses
3 LA SEUA OBRA LITERÀRIA
3.1 instrument de
3.1.1 divulgació del seu pensament
3.1.1.1 va escriure
3.1.1.1.1 Dues obres en català
3.1.1.1.1.1 Blanquerna
3.1.1.1.1.1.1 exposa
3.1.1.1.1.1.1.1 Programa de reforma moral de la cristiandat
3.1.1.1.1.1.2 s'estructura en
3.1.1.1.1.1.2.1 Llibre I
3.1.1.1.1.1.2.1.1 tracta
3.1.1.1.1.1.2.1.1.1 Matrimoni
3.1.1.1.1.1.2.2 Llibre II
3.1.1.1.1.1.2.2.1 presenta
3.1.1.1.1.1.2.2.1.1 Natana
3.1.1.1.1.1.2.3 Llibre III, IV
3.1.1.1.1.1.2.3.1 narra
3.1.1.1.1.1.2.3.1.1 Reformes Blanquerna
3.1.1.1.1.1.2.4 Llibre V
3.1.1.1.1.1.2.4.1 Col·lecció de
3.1.1.1.1.1.2.4.1.1 màximes morals i filosòfiques
3.1.1.1.1.1.2.4.1.1.1 Llibre
3.1.1.1.1.1.2.4.1.1.1.1 D'amic e amat
3.1.1.1.1.2 Llibre de les meravelles
3.1.1.1.1.2.1 Protagonista
3.1.1.1.1.2.1.1 Fèlix
3.1.1.1.1.2.2 temes diversos
3.1.1.1.1.2.3 és
3.1.1.1.1.2.3.1 mena d'enciclopèdia novel·lada
3.1.1.1.1.2.3.1.1 es divideix en deu parts
3.1.1.1.1.2.3.1.1.1 La setena parla del llibre de les bèsties
3.1.1.1.1.2.3.1.1.1.1 és un
3.1.1.1.1.2.3.1.1.1.1.1 tractat de zoologia
3.1.1.1.1.2.3.1.1.1.1.1.1 reflexió en forma faula sobre la política, l'ambició d'exercir el poder
3.1.1.1.1.2.3.1.1.1.1.1.1.1 fa servir els animals per a descriure els aspectes més tenebrosos de la condició humana
4 LA SEUA LLENGUA
4.1 va ser
4.1.1 Primer autor europeu en escriure en llengua materna
4.2 va crear un
4.2.1 Model de prosa apte per a tractar totes les àrees del coneixement
Show full summary Hide full summary

Similar

VERBOS VALENCIANO
bmonzonjose
16 temes de literatura de valencià
mapipalacios97
LA POESIA DEL SEGLE XV
Vicente Sivera
L'HUMANISME
Vicente Sivera
LA PROSA MORAL I RELIGIOSA
Vicente Sivera
Valle Inclán Contexto histórico y literario de la época
Isabel Ordoñez M
Programación Lineal
Miriam Rosario
Programación Lineal
Frank Winchester
Electrones de Valencia y Diferencial
Fradiaz Química y Biología
Valencià - Literatura PAU - Tema 1
Moema Aguade
Valencià - Literatura PAU - Tema 1
Amanda Torrente