LA PROSA MORAL I RELIGIOSA

Vicente Sivera
Mind Map by Vicente Sivera, updated more than 1 year ago
Vicente Sivera
Created by Vicente Sivera almost 4 years ago
93
0

Description

asa
Tags

Resource summary

LA PROSA MORAL I RELIGIOSA
1 LA PREDICACIÓ ORAL I ESCRITA
1.1 van sorgir a l'Occident
1.1.1 Monestir durant l'edat mitjana
1.1.1.1 com a
1.1.1.1.1 centres de cultura clerical i vida ascètica
1.1.2 Els ordres mendicants
1.1.2.1 Franciscans
1.1.2.2 Dominicans
1.1.2.3 van exercir
1.1.2.3.1 una influència ben important en la
1.1.2.3.1.1 societat medieval del s. XIV
1.1.2.3.1.1.1 van instruir als nous burgesos
1.1.2.3.1.1.2 es van instal·lar
1.1.2.3.1.1.2.1 en els convents a les ciutats
1.1.2.3.1.1.2.1.1 van organitzar una activitat pastoral
1.1.2.3.1.1.2.1.1.1 centrada en uns casos com
1.1.2.3.1.1.2.1.1.1.1 Sant Vicent Ferrer (1350-1419)
1.1.2.3.1.1.2.1.1.1.1.1 va nàixer a València
1.1.2.3.1.1.2.1.1.1.1.2 es va dedicar a la predicació
1.1.2.3.1.1.2.1.1.1.1.2.1 estill senzill amb multitud de recursos
1.1.2.3.1.1.2.1.1.1.1.2.1.1 per conmoure al públic
1.1.2.3.1.1.2.1.1.1.1.3 fama de miracles i prodigis
1.1.2.3.1.1.2.1.1.1.1.3.1 han perdurat en
1.1.2.3.1.1.2.1.1.1.1.3.1.1 La tradició popular
1.1.2.3.1.1.2.1.1.1.1.4 vol criticar
1.1.2.3.1.1.2.1.1.1.1.4.1 vicis del seu temps
1.1.2.3.1.1.2.1.1.1.1.5 Destaca per la seua obra
1.1.2.3.1.1.2.1.1.1.1.5.1 Els Sermons
1.1.2.3.1.1.2.1.1.1.1.5.1.1 LLibre on va recollir totes les seues predicacions
1.1.2.3.1.1.2.1.1.1.1.5.1.2 Característiques
1.1.2.3.1.1.2.1.1.1.1.5.1.2.1 ús de jocs teatrals, interpel·lacions a l'auditori, utilització d'exemples i semblances
1.1.2.3.1.1.2.1.1.1.1.5.1.3 ofereixen una panoràmica de la societat valenciana i servixen per a conèixer la llengua parlada
1.1.2.3.1.1.2.1.1.1.2 Francisc Eiximenis (1330-1409)
1.1.2.3.1.1.2.1.1.1.2.1 va nàixer a Girona
1.1.2.3.1.1.2.1.1.1.2.2 va produir obres de divulgació
1.1.2.3.1.1.2.1.1.1.2.3 El seu estil va destacar per ser
1.1.2.3.1.1.2.1.1.1.2.3.1 un llenguatge pròxim als lectors
1.1.2.3.1.1.2.1.1.1.2.3.1.1 per a influir en un públic ampli
1.1.2.3.1.1.2.1.1.1.2.3.1.2 amb la finalitat de ser amè
1.1.2.3.1.1.2.1.1.1.2.4 Destaca per
1.1.2.3.1.1.2.1.1.1.2.4.1 Obres com
1.1.2.3.1.1.2.1.1.1.2.4.1.1 L'obra lo Crestià
1.1.2.3.1.1.2.1.1.1.2.4.1.1.1 és
1.1.2.3.1.1.2.1.1.1.2.4.1.1.1.1 mena d'enciclopèdia de l'època
1.1.2.3.1.1.2.1.1.1.2.4.1.1.1.1.1 de la qual
1.1.2.3.1.1.2.1.1.1.2.4.1.1.1.1.1.1 Coneixem quatre llibres
1.1.2.3.1.1.2.1.1.1.2.4.1.1.1.1.1.1.1 El llibre Primer
1.1.2.3.1.1.2.1.1.1.2.4.1.1.1.1.1.1.1.1 és una
1.1.2.3.1.1.2.1.1.1.2.4.1.1.1.1.1.1.1.1.1 Introducció a la religió cristiana
1.1.2.3.1.1.2.1.1.1.2.4.1.1.1.1.1.1.2 El llibre Segon
1.1.2.3.1.1.2.1.1.1.2.4.1.1.1.1.1.1.2.1 analitza
1.1.2.3.1.1.2.1.1.1.2.4.1.1.1.1.1.1.2.1.1 Problema de les temptacions
1.1.2.3.1.1.2.1.1.1.2.4.1.1.1.1.1.1.3 El llibre Terç
1.1.2.3.1.1.2.1.1.1.2.4.1.1.1.1.1.1.3.1 estudia
1.1.2.3.1.1.2.1.1.1.2.4.1.1.1.1.1.1.3.1.1 Concepte del mal i pecat
1.1.2.3.1.1.2.1.1.1.2.4.1.1.1.1.1.1.4 El llibre Dotzè
1.1.2.3.1.1.2.1.1.1.2.4.1.1.1.1.1.1.4.1 és un
1.1.2.3.1.1.2.1.1.1.2.4.1.1.1.1.1.1.4.1.1 Tractat polític
1.1.2.3.1.1.2.1.1.1.2.4.1.1.2 com l'anomenà
1.1.2.3.1.1.2.1.1.1.2.4.1.1.2.1 Pere el Cerimoniós
1.1.2.3.1.1.2.1.1.1.2.4.1.2 Llibre de les dones, llibre dels àngels, Vita Christi
1.1.2.3.1.1.3 caracteritzada per
1.1.2.3.1.1.3.1 Patir una forta crisi demogràfica, política i ideològica
1.1.2.3.1.1.3.1.1 a més de
1.1.2.3.1.1.3.1.1.1 La primera gran pesta (1348) a Europa
1.1.2.3.1.1.3.1.1.1.1 va suposar que
1.1.2.3.1.1.3.1.1.1.1.1 va desaparèixer entre un quart i un terç de la població
2 ANSELM TURMEDA (1355-1423)
2.1 Va nàixer a Mallorca
2.2 Va escriure en àrab
2.2.1 però també en
2.2.1.1 Català
2.2.1.1.1 Libbre de bons amonestaments
2.2.1.1.2 Disputa de l'ase
2.2.1.1.3 Cobles sobre la divisió del regne de Mallorques
2.2.1.1.4 Tota la seua obra va ser escrita a Tunis
2.2.1.1.4.1 amb una varietat de gèneres literaris
2.2.2 L'autobiografia i atac als partidaris de la creu
Show full summary Hide full summary

Similar

VERBOS VALENCIANO
bmonzonjose
16 temes de literatura de valencià
mapipalacios97
RAMON LLULL
Vicente Sivera
LA POESIA DEL SEGLE XV
Vicente Sivera
L'HUMANISME
Vicente Sivera
ELS INICIS DE LA LITERATURA CATALANA
Vicente Sivera
Valle Inclán Contexto histórico y literario de la época
Isabel Ordoñez M
Tema 16. Ley 9/2001 17 Julio del suelo. Disposiciones relativas al suelo no urbanizable
Ivan Espin Chiloeches
Electrones de Valencia y Diferencial
Fradiaz Química y Biología
Valencià - Literatura PAU - Tema 1
Moema Aguade
Valencià - Literatura PAU - Tema 1
Amanda Torrente