ESTADÍSTICA 3ESO-C

MARISTES MONTSERRAT LLEIDA
Mind Map by MARISTES MONTSERRAT LLEIDA, updated more than 1 year ago
MARISTES MONTSERRAT LLEIDA
Created by MARISTES MONTSERRAT LLEIDA almost 4 years ago
6
0

Description

Tema 0
Tags

Resource summary

ESTADÍSTICA 3ESO-C
1 CONCEPTES BÀSICS
1.1 MOSTRA I POBLACIÓ
1.1.1 POBLACIÓ: conjunt d'individus MOSTRA: subconjunt de la població
1.2 VARIABLES ESTADÍSTIQUES
1.2.1 Característica que s´estudia en una població
1.2.1.1 Discretes
1.2.1.1.1 Sol poden prendre un nombre finit valors
1.2.1.2 Contínues
1.2.1.2.1 Poden prendre qualsevol valor d´un interval
2 ONA BARRUFET, LAIA FO, STEFANIA CHIOREAN, OLAU PALLÀS
3 FREQÜÈNCIES I TAULES
3.1
3.1.1 ABSOLUTA
3.1.1.1 Nombre de vegades que apareix un valor
3.1.2 RELATIVA
3.1.2.1 Quocient de la freqüència absoluta d'un valor entre el nombre total de dades
4 GRÀFICS ESTADÍSTICS
4.1 diferents tipus...
4.1.1 sectors
4.1.1.1 És un cercle dividit en sectors d'angle proporcional
4.1.2 barres
4.1.2.1 Els valors corresponen amb una barra de longitud proporcional a la seva freqüència.
4.1.3 pictograma
4.1.3.1 Símbol que comunica un missatge o descriu objectes
4.1.4 Histograma
4.1.4.1 És una manera de representar gràficament dades quantitatives
5 MESURES
5.1 Dispersió
5.1.1 Mostren la variabilitat d'una distribució, indicant per mitjà d'un nombre
5.2 Centralització
5.2.1 Mediana
5.2.1.1 Un cop ordenada la sèrie de més petit a més gran sense agrupar les dades repetides, es troba en la posició central.
5.2.1.1.1
5.2.2 Mitjana
5.2.2.1 És la suma de tots els valors dividida pel nombre de valors del conjunt.
5.2.3 Moda
5.2.3.1 Anomenarem moda el valor de la sèrie estadística de major freqüència absoluta.
5.3 Posició
5.3.1 Divideixen un conjunt de dades en grups amb el mateix nombre de individus.
Show full summary Hide full summary

Similar

Aplicaciones de las derivadas
Marta Arroyo
Sucesiones Aritméticas
Elaine del Valle
EXAMEN DE MATEMÁTICAS 1ER GRADO SECUNDARIA 5to Bim
FELIPE SOLTERO
Inferencia, Estimación y Contraste de Hipotesis
bruceepz
Ecuaciones Estadísticas
Diego Santos
FRACCIONES...
JL Cadenas
Matemáticasen la VidaCotidiana
Diego Santos
Ejemplos de Preguntas de Pensamiento Analítico
Raúl Fox
FRACCIONES...
Ulises Yo
Números Racionales - Parte 1
Samuel Campos Cid
FACTORIZACION DE POLINOMIOS
Faber Garcia