PROPIETATS MECÀNIQUES

huiying lin
Mind Map by huiying lin, updated more than 1 year ago
huiying lin
Created by huiying lin almost 4 years ago
7
0

Description

1

Resource summary

PROPIETATS MECÀNIQUES
1 Elasticitat
1.1 El material recupera la seva forma original després d'haver estat deformat per un esforç.
2 Duresa
2.1 Indica la resistència que ofereix un material a ser ratllat, penetrat o tallat.
3 Tenacitat
3.1 Propietat d'alguns materials de suportar forces i cops sense trencar-se.
4 Resistència
4.1 A la tracció
4.2 A la compressió
4.3 A la flexió
4.4 A la torsió
4.5 Al cisallament
4.6 Capacitat d'un material de suportar esforços sense deformar-se ni trencar-se.
5 Plasticitat
5.1 Mal·leabilitat
5.1.1 Deformar-se permanentment en forma de làmina sense trencar-se,
5.2 Ductilitat
5.2.1 Deformar-se permanentment en forma de fil sense trencar-se.
5.3 Adquireix deformacions permanents sense trencar-se.
6 Fragilitat
6.1 Els materials fràgils es trenquen fàcilment en rebre cops i xocs.
Show full summary Hide full summary

Similar

Test Diagnóstico de Informática Básica
victorlobato2009
TECNOLOGÍA TAREA
Denisse Alcalá P
DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO
Esteban Bravo3B
20 preguntas sobre sistemas operativos
esmeraldameza100
Curso Basico De Android
manrongel
codigos QR
Cristina Padilla
DISPOSITIVOS DE ENTRADA, SALIDA Y ALMACENAMIENTO
Daniel Ochoa Hernández
Seguridad en la red
Diego Santos
Historia de la Ingeniería
Camila González
Partes principales de un ordenador.
Carlota Muñoz Castaño