voda

Lara Zupanc
Mind Map by Lara Zupanc, updated more than 1 year ago
Lara Zupanc
Created by Lara Zupanc almost 4 years ago
3
0

Description

pojmovna mapa o vodi
Tags

Resource summary

voda
1 je tekoča snov
1.1 vrsta
1.1.1 vodovodna voda
1.1.1.1 mineralna voda
1.1.1.1.1 destirilana voda
1.1.1.1.1.1 deževnica
1.1.1.1.1.1.1 voda iz ribnika
2 vida je kemična spojina
2.1 sestavljena iz 2eh elemrntov
2.1.1 kisika
2.1.1.1 vodika
3 voda v naravi
3.1 vsebuje
3.1.1 pline
3.1.1.1 nineralne snovi
4 voda pokriva 2/3 zemljinrga povrjša
4.1 ločimo
4.1.1 sladko vodo
4.1.2 slano vodo
4.2 slana voda so oceani in morja
5 sladka voda
5.1 potori
5.1.1 ribniki
5.1.1.1 reke
5.1.1.1.1 jezera
5.2 sladka voda nima posebnega okusa
5.2.1 če ni umazana voda je to pitna voda
6 delitev slanih voda
6.1 stoječa
6.2 tekoča
7 trdoza vode
7.1 mineralna voda
8 mehka voda
8.1 deževnica
Show full summary Hide full summary

Similar

DELOVANJE ŽIVIH SISTEMOV
jan.filipic
DELOVANJE ŽIVIH SISTEMOV
laura.skledar
čLOVEK IN OKOLJE
Urska Verdnik
VODA
neža rojs
DELOVANJE ŽIVIH SISTEMOV
patricija.lasic
DELOVANJE ŽIVIH SISTEMOV
jure.galun
DELOVANJE ŽIVIH SISTEMOV
Gašper Kopše