L'ABSOLUTISME

julia hospita acarin
Mind Map by julia hospita acarin , updated more than 1 year ago
julia hospita acarin
Created by julia hospita acarin almost 4 years ago
4
1

Description

Mapa mental del absolutisme

Resource summary

L'ABSOLUTISME
1 DEFINICIÓ
1.1 És un sistema:
1.1.1 Polític
1.1.2 Económic
1.1.3 Social
1.2 S'extenguè
1.2.1 Europa
1.2.2 s.XV (1492 )i s.XVIII(1789)
1.3 És caracteritza
1.3.1 MONARQUIA ABSOLUTA
1.3.2 ECONOMIA AGRÀRIA DE SUBSITÈNCIA
1.3.3 SOCIETAT ESTAMENTAL
2 CARACTERÍSTIQUES POLÍTIQUES
2.1 MONARQUIA ABSOLUTA
2.2 REI CONCENTRA ELS 3 PODERS
2.2.1 Executiu
2.2.1.1 manar
2.2.2 Legislatiu
2.2.2.1 fer lleis
2.2.3 Judicial
2.2.3.1 jutjar o castigar
2.3 NO ATORGA DRET A SUFRAGI
2.4 LA SOBIRANIA ÉS REIAL
2.5 NO EXISTEIX CONSTITUCIÓ
2.5.1 NO HI HA CAP CODI DE LLEIS
2.5.1.1 Que reguli drets i deures
2.5.1.2 Òrgans de govern
3 CARACTERÍSTIQUES ECONÒMIQUES
3.1 AGRICULTURA DE SUBSISTÈNCIA
3.1.1 POLICULTIU PER CONSUM PROPI
3.1.1.1 Rotació de cultius
3.1.1.2 Guaret: El terra regeneri sol
3.1.2 NO GENERA EXEDENTS
3.2 GREMIS
3.2.1 COMERÇ MINORITARI
3.2.2 PUTTING OUT SYSTEM
3.2.2.1 Manufactura domèstica tèxtil
3.3 MANUFACTURES REIALS
3.3.1 PRODUCCIONS DE LUXE
3.4 COMERÇ (VESCANVI AMB ÀFRICA)
3.4.1 COLÒNIES AMERICANES
3.4.1.1 Intercanvis amb Espanya i Amèrica
3.4.2 AMB ESCLAUS
3.4.2.1 D' Àfrica a Amèrica
3.4.2.1.1 ESCLAVISTES
3.4.3 COTÓ
3.4.3.1 INDIANES-CATALUNYA
3.5 PROTECCIONISME
3.5.1 PROTEGEIXEN EL PRODUCTE DEL PAÍS
3.5.1.1 PASSAR ARANZELS
4
5 CARACTERÍSTIQUES SOCIALS
5.1 ESTAMENTAL
5.1.1 CLERO
5.1.1.1 PRIVILEGIATS
5.1.1.1.1 Latifundistes/terratinents
5.1.1.1.2 Càrrecs públics
5.1.1.1.3 alts càrrecs del exèrcit/clero
5.1.1.1.4 No paguen impostos
5.1.2 NOBLESA
5.1.2.1
5.1.3 3r ESTAT
5.1.3.1 NO PRIVILEGIATS
5.1.3.1.1 TREBALLEN PER ELS LATIFUNISTES
5.1.3.1.2 NO OCUPEN CÀRRECS PÚBLICS
5.1.3.1.3 NO ALTS CÀRRECS DE L'EXÈRCIT O DE L'ESGLÈSIA
5.1.3.1.4 PAGUEN IMPOSTOS + RENDES
5.2 RÈGIM DEMOGRÀFIC
5.2.1 ALTES TAXES DE MORTALITAT/NATALITAT
6 ESTAT CONFECIONAL

Media attachments

Show full summary Hide full summary

Similar

Historia de España: Al-Ándalus
maya velasquez
Historia de España: Constituciones y fechas
maya velasquez
La Dictadura Franquista
Diego Santos
Consecuencias de la guerra civil
ignaciobll
La crisis del antiguo régimen (RESUMEN)
Marina García Chip
Guerra colonial y crisis de 1898
Raúl Álvarez
Test sobre Los Reyes Católicos - La integración de las coronas
maya velasquez
Resumen sobre Los Reyes Católicos
maya velasquez
Historia del Siglo XIX: El Movimiento Obrero
María Salinas
Los Reyes Católicos
maya velasquez