ESTADÍSTICA

pau serra minguella
Mind Map by pau serra minguella, updated more than 1 year ago
pau serra minguella
Created by pau serra minguella over 4 years ago
2
0

Description

treball

Resource summary

ESTADÍSTICA
 1. DEFINICIÓ
  1. L'estadística és la ciència matemàtica relacionada amb la recopilació, anàlisi, interpretació i representació de dades. S'utilitza en diverses disciplines acadèmiques, de les ciències físiques a les ciències socials i humanitats.
  2. PARTS DE L'ÈSTADÍSTICA
   1. Recollida de dades
    1. L'enquesta estadística sempre va precedida d'una fase on es determinen els diferents aspectes a estudiar.
    2. Tractament de les dades
     1. l resultat de l'enquesta estadística és una sèrie de dades numèriques
     2. Estudi d'una sola variable
      1. L'agrupament de dades, el càlcul de les quantitats, la construcció de gràfics
       1. permet obtenir un primer resum visual de la variable estadística estudiada.
      2. Estudi de diverses variables
       1. és l'anàlisi multidimensional en el qual es troba l'anàlisi de components principals, l'anàlisi de components independents, la regressió lineal múltiple i la mineria de dades.
       2. Interpretació i anàlisi de les dades
        1. La inferència estadística té per objectiu induir les propietats d'una població a partir dels resultats obtinguts amb una mostra.
        2. Estadística matemàtica
         1. Aquesta branca de les matemàtiques, molt vinculada a les probabilitats, és indispensable per validar les hipòtesis o els models elaborats en l'estadística inferencial.
        Show full summary Hide full summary

        Similar

        MAPA MENTAL ESTADISTICA
        fidel451
        Ecuaciones Estadísticas
        Diego Santos
        Tema 2: Revoluciones liberales y movimientos nacionalistas en Europa
        Joaquín Ruiz Abellán
        La Ley de la Gravedad
        maya velasquez
        Guión tema 2: La Revolución Industrial
        Víctor Molinero
        Matemáticas- Álgebra
        dayana burguez
        oración compuesta
        eduardo vazquez
        Cuestionarios de Probabilidad y Estadistica
        Saddy Jair Aragon Pimentel
        BIOESTADISTICA
        Ad Card
        GRAFICOS EN ESTADISTICAS
        Adriana Cortes Barbosa
        Esquema Del Feudalismo
        irismateos