El Neoclassicisme Català

alex.sanchez
Mind Map by , created over 5 years ago

Mind Map on El Neoclassicisme Català, created by alex.sanchez on 03/24/2014.

93
0
0
Tags
alex.sanchez
Created by alex.sanchez over 5 years ago
Vocabulari "El fill de la pluja d'or"
Nora Bonafonte
Valencià Mitjà 02
José M. Santamaría Bo
PRONOMS
DAvid MARÍN
GCSE AQA Biology 2 Cells & Diffusion
Lilac Potato
IGCSE Chemistry Revision
sachakoeppen
LITERATURA MEDIEVAL CATALANA
Nanina
La o i la u àtones
yago.reab10
LITERATURA
Jose Rodriguez
Valencià Mitjà 01
José M. Santamaría Bo
Valencià Mitjà 04
José M. Santamaría Bo
El Neoclassicisme Català
1 Segle XVIII
1.1 Consisteix en la divulgació i l'aplicació a la ciència, política, economia, la legislació i la moral dels principis teòrics
1.2 Es basava en la raó i experiència
1.3 Anomenat Il·lustració
1.3.1 O enciclopedisme
1.4 Raó és el màxim valor
1.5 Creuen que la ignorància s'ha de suprimir
1.6 Moviment estètic i literari de la segona meitat del S. XVIII
2 Il·lustració
2.1 Difon els valors de la igualitat de drets, de tolerància, la llibertat, la dignitat del home i la necesitat seva de la instrucció
2.2 En el apartat de pensament i ciència es caracteritza per l'afany d'investigació i divulgació cultural
2.3 Reacció de cansament contra el barroc
3 Literatura
3.1 Decanta cap al dedactisme i la divulgació cultural i no cap al aspecte artístic
3.2 La narració i l'assaig van ser els gèneres més emprats per la divulgació d'idees
3.3 Ha de ser útil
3.4 Moltes obres van ser perseguidas per part dels poders establerts
3.5 Característiques
3.5.1 Predominen les idees racionalistes
3.5.2 Desig de millorar la humanitat
3.5.3 Intères per el progrés de la societat
3.5.4 Interès per les ciències
3.5.5 Continguts racionalistes, extensió i formes variades
3.5.6 Objectius morals i didàctics
3.5.7 Llengua clara i precisa
3.5.8 Rigidesa formal
3.5.9 Temes grecollatins
3.5.10 La poesia esdevé narrativa, satírica, didàctica i erudita
3.5.11 Cerquen la simetria i l'equilibri
3.6 Torna a la inspiració del mòn clàssic
3.7 Era assagística i didàctica
4 Teatre
4.1 El gènere que predomina és la targedia, però també trobem la comèdia
5 Política
5.1 Al final de la guerra de succesió (1714) va suposar la pèrdua dels drets polítics i lingüístics
5.2 Queda imposat el Decret de Nova Planta per part de Felip V
5.2.1 Catalunya 1716
5.2.2 Mallorca 1715
5.2.3 València 1707
5.2.4 Queda prohibit el ús públic del català, s'anulen les institucions catalanes i es clausura la Universistat de Barcelona
5.2.5 Carles III al 1768 prohibeix els estudis catalans
5.3 Apareix una burgesia catalana força activa nascuda de la revolució agrària
5.3.1 Gràcies a l' obertura dels mercats americans als catalans que havien tingut prohibits des de el S. XVI
5.4 Centralisme espanylosita de la monarquia borbònica
5.4.1 Això causa que molts escriptors i intel·lectuals acabin emigrant a la capital o acabint escrivint en castellà, sobretot obres erudites o científiques
5.5 Però l'activitat en català no desapereix
5.5.1 Es publiquen coses en català sobretot en Menorca i Roselló
5.6 La incidència d'aquests corrents nouse europeus serà desigual en el territori de parla catalana
6 Prosa Catalana de Tall Il·lustrat
6.1 Es continuen escrivint obres historiogràfiques
6.2 Escriuen en català però al final acabant escrivint en castellà
6.2.1 Encara que també van escriure en llatí
6.3 Trobem obres didàctiques
6.4 Temàtica religiosa i sobre la vida de sants i tradicions bíbliques
6.5 No es pot parlar d'una prosa creativa, ja que solen tenir un càracter erudit, científic o ideòlogic
6.6 Trobem peces narratives en català i traduccions de clàssics i d'autors de l'època
6.7 Prosa erudita: Literatura assagística i didàctica
6.7.1 L'assaig
6.7.1.1 És una obra d'extensió variable que desenvolupa un tema concret mitjançat judicis o precicacions personals
6.7.1.1.1 Temes diversos: Història, filosofia, política, llengua, religió
6.7.1.2 Assaig didàctic
6.7.1.2.1 Baldiri Reixach, capellà i pedagog
6.7.2 Prosa Narrativa
6.7.2.1 Dietaris
6.7.2.1.1 Gènere histogràfic que dóna les noticies per dies
6.7.2.1.2 Temes
6.7.2.1.2.1 La música
6.7.2.1.2.2 La gastronomia
6.7.2.1.2.3 Les excursions
6.7.2.1.2.4 L'aristocràcia
6.7.2.1.2.5 Món popular i menestral
6.7.2.1.2.6 Descripcions de pobles
6.7.2.1.2.7 Esdeveniments de l'època
7 Poesia catalana de tall neoclàssic
7.1 Principat de Catalunya i el País Valencià continuen emprant els models barrocs
7.1.1 A Catalunya Nord
7.2 La poesia es caracteritza per el vers Alexandrí i la finalitat per la didàctica
7.3 A Maó surgeix una nova burgesia
7.4 Joan Ramis, autor destacat, exemple de la "normalitat excepcional"
7.5 1809 trobem poesies amoroses de heptasíl·labs
8 Teatre Neoclàssic en català
8.1 A Catalunya i Valencià trobem obres religioses i petites peces populars o humorístics
8.1.1 Representades a l'aire lliure o en petites sales o entre acte i acte
8.1.2 A Menorca i el Roselló segueixen el corrent neoclàssic
8.2 Les obres es divideixen en cinc actes
8.3 Segueixen les tres regles o unitats: de lloc, temps i acció
8.4 Reducció de personatges
8.5 Preferència per els temes històrics, mitològics i bíblicoreligiosos
8.6 Finalitat didàctica i moral
8.7 Gènere predominat tragèdia
9 Autors destacats
9.1 Menorca
9.1.1 Pere i Joan Ramis i Ramis
9.1.1.1 Joan Ramis autor d'obres dramàtiques
9.1.2 Vicent Albertí
9.1.3 Antoni Febrer i Cardoni
9.2 Roselló
9.2.1 Traduccions i adaptacions de Racine, Corneille, Molière, Voltaire

Media attachments