Számvitel II.

Brigitta Földi
Mind Map by Brigitta Földi, updated more than 1 year ago
Brigitta Földi
Created by Brigitta Földi over 4 years ago
16
0

Description

Accounting 2 subject detailed requirement by heart in preparation for the exam. Számvitel 2 tantárgy kidolgozott fejből tudnivaló követelményrendszere.

Resource summary

Számvitel II.
 1. Mérleg
  1. A: Befektetett eszközök
   1. AI: Immateriális javak
    1. AI1: Alapítás-átszervezés aktivált értéke
     1. AI2: Kísérleti fejlesztés aktivált értéke
      1. AI3:Vagyoni értékű jogok
       1. AI4: Szellemi termékek
        1. AI5: Üzleti vagy cégérték
         1. AI6: Immateriális javakra adott előlegek
          1. AI7: Immateriális javak értékhelyesbítése
          2. AIII: Befektetett pénzügyi eszközök
           1. AIII1: Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban
            1. AIII2: Tartósan adott kölcsön kapcs. vállban
             1. AIII3: Egyéb tartós tulajdoni részesedés
              1. AIII4: Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló váll-ban
               1. AIII 5: Egyéb tartósan adott kölcsön
                1. AIII 6: Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír
                 1. AIII 7: Befektetett pü-i eszközök értékhelyesbítése
                  1. AIII 8: Befektetett pü-i eszközök értékelési különbözete
                  2. AII: Tárgyi eszközök
                   1. AII1: Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok
                    1. AII2: Műszaki berendezések, gépek, járművek
                     1. AII3 : Egyéb berendezések, gépek , járművek
                      1. AII4: Tenyészállatok
                       1. AII5: Beruházások, felújítások
                        1. AII6 : Beruházásokra adott előlegek
                         1. AII7: Tárgyi eszközök értékhelyesbítése
                        2. B: Forgóeszközök
                         1. BI: Készletek
                          1. BI1: Anyagok
                           1. BI2: Befejezetlen termelés és félkész termékek
                            1. BI 3: Növendék, hízó- és egyéb állatok
                             1. BI 4: Késztermékek
                              1. BI 5: Áruk
                               1. BI 6: Készletekre adott előlegek
                          2. BII: Követelések
                           1. BII 1: Követelések áruszállításból és szolgáltatásnyújtásból
                            1. BII 2: Követelések kapcsolt vállalkozással szemben
                             1. BII 3: Követelések egyéb részesedési visz.-ban álló váll. szemben
                              1. BII 4: Váltókövetelések
                               1. BII 5: Egyéb követelések
                                1. BII 6: Követelések értékelési különbözete
                                 1. BII 7: Származékos ügyletek pozitív értékelés különbözete
                           2. BIII: Értékpapírok
                            1. BIII 1: Részesedés kapcsolt vállalkozásban
                             1. BIII 2: Egyéb részesedés
                              1. BIII 3: Saját részvények
                               1. BIII 4: Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
                                1. BIII5: Értékpapírok értékelési különbözete
                            2. BIV: Pénzeszközök
                             1. BIV 1: Pénztár, csekkek
                              1. BIV 2: Bankbetétek
                            3. C: Aktív időbeli elhatárolások
                             1. C1: Bevételek aktív időbeli elhatárolásai
                              1. C2: Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolásai
                               1. C3: Halasztott ráfordítások
                             2. D: Saját tőke
                              1. E: Céltartalékok
                               1. F: Kötelezettségek
                                1. G : Passzív időbeli elhatárolások
                                2. Eredménykimutatás
                                 1. Számlatükör
                                  Show full summary Hide full summary

                                  Similar

                                  4 Types of Resources
                                  Olivia t
                                  Chapter One Quiz
                                  Olivia t
                                  Chapter One Economics:
                                  Olivia t
                                  Chapter 3 Vocabulary Terms- Micro
                                  Olivia t
                                  Chapter 2 Vocab- Micro
                                  Olivia t
                                  Chapter 1 Vocabulary- Micro
                                  Olivia t
                                  PPC (Ch 2)
                                  Olivia t
                                  Rationality Assumption: "Homo Economicus" (Ch 1)
                                  Olivia t
                                  Central Planning vs. Market System (Ch 1)
                                  Olivia t
                                  3 Fundamental Economic Questions: (Ch 1)
                                  Olivia t
                                  Gobernabilidad Mundial
                                  Alfredo Valdez