TEORIES DESENVOLUPAMENT

Patry Liky
Mind Map by Patry Liky, updated more than 1 year ago
Patry Liky
Created by Patry Liky over 3 years ago
6
0

Description

Mapa conceptual dónde aparecen las 3 grandes teorias del desenvolupamiento. Erikson, Piaget, Watson.

Resource summary

TEORIES DESENVOLUPAMENT
1 Idees,suposicions i generalitzacions x interpretar les observacions del des. ésser humà
2 T. PSICOANALÍTICA (FREUD)
2.1 Radere del comportament existeixen impulsos i motius irracionals i inconscients que venen de la infantesa
2.1.1 DES. PSICOSEXUAL
2.1.1.1 ORAL 0-1
2.1.1.2 ANAL 1-3
2.1.1.3 FÀLICA 3-6 (penis)
2.1.1.4 LATÈNCIA 6-11
2.1.1.5 GENITAL +12
2.2 IDEES ERIKSON: DES..PSICOSOCIAL
2.2.1 Les etapes enfatitzen amb la relació que pots tenir amb la família i la cultura. La resolució de cada crisi depèn de l'individu i del seu entorn.
3 T. DEL CONDUCTISME (WATSON)
3.1 Estudia el comportament observable (t. de l'aprenentatge) descriu lleis i processos pels que s'aprenen els comportaments
3.1.1 COND.CLÀSSIC:
3.1.2 COND.OPERANT
3.2 SÍ REFORÇOS I CÀSTIGS
3.3 NO PENTAMENTS I SENTIMENTS
3.4 REFORÇAMENT(Repetir conseqüència)
3.5 MODELAT: Observar i copiar
4 T. COGNITIVA (PIAGET) -Pare Constructivisme-
4.1 Canvis manera de pensar durant el temps. Els pensaments donen forma a la conducta, actituds i creences.
4.1.1 PERIODES DESENVOLUPAMENT
4.1.1.1 0-2A: P.SENSORIOMOTOR
4.1.1.1.1 Habilitats i sentits x entendre el món (JO+ENTORN)
4.1.1.1.2 Aprenentatge actiu. No hi ha pensament reflexiu.
4.1.1.1.2.1 Juguen per satisfer les necessitats ELL + ENTORN
4.1.1.1.3 Permanencia de l'objecte
4.1.1.2 2-6A: P.PREOPERACIONAL
4.1.1.2.1 Pensament simbólic
4.1.1.2.2 +Pensament egocèntric
4.1.1.2.3 Imaginació i llenguatge = autoexpressió i influència dels altres
4.1.1.2.4 Capacitat per ficar-se al lloc dels altres
4.1.1.2.5 Pot sersoldre problemes pero no és capaç de dir com ho ha resolt.
4.1.1.3 6-11A:P.OPERACIONAL CONCRET
4.1.1.3.1 Enten i aplica lògica x interpretar de forma objectiva i racional.
4.1.1.3.2 Limitat pel que pot veure, escoltar, tocar i experimentar (ell)
4.1.1.3.3 Aprèn a comprendre els conceptes de conservació, núm, classificació i altres idees científiques
4.1.1.3.4 Menys egocèntric
4.1.1.4 +12A: P.OPERACIONAL FORMAL
4.1.1.4.1 Raona de forma analítica i no sols emocionalment
4.1.1.4.2 Poden pensar de forma lògica devant de fets desconeguts.
4.1.1.4.3 La ètica, política, temes socials es fan + interessants. Enfoc + ampli i teòric de l'experiència.
4.1.2 El nen aprèn de forma activa a travès d'experiències pràctiques
4.2 ADAPTACIÓ: ASSIMILACIÓ+ACOMODACIÓ
5 T. EMERGENTS (direccions oposades)
5.1 T.SOCIOCULTURAL(VIGOTSKY)
5.1.1 Mira exterior
5.1.2 Patrons socials, històrics i culturals que influeixen comunitats, famílies i individus
5.1.3 Emfatitza grups socials i culturals , transmet valors i destresses a travès de l'aprenentatge
5.1.4 Aquelles activitats que es comparteixen permeten que els nens interioritzar les estructures de pensament i comportament de la societat que els envolta
5.2 T. EPIGENÈTICA
5.2.1 Mirada interior per arribar als gens, després busca a fora x saber que influeix directament en la expressió d'aquests gens.
5.2.2 De transmissió genètica a patrons d'adaptació selectiva (passa x alt el q emfatitza amb la t.sociocultural)
5.2.3 EX: Si els pares d'un bebé sofreixen ezquizofrènia o alcoholisme pot ser més succeptible el nen de desenvolupar la mateixa afectació?
5.3 Les dues combinen troballes, dades i mètodes de varies disciplines acadèmiques, tenint en compte investigacions actuals i tècniques d'anàlisi que abans no estaven disponibles. Ajuden a la comprensió del desenvolupament
6 Produeixen hipòtesis, generen descobriment i ofereixen una guia pràctica
Show full summary Hide full summary

Similar

Principios de Psicología
anrago63
PROCESOS PSICOLÓGICOS SUPERIORES: AFECTIVOS Y MOTIVACIÓN
farturo.ma
Psicología Sistémica
Ricardo Alonso Varela Omodeo
Escuelas de la Psicología
Alethias48
PSICOLOGÍA DEL DISEÑO
Brisia Montes Mendez
Psicología Sistémica
Diego Santos
Historia de la psicología
Christian Camilo CORTES AGUILAR
Psicología del color
malumabl
Elementos de la Inteligencia Emocional
Fernando Durán Z.
MAPA CONCEPTUAL - Enfoques de Investigación
Gabriel Iván Parra Rosero
Psicologia evolutiva de la adolescencia; Modelos Teoricos-Rice
gonzalo aliendro