Magnituds, mesures i unitats.

Irene Mauri Colomar
Mind Map by Irene Mauri Colomar, updated more than 1 year ago
Irene Mauri Colomar
Created by Irene Mauri Colomar almost 5 years ago
57
0

Description

Mapa mental de magnituds, mesures i unitats.

Resource summary

Magnituds, mesures i unitats.
 1. Unitats
  1. unitats fonamentals sistema internacional.
   1. MASSA: kilogram, kg.
    1. LONGITUD: Metre, m.
     1. TEMPS: Segon, s.
      1. CORR. ELÈCTRICA: Amper, A.
       1. TEMPERATURA: kelvin, k.
        1. Unitats derivades sistema internacional.
         1. Superfície-S-me2
          1. Volum-V-me3
           1. Densitat-d-Kg/me3
            1. Velocitat-v-ms
             1. Acceleració-a-m/se2
              1. Força-F-N (Newton=kg.m/se2)
               1. Pressió-P-Pa (Pascal=kg/me2)
                1. Energia-E-J (Joule=N.m)
                 1. Potència-P-W (Watt=J/s)
                2. Múltiples i submúltiples.
                 1. Múltiples.
                  1. Deca-da-x10
                   1. Hecto-h-x100
                    1. kilo-k-x1000
                     1. Mega-M-x1000.000
                      1. Giga-G-X10e9
                       1. Tera-T-X10e12
                        1. Peta-P-x10e15
                        2. Submúltiples.
                         1. Deci-d-:10
                          1. Centi-c-:10
                           1. Mili-m-:1000
                            1. Micro-µ-:1000.000
                             1. Nano-n-:10e9
                              1. Pico-p-:10e12
                               1. F emto-f- :10e15
                              2. Patró amb el que comparem les magnituds per a mesurar-les.
                              3. Mesura
                               1. Acte de comparar una magnitud amb el seu patró, també valor númeric resultant de la comparació.
                               2. MAGNITUD
                                1. És qualsevol paràmetre físic que podem mesurar, comparant-lo a un patró.
                                Show full summary Hide full summary

                                Similar

                                MESURES, MAGNITUDS I UNITATS
                                Joan S. Salelles Mateu
                                MESURES, MAGNITUDS I UNITATS
                                VICENTE SANCHO CABRERIZO
                                MAGNITUDS, MESURES I UNITATS
                                GRIGORE GEORGE BUJOR
                                MAGNITUDS, MESURES I UNITATS
                                christofer placencia
                                MAGNITUDS, MESURES I UNITATS
                                Diyan Ganev
                                MESURES, MAGNITUDS I UNITATS
                                Gabriel Alonso Molina
                                RELLEU, RIUS I PAISATGES D'ESPANYA
                                Ana RT
                                Magnituds, mesures i unitats
                                Robert ionut Panaite
                                ESTADÍSTICA 3ESOC (grup3 Alba Beltran, Laia Freixinet, Miquel Gort i ALvaro Laplana)
                                Alv Lapl
                                MAGNITUDS, MESURES I UNITATS
                                Nikolay Stiliyanov
                                MAGNITUDS,MESURES I UNITATS
                                Bruno Guzman