Y Dylluan Wen:Mabinogi

Shonzos
Mind Map by , created over 5 years ago

Mind Map on Y Dylluan Wen:Mabinogi, created by Shonzos on 03/31/2014.

369
0
0
Tags No tags specified
Shonzos
Created by Shonzos over 5 years ago
French diet and health vocab
caitlindavies8
A Level Chemistry Unit 1 - Organic Chemistry
charlottehyde
Biology Unit 1a - GCSE - AQA
RosettaStoneDecoded
MICROSOFT WORD 2013 SKILLS FOR WORK
John O'Driscoll
BM 13 - COMENIUS, HERBART, DEWEY, HÖNIGSWALD
christoph wimmer
THE CASES - GERMAN
Holly Miles
BIOLOGY B1 5 AND 6
x_clairey_x
An Inspector calls Techniques
anya14
Creative Writing
amberbob27
Othello content knowledge quiz
rubyduggan
Y Dylluan Wen:Mabinogi
1 Selio ar Flodeuwedd
1.1 Blodeuwedd yn cael ei throi yn dylluanar ddiwedd y chwedl gan Gwydion.
1.1.1 Blodeuwedd yn cael ei throi'n dylluan am iddi fod yn ddrwg
1.1.1.1 Gwydion i Flodeuwedd: "Fe droir dy grechwen yn sgrech gwdihw, a byth liw dydd ni feddi ddangos d'wyneb"
1.2 Blodeuwedd am ddial ar yr un a chreodd hi
1.2.1 Martha/Myfi eisiau dial ar Ifor am ei chreu hi y ffordd ma hi oherwydd sefyllfa ei thad
1.2.1.1 2 ohonyn nhw'n byw bywydau anhapus oherwydd mai dyn sydd wrth wraidd eu bodolaeth/personoliaeth/bywyd o ddioddefaint
2 Y Dylluan
2.1 Ffilm
2.1.1 Gwen
2.1.1.1 Ystafel wely Gwen
2.1.1.1.1 Poster Mabinogion ar y wal
2.1.1.1.2 Addurniadau o dylluanod wrth ochr ei wely
2.1.1.1.2.1 Ifor yn gweld tra'n cysgu yno
2.1.1.1.2.1.1 Martha
2.1.1.2 Gwen yn ymwybodol iawn o'r chwedl
2.1.1.2.1 a bod
2.1.1.3 Dychmygu ei bod hi'n hedfan fel tylluan dros dai'r ardal yn ei chwsg
2.1.2 Martha
2.1.2.1 mabwysiadu ystumiau tylluanaidd
2.1.2.1.1 amlygir gan ei llygaid
2.1.2.1.1.1 Tra bod Roger yn sôn amdano fe a merch fach arall yn cael eu cosbi gyda'r gansen yn yr ysgol
2.1.2.1.1.2 golygfa tu allan I fwthyn Ty'n y Coed pan ddanfonodd Ifor Martha yno yn y car tro cyntaf
2.1.2.2 Edrych lawr ar yr olygfa yn ei dillad isaf gwyn
2.1.3 Bwthyn
2.1.3.1 uwchben y pentref
2.1.3.1.1 edrych i lawr ar oleuadau yn awgrymu gweld o safbwynt tylluan
2.1.4 Techneg Ffilm
2.1.4.1 Golygfa yn y neuadd
2.1.4.1.1 Camera'n cylchu Ifor fel tylluan yn cylchu am ei phrae cyn ymosod
2.1.5 Diwedd
2.1.5.1 Martha -taro gan car
2.1.5.1.1 marw-llygaid yn cau
2.1.5.1.1.1 Tylluan ar fonet y car coch yn yr eira ac yna neidia a glanio ar wyneb Martha cyn hedfan i ffwrdd
2.1.5.1.1.1.1 Undod rhwng Martha a Blodeuwedd
2.1.5.1.1.1.2 cipia'r dylluan enaid Martha I fod yn rhan ohoni
2.2 Nofel
2.2.1 "Fyny Fry"
2.2.1.1 Safbwynt y dylluan
2.2.1.1.1 Cyfeirio at Myfi yn y 3ydd person
2.2.1.1.1.1 lwyddo i dyrchu i'w gorffennol a'i meddyliau weithiau
2.2.1.2 2 ochr i gymeriad Myfi
2.2.1.2.1 ar ben ei hun = Myfi go-iawn
2.2.2 Tair rhan i'r nofel
2.2.2.1 1) Glanio
2.2.2.1.1 Glanio yn y Llan
2.2.2.2 2) Cylchu
2.2.2.2.1 Cylchu neu gwau ei gwe o gwmpas Ifor
2.2.2.3 3) Plymio
2.2.2.3.1 Plymio'n sydyn i ddal Ifor yn ei chryfangau gan rhwygo'i fywyd yn ddarnau
2.2.2.4 Disgrifio'r broses aiff tylluan drwyddi I ddal ei hysglyfaeth
2.2.3 "Tw-whit-tw-hw-whit-tw-hw, Fe ddaw dial ar fy llw,Ar Gwydion a'i wialen hyd, Am ddod a fi I mewn i'r byd
2.2.4 Diwedd
2.2.4.1 Myfi a'r dylluan ye'r naratif
2.2.4.1.1 Tylluan yn eistedd ar ysgwydd Myfi a cherdded gyda hi
2.2.4.1.1.1 "Yr wyf fi wedi toddy i Myfi, a Myfi wedi toddy i mi"
2.2.5 "a'i chwiban yn rhybydd angau fel dy chwerthin dearth"
3 Meri
3.1 rhwygo gwisg priodas I wneud gwisg Blodeuwedd
3.1.1 dirywiad ei phriodas
4 Tomen y Mur
4.1 Martha yn sefyll ar weddillion Castell Blodeuwedd
4.1.1 Siarad am Stori Flodeuwedd
4.1.1.1 Martha: "...Hapus(Blodeuwedd)"
4.1.1.1.1 Gwybod nad oedd hi na hithe
4.1.2 Dyma ble bu Blodeuwedd yn godinebu gyda Gronw Pebr tu ôl I gefn ei gwr Lleu Llaw Gyffes
4.1.2.1 Martha efo Ifor
4.1.3 Nofel
4.1.3.1 Ifor a Meri arfer mynd yno lot
4.1.3.1.1 "Roeddwn ni arfer mynd yno lot..pan oeddan ni'n ifanc..roedd hi yn lle roedd cyplkau ifanc licio mynd "
4.1.4 Perthynas Myfi/Martha a Ifor yn datblygu
5 Llyn y Morwynion
5.1 ble syrthiodd morwyn Blodeuwedd(Rhagnell) i'r llyn wrth geisio dianc rhag llid Gwydion
5.1.1 Gwen yw Morwyn Martha/Myfi ar gyfer cael gwybodaeth neu agosrwydd at/am y teulu
5.1.1.1 Gwen yn syrthio i'r llyn ar ôl cael ei gwthio I mewn iddo gam bwli

Media attachments