ALIATGES NO FERRIS

JAMBY JAMBY
Mind Map by JAMBY JAMBY, updated more than 1 year ago
JAMBY JAMBY
Created by JAMBY JAMBY over 3 years ago
7
0

Description

aliatges no ferrics
Tags

Resource summary

ALIATGES NO FERRIS
1 Què és un aliatge?

Annotations:

  •    Un aliatge és una mescla homogènia de dos o més elements, dels quals com a mínim un ha de ser un metall. Esta format per un metall base i un o mes elements aleants, es a dir, elements que s'afegeixen per a modificar les propietats del metall base.   
1.1 3. Aliatges d’ Alumini

Annotations:

  •    L'alumini com a metall de baixa densitat genera aleacions que tot que te característiques mecàniques comparades amb l'acer tenen una relació resistència/pes força mes alta, fent que aquest sigui molt utilitzat en situacions on el pes es un factor important.   
1.2 Magnesi

Annotations:

  •    El magnesi te una densitat encara mes baixa que l'alumini però te certes contrapartides, es mol reactiu i el òxid es poc estable així que te poca resistència a la corrosió, es bastant mes car que l'alumini i les seves aleacions tenen difícil colabilitat.   
1.3 Titani

Annotations:

  • Tot i que mes dens que els anteriors encara esta considerat un metall lleuger, te una gran resistència i duresa però es un element molt reactiu, cosa que dificulta la seva extracció i per tant el fa un metall bastant car.
1.4 Coure

Annotations:

  •    El coure es molt important en el mon dels metall per la seva alta conductivitat elèctrica i la lata resistència a la corrosió que presenta.   
1.5 Níquel

Annotations:

  •    El níquel destaca per la seva excepcional resistència a corrosió i oxidació a elevades temperatures i per la seva mal·leabilitat.   
2 Corrosió

Annotations:

  •    Per regla general els aliatges no fèrrics presenten una resistència a la corrosió més elevada que no el compost pur a excepció del bronze-estany.   Tots els metalls que em exposat excepte el magnesi presenten resistència a la corrosió ja que els òxids son molts estables i formen una capa sobre del metall protegint aquests de la corrosió.   
Show full summary Hide full summary

Similar

Test materiales
Sergio Rodríguez8955
AMÉRICA
Ulises Yo
RÍOS de ESPAÑA...
JL Cadenas
ACOSO ESCOLAR
Ana Laura Romero
GALICIA
Ulises Yo
Los materiales
José Manuel Cruz Acosta
Nicolas parra
Nicolas parra me
MODELO OSI
01perezdavid
Test mapa conceptual
estudifgh.net
DIAPOSITIVAS
01perezdavid
Preguntas
01perezdavid