AVALUACIÓ Can Cantó

Montse González Vera
Mind Map by Montse González Vera, updated more than 1 year ago
Montse González Vera
Created by Montse González Vera over 3 years ago
316
0

Description

Mind Map on AVALUACIÓ Can Cantó, created by Montse González Vera on 01/11/2017.

Resource summary

AVALUACIÓ Can Cantó
1 Diferents tipologies
1.1 Autoavaluació, coavaluació, heteroavaluació
2 Coneguda i compartida amb els alumnes
2.1 Consensuar criteris Revisions periòdiques
3 Orientada a l'aprenentatge
3.1 Activitats que promoguin l'assaig-error
4 Objectiva
4.1 Avaluació conjunta diferents mestres Anònima Rúbriques globals
5 Decidir instruments
6 Valorar actituds
6.1 Instruments: Diaris de classe, Portafolis,...
7 Valorar coneixements
8 Valorar el procés d'aprenentatge
8.1 Instruments adequats: Portafolis, rúbriques, diaris,...
9 Destacar aspectes positius
10 Transferència dels aprenentatges
10.1 Activitats i situacions relacionades amb la vida real
11 Observació i bona recollida d'informació
11.1 Exposicions orals, vídeos, entrades a blogs,...
12 Global
13 Personalitzada
13.1 Proves i instruments que contemplin els diferents estils d'aprenentatge Registres d'observació Avaluar productes
14 Formativa
14.1 Instruments que contemplin autoavaluació i reflexió
Show full summary Hide full summary

Similar

Quick tips to improve your Exam Preparation
James Timpson
Longevidad y Envejecimiento Fisiológico
Isaac Alexander
Test Primer Parcial - Tecnologías de la Información I
Ing. José Luis A. Hernández Jiménez
1PR101 2.test - Část 9.
Nikola Truong
PuKW STEP6 - Hummel
Antonia Ilieva
mi mapa conceptual
juan marcelo
Present Simple Vs Present Continuous
Míriam Margalef
Mapa Mental para Resumir y Conectar Ideas
yelka jhuliana espinoza quispe
RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS
José Reyes
Mapa Conceptual Comportamientos del Consumidor
Julie M
TEST SOBRE LOS CONOCIMIENTOS BÁSICOS EN TICS
Luis Ángel Domínguez Ruíz