Daearyddiaeth 1.1.1

Dylan Harris
Mind Map by Dylan Harris, updated more than 1 year ago
Dylan Harris
Created by Dylan Harris over 3 years ago
37
1

Description

1.1.1 - Gweithrediad yr arfordir fel system

Resource summary

Daearyddiaeth 1.1.1
1 Yr arfordir fel system
1.1 ERYDIAD
1.1.1 Prosesau Hindreulio
1.1.1.1 Biolegol
1.1.1.2 Ffisegol
1.1.1.3 Cemegol
1.1.2 Gweithred Tonnau
1.1.2.1 Cyrch y Mor
1.1.2.2 Cyflymder Gwynt
1.1.3 Mathau Gwhanol
1.1.3.1 Ton Bwnio
1.1.3.2 Gwithred Hydrolig
1.1.3.3 Sgrafelliad
1.1.3.4 Cyrydiad
1.1.3.5 Athreuliad
1.1.4 CYFLENWAD DEUNYDD
1.1.4.1 Tywod
1.1.4.2 Cerrig
1.1.4.3 Cerrigos
1.1.4.4 Afonydd yn erydu
1.1.4.5 Cludiant deunydd i'r mor
1.1.4.6 TRAWSGLUDIAD
1.1.4.6.1 Ar hyd y traeth (Drifft y Glannau)
1.1.4.6.2 I fyny ac i lawr y traeth (torddwr a thynddwr)
1.1.4.6.3 DYDDODIAD
1.1.4.6.3.1 Suddfannau / Storfeudd
1.1.4.6.3.2 Banciau tywod alltraeth
2 Cyflenwadau gwaddodion daearol ac alltraeth
2.1 Tri prif cyflenwad gwaddod
2.1.1 Afonydd
2.1.1.1 Ystyrir fel y pwysicaf
2.1.2 Clogwyni
2.1.3 Twyni (daearol)
2.2 Banciau tywod alltraeth yn suddfannau gwaddod pwysig
3 Cell gwaddodion arfordirol
3.1 Ffynhonnell o waddod a caiff ei thrawsgludo a'i dyddodi
4 Ecwilibriwm dynamig yn y system arfordirol ac ardal o newidiadau cyflym
4.1 Perthynas rhwng mewnbynnau ac allbynnau yn newid yn barhaus - Yn ddynamig
4.2 Cylchred Adborth Negatif
4.2.1 Proffil traeth mewn cyflwr o ecwilibriwm
4.2.1.1 Amodau antiseiclonig felly lleihad mewn egni tonnau
4.2.1.1.1 Tonnau adeiladol egni isel yn creu symudiad atraeth net o waddod
4.2.1.1.1.1 Graddiant proffil traeth yn cynyddu
4.2.1.1.1.1.1 Graddiant yn cynyddu felly nerth tynddwr yn cynyddu
4.2.1.1.1.1.1.1 Mewnbwn egni torddwr yn hafal i fewnbwn egni tynddwr
Show full summary Hide full summary

Similar

Investiga las transformaciones de la cultura y de la vida cotidiana a lo largo del tiempo.
Sherlyn Muñoz
Agronomy-Crop Plants
Chloe Robbins
Alta tasa de expansion del zika en el pais
Angie santana
Meat Chicken Test
Susie Verco
NET NUST MCQ
Manal Aiman
Geography Quiz
PatrickNoonan
ExamTime Quick Guide to Getting Started
Andrea Leyden
MP. RUPTURA PREMATURA DE MEMBRANAS
GINA DANIELA TABLA GERENA
Diagnostico Organizacional Mapa Conceptual
Andrea Varela
seis procesos de la ARH. Administración de Recursos Humanos
Lenin Lanza
Como disminuir la rotación de personal
Cale Yapura