Gwaith Maes: Cynllunio

Dylan Harris
Mind Map by Dylan Harris, updated more than 1 year ago
Dylan Harris
Created by Dylan Harris over 3 years ago
2
1

Description

Gwaith Maes Daearyddiaeth Ffisegol

Resource summary

Gwaith Maes: Cynllunio
1 Ymchwilio i'r arfordir fel system, y prosesau, y thirffurfiau a newidiadau tymhorol.
1.1 Nodiadau dosbarth
1.2 Geo Factsheets
1.3 Geo Files
2 Prif Cwestiwn
2.1 Defnyddio is gwestiynau er mwyn ymholi'r brif cwestiwn ym mhellach
2.1.1 Strwythuro'r astudiaeth
2.1.2 1. Ffurfiant nodweddion traethau cyferbyniol
2.1.3 2. Ffurfiant nodweddion clogwyni cyferbyniol
2.1.4 3. Ffactorau daearegol sy'n effeithio ar sefydlogrwydd clowgwyn
3 Dewis Lleoliad
3.1 Rhywle addas
3.2 Amrywiaeth o dirffurfiau dyddodol, erydol a daeareg cyferbyniol
3.3 Mynediad
3.3.1 Mynediad hwadd
3.3.2 Caniatad perchnogion
3.3.2.1 Heb caniatad - Methu cwblhau'r ymchwiliad
3.3.2.2 Rhaid cysylltu o flaen llaw
4 Asesiad Risg
4.1 Pwysig gwneud
4.1.1 Lleihau'r risg o anafiadau
4.2 Llawer o peryglon posib ar bwys yr arfordir
4.2.1 Cryfder gwynt ar ben clogwyn
4.2.2 Cwymp cerrig
4.2.3 Ansefydlogrwydd clogwyn
4.2.4 Anifeiliaid (gwyllt a domestig)
4.2.5 Tymheredd
4.3 Camau er mwyn osgoi anafiadau
4.3.1 Eng - Cwymp cerrig
4.3.1.1 Sefyll pellter uchder y clogwyn i ffwrdd o waelod y clogwyn
4.3.1.1.1 Yna, os yn cwympo - ddim yn cyrraedd chi
5 Casglu Data
5.1 Primaidd ac Eilaidd
5.2 Well casglu fwy nag sydd angen
5.3 Po fwyaf y data, y fwayf drylwyr byddai'r ymchwiliad
5.4 Ar yr arfordir
5.4.1 Gellir casglu data a 3 traeth a 3 clogwyn ym mhob ardal
5.4.2 Gwahanol ddulliau samplu
5.4.2.1 Haenedig
5.4.2.1.1 Gwahanol mathau o ddata yn cael ei casglu
5.4.2.1.2 Rhoi canlyniadau fwy manwl
Show full summary Hide full summary

Similar

China - Uned 1 - Cefndir Ffisegol China
Rhodri Davies
GCSE ICT Revision
Andrea Leyden
THE CASES - GERMAN
Holly Miles
MODE, MEDIAN, MEAN, AND RANGE
Elliot O'Leary
EQUILIBRIO QUIMICO
Joel Tapia
mi mapa conceptual
Mónica Zetina
INTERNET
Mónica Zetina
Modelos de empresas
Norma Flores
Mind Maps with GoConqr
ernesto blcano
SIGNOS DE PUNTUACIÓN
Gabriel Angeles
MAPA MENTAL EDUCACION Y PEDAGOGIA
Jose Alberto Zequeira Pérez