Gwaith Maes: Casglu Data

Dylan Harris
Mind Map by Dylan Harris, updated more than 1 year ago
Dylan Harris
Created by Dylan Harris over 3 years ago
2
1

Description

Gwaith Maes Daearyddiaeth Ffisegol

Resource summary

Gwaith Maes: Casglu Data
1 Data maes cynradd MEINTIOL
1.1 Data "Dip + Strike"
1.1.1 Mesur cyfeiriadaeth y creigiau ac adnabod plygiadau yn y creigiau
1.1.2 Adnabod gwendidau/ffawtiau posib - Cysylltu gyda erydiad gwahaniaethol/mathau o fas symudiad
1.2 Data Proffil Clogwyn
1.2.1 Mesur siap gwyneb y clogwyn
1.2.1.1 Cysylltu gyda daeareg/cyfeiriadaeth y clogwyn
1.2.2 I wneud: Cymryd mesuriadau graddiant gyda CLINOMEDR o 2 man (pellter diogel) o flaen y clogwyn. Polion anelu 2m ar wahan (rhoi graddfa). Cymryd mesuriadau ar bob newid yn graddiant ar draws arwyneb y clogwyn
1.3 Data Proffil Traeth
1.3.1 Mesur pellter a graddiant pob toriad llethr (o min y dwr i gefn y traeth)
1.3.1.1 Defnyddio Polion anelu, Clinomedr a Tap mesur i gymryd mesuriadau
1.4 Mesur Maint Gwaddod
1.4.1 Mesur maint echelyn hiraf y creigiau gan ddefnyddio Pren Mesur
1.4.2 Samplu Haenedig/sytematig
1.4.3 Cysylltu gyda maint gwaddodion a proffil y traeth
1.5 Mesur ymdreiddiad
1.5.1 Amser a gymerwyd i 1L o ddwr ymdreiddio i'r traeth
1.5.1.1 Amser Ymdreiddio => Cryfder Tynddwr
2 Data maes cynradd ANSODDOL
2.1 Data Arolwg Sefydlogrwydd Clogwyn
2.1.1 Indecs 2 pegwn o 1-5 yn seiliedig ar farn
2.1.2 Rhoi sgor o 1-5 ar gyfer nodweddion sefydlogrwydd
2.1.2.1 Cyfrifo sgor terfynol
2.1.3 Cofnodi popeth ar iPad (App Numbers)
2.2 Strwythur/Litholeg/Sefydlogrwydd/Cyfeiriadaeth
2.3 Arc GIS
2.3.1 Lleoli tirffurfiau ar fap/delweddau lloeren ar ardal
2.3.2 Cofnodi ffigyrau ar haenau gwahanol
2.3.2.1 E.e Haen Daearegol
2.4 Gwybodaeth tywydd/cyferiad gwynt
2.4.1 Defnyddio Rhosyn Gwynt/Swyddfa Met
Show full summary Hide full summary

Similar

China - Uned 1 - Cefndir Ffisegol China
Rhodri Davies
Macbeth Quiz
PatrickNoonan
THE CASES - GERMAN
Holly Miles
1PR101 1.test - 1. část
Nikola Truong
Salesforce Admin 201 Exam Chunk 5 (126-155)
Brianne Wright
preguntas y respuestas
Stevens Guzman
REGLAMENTO DE USO LEGAL, ADECUADO Y PROPORCIONAL DE LA FUERZA PARA LA POLICÍA NACIONAL DEL ECUADOR
edwin patrico
Apariencia
Jose Miguel Cadavid
LA ILIADA
Jorge Dz
Objetivos de la asignatura de Ciencias naturales
Rosa Sanchez
IMPORTANCIA DEL DEPORTE
Luciana Sabrina