Daearyddiaeth 1.1.7

Dylan Harris
Mind Map by Dylan Harris, updated more than 1 year ago
Dylan Harris
Created by Dylan Harris over 4 years ago
16
1

Description

AS level Geography - Ffisegol (AG) Mind Map on Daearyddiaeth 1.1.7, created by Dylan Harris on 01/24/2017.

Resource summary

Daearyddiaeth 1.1.7
1 Prosesau Aeolaidd, Afonol a Biotig
1.1 Mae'r prosesau yn gyfrifol am ffurfio amrywiaeth o nodweddion mewn amgylcheddau arfordirol
1.1.1 Twyni Tywod
1.1.2 Fflatiau Llanw
1.1.3 Morfeydd Heli
1.1.4 Sianeli
1.1.5 Chorentydd
1.1.6 Coedwigoedd Mangrof
1.2 Biotig ac Anfiotig
1.2.1 Mae gan ecosystem ddwy ran, pethau byw a pethau anfyw
1.2.1.1 Anfyw = Abiotig
1.2.1.2 Byw = Biotig
2 Ffurfiant Twyni Tywod
2.1 Cefnenau tywod sydd i'w gweld ar frig traethau
2.2 Trefn olyniaeth Twyni Tywon
2.2.1 1. Berm
2.2.2 2. Egin Dwyn
2.2.3 3. Blaen Dwyn
2.2.4 4. Twyn Melyn
2.2.5 5. Twyn Llwyd
2.2.6 6. Twyn Aeddfed
3 Fflatiau Llanw
3.1 Datblygu'n rhyngllanw
3.2 Lleolir mewn aberoedd a lleoliadau egni isel morol eraill
4 Morfeydd Heli
4.1 Amgylcheddau egni isel
4.1.1 Cysgod o'r gwynt a'r tonnau
4.2 Tirffurfiau dyddodol megis tafodau yn helpu darparu cysgod
4.3 Angen cyflenwad uchel o waddodion
4.4 Gwaddodion man yn casglu a bydd lefel y fflatiau llanw yn cynyddu mewn proses croniant morol
4.5 Amrywiaeth o blanhigion haloffitig (dwlu ar halen) yn medru tyfu ar y morfa heli
4.5.1 Rhywogaeth arloesol oherwydd ei natur caled a durol
4.5.2 Enghraifft o'r planhigyn ydy Cordwellt
5 Rhiffiau Cwrel
5.1 Ffurfiant sy'n casgliad o anifeiliaiad bychain,morol,di-asgwrn cefn
5.2 Cwrel unigol (polyp) mewn siapau silindrog gyda ysgerbydau allanol
5.3 Ysgerbydau allanol wedi ei wneud o Calsiwm Carbonad
5.4 Mae angen...
5.4.1 Tymheredd y dwr dros 21c
5.4.2 Max o 30-40mm o arwyneb y dwr
5.4.3 Dwr clir gyda digon o ocsigen
5.4.4 Digon o swplancton meicrosgopig
6 Morliniau Mangrof
6.1 Tyfu ar arfordiroedd sydd a phriddoedd meddal
6.2 Ardaloedd pwysig iawn o ran datblygiad cyntaf
6.3 Ffurfio rhai o ecosystemau mwyaf cynhyrchiol ar y ddaear
6.4 Mewn 118 o wledydd
6.5 Gorchuddio 137,760km o arwynebedd y ddaear
6.6 Pwysigrwydd Morliniau Mangrof
6.6.1 Amddiffyn arfordiroedd rhag effeithiau hinsoddol
6.6.2 Amsugno ymchwydd storm
6.6.2.1 Lleihau llifogydd lleol
6.6.3 Cefnforoedd cynhesach
6.6.4 Lleihau erydiad lleol
Show full summary Hide full summary

Similar

Investiga las transformaciones de la cultura y de la vida cotidiana a lo largo del tiempo.
Sherlyn Muñoz
Agronomy-Crop Plants
Chloe Robbins
Alta tasa de expansion del zika en el pais
Angie santana
Meat Chicken Test
Susie Verco
NET NUST MCQ
Manal Aiman
Cell Structure
daniel.praecox
General Knowledge Quiz
PatrickNoonan
Business Studies Unit 1
kathrynchristie
AQA Biology B1 Questions
Bella Statham
Of Mice and Men Plot Overview
Landon Valencia
Conocimiento General de Aeronaves
vanesa medina