Диалог

Antonii Zlatarov
Mind Map by Antonii Zlatarov, updated more than 1 year ago
Antonii Zlatarov
Created by Antonii Zlatarov about 6 years ago
12
0

Description

7A БЕЛ Mind Map on Диалог, created by Antonii Zlatarov on 04/10/2014.
Tags

Resource summary

Диалог
1 разговор между две лица или група хора.
2 разговор между действащи лица в художествено произведение като средство за тяхната характеристика.
3 Общуване
3.1 официално
3.1.1 Общуващите имат разлика в общественото положение което заемат.
3.1.2
3.2 неофициално
3.2.1 Речев етикет
3.2.2 Общуващите нямат разлика в общественото положение което заемат.
Show full summary Hide full summary

Similar

Звукове
ralytry
Сложно съставно изречение с подчинено - (определително,допълнително,обстоятелствено)
Antonii Zlatarov
Писатели
ralytry
Тест - Фонетика
ralytry
"Свети Георги"
Камелия Цветанова
БЕЛ - ( Думата в речниковия състав на бълг. език )
Antonii Zlatarov
Звукове
Вера Ценкова
Писатели
Вера Ценкова
Писатели
Вера Ценкова
Звукове
Вера Ценкова