A literatura na Idade Media 2

Cris 04
Mind Map by Cris 04, updated more than 1 year ago
Cris 04
Created by Cris 04 over 4 years ago
9
0

Description

Gallego Mind Map on A literatura na Idade Media 2, created by Cris 04 on 01/29/2017.

Resource summary

A literatura na Idade Media 2
 1. Características galego medieval.
  1. Trazos gráficos
   1. Os escribáns ensaian diferentes representacións para os sons que non existian en latín, non é raro atopar distintas gráfias para refresentar sons diferentes
    1. Filo, fillo, filho, filio
     1. Senor, sennor, senhor, senior
      1. Templo, tenpo, templo
     2. Trazos fonéticos, morfolóxicos e sintácticos
      1. Existían vogais nasais
       1. mao
       2. Existencia de hiatos en verbos
        1. veer
        2. Existencia dunhas grafías que representaban diferentes sons
         1. <ss>, <s>
          1. <s>
          2. <ç>,<c>, <z>
           1. <z>
           2. <x>, <j>, <g>
            1. <x>
           3. Os nomes terminados en -or eran invariables en canto a xenero
            1. meu sennor/ mia sennor
            2. te e ti : CD e CI
             1. Dobre feminino
              1. mia / ma
               1. túa / ta
               2. Participios rematados en -udo
               3. Trazos léxicos e semánticos
                1. Adverbios anafóricos
                 1. y
                  1. én / ende
                  2. Léxico de orixe provenzal
                   1. assaz
                    1. cousimento
                     1. maloutía
                   2. Poesía trobadoresca
                    1. Naceu no sur de Francia
                     1. Guillerme IX de Aquitania: primer trobador
                     2. Influencia provenzal chegou a Galicia mediante
                      1. O camiño de santiago
                       1. A presenza de nobres galegos no mercado
                        1. Visita dos trobadores provenzais
                         1. Influencia do Rei Afonso III
                          1. Monxes de Cluny
                          2. A lirica galega medieval estendese desde principios do século XIII ata a segunda metade do S.XIV
                           1. Período de formación
                            1. Vai desde os seus comenzos ara o primeiro terzo do século XIII
                            2. Período de esplendor
                             1. Etapa alfonsina
                              1. Etapa dionísíaca
                              2. Período de decadencia
                               1. Escola galego-castelá
                                1. Escola galego-portuguesa
                               2. Textos conservados
                                1. Poesía
                                 1. Profana
                                  1. Cancioneiros
                                   1. de Ajuda
                                    1. Calocci-Brancuti
                                     1. da Vaticana
                                      1. dun grande de España
                                      2. Pergaminos
                                       1. Vindel
                                        1. Sharrer
                                         1. Tenzón entre Afonso Sánchez e Vasco Martíns de Resende
                                          1. Hai duas copias
                                        2. Relixiosa
                                      Show full summary Hide full summary

                                      Similar

                                      EXAMEN DE MATEMÁTICAS 1ER GRADO SECUNDARIA 5to Bim
                                      FELIPE SOLTERO
                                      Cantares Gallegos
                                      anxosriv
                                      Galego
                                      elbohio04
                                      ¿POR QUÉ ES IMPORTANTE ESTUDIAR?
                                      Daniela Castro6135
                                      A idade contemporanea
                                      Aarón Queiro
                                      geografia 1er parcial
                                      alexfu nkipunki
                                      ACTIVIDAD ECONÓMICA, SOCIALES
                                      inmapadmoral
                                      Linea base ambiental.
                                      Katherin Muñoz
                                      10 Técnicas de Estudio
                                      Diego Santos
                                      Cómo Aprender Idiomas Usando Fichas
                                      Diego Santos
                                      20 Frases de Motivación para Estudiantes
                                      maya velasquez