(3.2) casa

安达 老师
Mind Map by 安达 老师, updated more than 1 year ago
安达 老师
Created by 安达 老师 over 4 years ago
38
1

Description

chino Mind Map on (3.2) casa, created by 安达 老师 on 02/04/2017.

Resource summary

(3.2) casa

Annotations:

 • 家 jiā
 1. habitación

  Annotations:

  • 房间  fángjiān
  1. dormitorio

   Annotations:

   • 卧室 wòshì
   1. mesa

    Annotations:

    • 桌子 zhuōzi
    1. silla

     Annotations:

     • 椅子 yǐzi
     1. cama

      Annotations:

      • 床 chuáng
      1. estantería

       Annotations:

       • 书架 shūjià
       1. lámpara

        Annotations:

        • 灯 dēng 电灯 diàndēng
        1. ordenador

         Annotations:

         • 电脑 diànnǎo
         1. correo electrónico

          Annotations:

          • 电子邮件 diànzǐ yóujiàn
        2. cocina

         Annotations:

         • 厨房 chúfáng
         1. nevera

          Annotations:

          • 冰箱 bīngxiāng
         2. comedor

          Annotations:

          • 饭厅 fàntīng
          1. salón

           Annotations:

           •    客厅 kè tīng
           1. sofá

            Annotations:

            • 沙发 shāfā
            1. tv

             Annotations:

             • 电视 diànshì
             1. teléfono

              Annotations:

              • 电话 diànhuà
              1. lámpara

               Annotations:

               • 灯 dēng 电灯 diàndēng
               1. aire acondicionado

                Annotations:

                • 空调 kòngtiáo
                1. flores

                 Annotations:

                 • 花 huā
                 1. periódico

                  Annotations:

                  • 报纸 bàozhǐ
                  1. película

                   Annotations:

                   • 电影 diànyǐng
                   1. cartera

                    Annotations:

                    • 钱包 qiánbāo
                    1. dinero

                     Annotations:

                     • 钱 qián
                     1. moneda china

                      Annotations:

                      • 元 yuán
                   2. baño

                    Annotations:

                    • 卫生间 wèishēngjiān
                    1. medicina

                     Annotations:

                     • 药 yào
                    2. aseo

                     Annotations:

                     • 洗手间 xǐshǒujiān
                     1. otras cosas
                      1. ventana

                       Annotations:

                       • 窗户 chuānghù
                       1. cortina

                        Annotations:

                        • 窗帘 chuānglián
                       2. dirección

                        Annotations:

                        • 地址 dìzhǐ
                        1. ascensor

                         Annotations:

                         • 电梯 diàntī
                         1. caja

                          Annotations:

                          • 盒子 hézi
                          1. puerta principal

                           Annotations:

                           • 门口 ménkǒu
                           1. llaves

                            Annotations:

                            • 钥匙 yàoshi
                            1. puerta

                             Annotations:

                             • 门 mén
                            2. edificio

                             Annotations:

                             • 楼 lóu
                             1. pasaporte

                              Annotations:

                              • 护照 hùzhào
                             Show full summary Hide full summary

                             Similar

                             Países Chino Mandarín (Pinyin) - Español
                             mandarinspanish
                             Chino Mandarín Básico
                             Diego Santos
                             Frases útiles en Chino
                             mandarinspanish
                             Chino
                             xingxin
                             Comidas y Bebidas Chino Mandarin - Español
                             mandarinspanish
                             Sentimientos y Emociones en Chino
                             mandarinspanish
                             12 Animales del Zodiaco Chino
                             mandarinspanish
                             Servicios de Call Processing
                             GUSTAVO SEGURA
                             Servicios de Call Processing
                             bnt pesaj
                             Diagrama de flujo, Árbol Binario
                             Miguel Vázquez
                             FLUJOGRAMA PROCESO DE INVESTIGACIÓN
                             veronica pacheco de la cruz