Ailgylchu - Content

nicolaswarbrick
Mind Map by , created over 5 years ago

Mind Map on Ailgylchu - Content, created by nicolaswarbrick on 04/15/2014.

524
2
0
Tags No tags specified
nicolaswarbrick
Created by nicolaswarbrick over 5 years ago
How Villainy is Depicted in Macbeth
scarletsnow491
Physics Review!
Nicholas Weiss
French Revolution quiz
Sarah Egan
SFDC App Builder Quizlet (Dez version)
chris fernandez
1PR101 2.test - Část 16.
Nikola Truong
Macbeth Quiz
PatrickNoonan
Dier (Onderdeel plant&dier toets)
samanthabirdsall
GCSE Maths Notes: Averages
Andrea Leyden
Marketing - Business Studies
me3zer
Ailgylchu - Content
1 Mae'r gerdd yn son am ormodaeth y ras dynol, a'r syniad a dalu nol i'r byd dry ailgylchu
2 Mae'r bardd Grahame Davies yn son am sut mae o'n ailgylchu bob nos Iau yn Asda
3 Y prif thema ydy cyfoes i heddiw yn y gerdd
4 Stanza 1
4.1 Mae'r bardd yn son am fyn i Asda i ailgylchu poteli o phapur bob nos Iau
4.1.1 Mae o'n dweud 'teithio lan i Asda yn y Car'
4.1.2 Mae'n debyg i ddefodol
4.2 Mae o'n mynd er mwyn 'porthi' ei gydwybod
4.2.1 Er enghraifft 'fel pe bawb yn porthi rhyw beiriant'
4.2.2 Mae'r bardd yn boeni
5 Stanza 2
5.1 Mae o'n teimlo yn euog oherwydd mae'r bardd yn son am...
5.1.1 'cyn llwytho'r car a gladdest wythnos arall'
5.1.2 o lleodd fel Golombia, Sbaen a Siapan. Mae'n ddangos ei pryderon
6 Stanza 3
6.1 Erbyn y trydydd pennill mae o'n cwestiynau pam
6.1.1 "dw i'n amau'n wir pam 'dw i'n casglu degwm o'r teilchion"
6.1.2 Mae hyn yn cysylltu gyda fy mhwynt nesaf
6.2 Dydy'r bardd ddim yn siwr iawn pam ei fod o'n ailgylchu
6.2.1 Mae o'n meddwl "al dim ond i gadw'r olwynion dur i droi"
6.2.2 Mae'n dangos ei fod yn ceisio ond mae'n dim digon.
6.2.3 Mae o eisiau i rhoi rhwybeth yn ol
6.2.4 Mae o'n jyst lleiafrif bach o bobl sy'n ailgylchu yn ei ardal
6.2.5 felly mae o'n gofyn beth yw'r pwynt os dim byd yn newid?
7 Stanza 4
7.1 Mae'r bardd yn son am y 'melinau gwynt' ar y bryniau
7.1.1 Maen nhw'n 'pladuro prydferthwch' yr ardal heddiw fel hen olwynion y pyllau glo
7.2 Mae'r bardd yn son am y effaith o'r rhain
7.2.1 'pyllau newydd' ar y amgylchedd
7.2.2 Dydy o ddim yn hoffi y pyllau glo achos mae o'n meddwl bod cyfalaf yn dinistrio y dirwedd
7.3 Mae'r bardd yn dweud'cyfalaf yn cloddio awyr' i gyfleu ei bwynt
7.3.1 Mae o wedi yn farn gryf am hyn oherwydd mae o'n meddwl bydden ni o fudd fwy na wledydd eraill
8 Stanza 5
8.1 Mae'r bardd yn cwestiynau pwynt ailgylchu gan son am...
8.1.1 'afradu pob adnodd' yn lle 'cynilo carthion' fel 'olew, nwy, glo'
8.1.2 Mae'n bwysig iawn iddo fo a mae o'n teimlo0 gryf tuag at y pwnc
8.1.3 Mae o'n meddwl dylen ni prynu adnoddau mwy fel 'papur, plastig, tun'
8.2 Mae're bardd yn meddwl dylen ni 'nes llwgu'r llygwr' er mwyn y adfer heddwch yn yr ardal
9 Stanza 6
9.1 Mae'r bardd mynd yn ol at ei 'obaith ynfyd'
9.1.1 oherwydd mae o'n gwybiod dim byd bydd yn newid
9.1.2 Bydd o mynd i Asda 'bob nos Iau' oherwydd mae o'n meddwl bydd yn helpu yr amgylchedd

Media attachments