Glas - Content

nicolaswarbrick
Mind Map by nicolaswarbrick, updated more than 1 year ago
nicolaswarbrick
Created by nicolaswarbrick about 6 years ago
133
1

Description

Mind Map on Glas - Content, created by nicolaswarbrick on 04/15/2014.

Resource summary

Glas - Content
1 Mae'r gerdd am benwythnos yn Abertawe
2 Mae'r gerdd yn gosod am y 70au
3 Mae'r gerdd yn hapus iawn oherwydd mae o'n son am ei blentyndod
3.1 Mae o'n cofio mynd i'r traeth ar Sadyrnau gyda ei deulu
3.2 Roedd yn tro pin yn ei fywyd, dynau pam roedd yn mor arbennig iddo
4 Stanza 1
4.1 Mae'n enwi'r pethau sy'n rhoi pleser iddo.
4.1.1 Mae'r bardd yn disgrifio 'sadyrnau'r las' i fod yn yr amseroedd gorau yn ei bywyd
4.1.1.1 roedd yn brin iawn
4.2 Hefyd mae o'n disgrifio 'cychod a chestyll a chloc o flodau'
4.2.1 Mae o eisiau ni i fod yn rhan o'r gerdd ac yn rhannu ei blentyndod
4.2.2 Mae'n weledol iawn ac yn disgrifiadol i ddangos y delwedd llawn o Abertawe
4.3 Mae'r bardd yn adlewyrchu ar ei blentyndod hapus felly mae o'n gobeithio bydd yn cael ei llenwi 'gyda lwc'
4.3.1 dydyn nhw ddim yn mynd yn aml
4.4 Mae'n son yn benodol am 'Mwmbwls' oherwydd roedd yn y ardal mwyaf arwyddocaol gall e cofio
4.4.1 Mae'n bwysig i wybod
5 Stanza 2
5.1 Mae o'n disgrifio ygwylain mae o'n 'dilynem ddartiau gwyn y gwylain aflonydd' i ddangos y bywyd gwyllt ar y lan. Mae'r safbwyntiau yn cael mwy eglur
5.2 Mae wrth ei fodd yn eistedd ar y tywod yn edrych ar yr olygfa o'l flaen. Er enghraifft, mae o'n son am 'ar y tywod twym' mae'r tywydd yn braf, ac mae'n teimlo fel diwrnod o haf
5.3 Mae o'n cofio llawer o bethau am y lle fel 'y llongau banana melyn o'r Gorllewin'. Mae'n dychmygu ei hunan gwylio'r cychod yn mynd heibio o'r gorllewin fel maen nhw'n croesi dros y dwr. Mae'n crew darlun hyfryd yn ei feddwl
5.4 Fodd bynnag, mae'r naws yn newid pan mae o'n disgrifio 'craeniau tal'. Yr awyrgylch yn newid i fod yn fwy gwleidyddol. Mae'r craeniau yn ymddangos i ddinistrio y dirwedd ar gyfer llawer o bobl sy'n dangos mae'r diwydiant trwm yn yr ardal fel mae'n 'grafai'r wybren glir uwchben Glandwr'. Mae'n dangos effaith diwydiant o leoedd fel Mwmbwls a Glandwr
6 Stanza 3
6.1 Mae o'n disgrifio rhyddid pan mae o'n son am 'a ninnau'n ffoaduriad undydd, brwd', deallwn, yn y pennill olaf, y gwahaniaeth mawr rhwng y diwrnod hwn yn Abertawe a bywyd bob dydd ym Mrynaman
6.2 Mae'r bardd yn cymharu rhyddid y traeth gyda 'totalitariaeth glo' i orffen y gerdd
Show full summary Hide full summary

Similar

Spanish Vocabulary- Beginner
PatrickNoonan
Enzymes
daniel.praecox
AQA Physics: A2 Unit 4
Michael Priest
GCSE Maths: Algebra & Number Quiz
Andrea Leyden
The Berlin Crisis
Alina A
Test your English grammar skills
Brad Hegarty
Biology - B1 - AQA - GCSE - Keeping Healthy and Defending Against Infection
Josh Anderson
Present Simple Vs Present Continuous
Luis Alcaraz
CICLO DEL CARBONO
ABRIL GUTIERREZ
mi mapa conceptual
Michelle Diaz
mi mapa conceptual
angel timana