Mae Gen i Freuddwyd - Content

nicolaswarbrick
Mind Map by , created over 5 years ago

Mind Map on Mae Gen i Freuddwyd - Content, created by nicolaswarbrick on 04/19/2014.

307
1
0
Tags No tags specified
nicolaswarbrick
Created by nicolaswarbrick over 5 years ago
Revision Timetable
katy.lay
Teaching Methods Every Educator Should Know
Micheal Heffernan
Using GoConqr to learn German
Sarah Egan
Les Aliments
dAnn dAnn
Specifc Topic 7.4 Timber (Impacts)
T Andrews
THEMES IN KING LEAR
Sarah-Elizabeth
Creative Writing
amberbob27
Presentations in English
Alice ExamTime
Physics
Holly Bamford
UNIT 1 DIGITAL MEDIA SECTORS AND AUDIENCES
carolyn ebanks
Enter text here
1 Y prif thema'r gerdd ydy hiliaeth a chyfartalwch
2 Mae'r gerdd yn seiliedig ar araith Martin Luther King
3 Mae'r bardd yn rhestri yr hollbethau sy'n bod ar byd yn bresennol ac yn y gorffennol
4 Stanza 1
4.1 Mae'r bardd eisiau pawb i gael eu trin fel pobl cyffredin ble mae pobl yn llwyddo yn eu breuddwydion. Mae o eisiau i bawb fod eu hunain. Rydyn ni'n gyd yn gyfartal yn byd hyn. Dylen ni ddangos cariad a thosturi tuag at ei gilydd. Mae o'n amlygu ni ddylai fod ynrhyw casineb yn ein gwlad er enghraifft mae o'n son am "lle na fydd gormes na nacad" i ddangos hyn
5 Stanza 2
5.1 Mae o'n dechrau y pennill gyda "mae gen i freuddwyd am y wlad" i ddangos ei bwynt hynny mae o eisiau y byd i fod yn lle mwy diogel. Fel mae'r bardd yn chwilio am ddiwedd "cynnen, trias, na brad". Dydy o ddim eisiau bobl deimlo'n ofnus ac unwaith does dim mwy o bethau hyn, yna gall y byd yn byw mewn heddwch
6 Stanza 3
6.1 Mae o'n breuddwydio am wlad "lle na fydd neb yn wylo". Mae o eisiau i weld y byd yn llawn hapusrwydd. Hefyd, mae o eisiau gweld byd llawn cariad pan mae o'n son am "lle bydd cariad yno". Ei neges yn pwysleisir hyd yn oed ymhellach yma oherwydd mae'n teimlo cariad yw'r allwedd i haspusrwydd. Mae'r rhain yn ddau syniad cysylltu a'i gilydd i ddarparu neges gyffredinol cryf
7 Stanza 4
7.1 Mae naws y gerdd newid yn y pennill oherwydd does dim "mae gen i freuddwyd" ar y dechrau. Yn awr mae'n dod yn ddisgrifiadol. Mae o'n breuddwydio am y wlad am y wlad ddefrydol drwy ddweud "i fyd a fu ar grwydyr", yno gall dychymyg redeg yn wyllt. Bydd popeth yn hardd a disglair fel y "meriau mawr" a "wydyr". Mae'n dangos y lle perffaith
8 Stanza 5
8.1 Mae'n son am sut yn rhaid i rhai pobl barhau i frwydro am eu hawliau heddiw. Prif thema yn y gerdd yw hiliaeth ac felly ar ol y pennillion mae'n mynd i'r afael a'r materion hyn. Er enghraifft "du eu lliw, eisiau byw". Mae'n dangos maen nhw'n anghyfartal i bawb arall yn y gymdeisthas

Media attachments