Mae Gen i Freuddwyd - Technegau

nicolaswarbrick
Mind Map by , created over 5 years ago

Mind Map on Mae Gen i Freuddwyd - Technegau, created by nicolaswarbrick on 04/19/2014.

528
2
0
Tags No tags specified
nicolaswarbrick
Created by nicolaswarbrick over 5 years ago
Biology (B2)
anjumn10
Poetry revision quiz
Sarah Holmes
1PR101 1.test - 9. část
Nikola Truong
The GoConqr Guide to End of Term Exams
Sarah Egan
Core 1.4 Developments in Modern and Smart Materials
T Andrews
Elements, Compounds and Mixtures
silviaod119
General Knowledge Quiz
PatrickNoonan
Plano de Revisão Geral
miminoma
GCSE CHEMISTRY UNIT 2 STRUCTURE AND BONDING
mustafizk
BELIEVING IN GOD- UNIT 1, SECTION 1- RELIGIOUS STUDIES GCSE EDEXCEL
Khadijah Mohammed
Mae Gen i Freuddwyd - Technegau
1 Stanza 1
1.1 Mae'n dilyn y patrwm araith Martin Luther King i bwysleisio ei neges. Mae'r defnydd o ailadrodd yn bwysig oherwydd y patrwm yr un fath a yr araith. Yr araith yn enwog iawn, felly mae'n cyfleu neges y gorffenol a'r dyfodol. Er enghraifft "mae gen i freuddwyd" mae o'n ceisio yn unig bwysleisio ei neges yn y dair phenillion llawer o enghraifftiau o ailadrodd. Unwaith eto pan mae o'n son am "wlad" ar y dechrau pob pennill. Mae o'n defnyddio hyn oherwydd dydy o ddim jyst yng Nhymru, mae'n fater byd -enag sy'n effeithio bawb
2 Yn y gerdd hon mae'r bardd yn defnyddio nifer o dechnegau fel delwedd, odl, fyffelbiaeth, ac ailadrodd
3 Stanza 2
3.1 Mae'r bardd yn defnyddio gwrthgyferbyniad. Mae'n ddangos ei nodau ar gyfer pobl i gael bywyd gwell. Mae'n effeithiol oherwydd mae o'n dangos y gwahaniaethau rhwng da a drwg. Mae o'n gwneud ei bwynt yn glir ym mhob pennill. Er enghraifft "lle bydd" a "lle na fydd". Mae'n dangos y positif a negyddol o fywyd. Mae o'n ceisio gael gwared o'r drwg.
4 Stanza 3
4.1 Mae yna odl rheolaidd yn y gerdd. Er enghraifft pan yn yr ail bennill mae'r bardd yn son am "wlad" a "brad" a "angau" a "cadwynau". Mae hyn yn dangos bod y gerdd wedi strwythr. Mae'r defnyddio gwahanol ddarnau o llinellau - byr a hir ac odl yn helpu i gofio hyn y mae o wedi'i dweud
5 Stanza 4
5.1 Mae naws y gerdd yn newid yn y pedwerydd pennill. Mae'n dangos y delwedd. Dydy o ddim yn dweud "mae gen i freuddwyd" eto. Yn lle hynny, mae'n disgrifio ei baradwys drwy ddefnyddio ansoddeiriau fel "disglair" "hardd" a "pyrth". Mae eisiau i chi stopio a meddwl. Mae'n neges gref iawn yn dangos ei byd a delfrydol felly mae'n defnyddio cyffelybiaeth i gymharu a rhywbeth hardd, er enghraifft "a hardd fel mor o wydyr"
6 Stanza 5
6.1 Mae'r pennill yn fyr iawn. Mae'n gyflym ac yn portreadu ei neges yn effiathiol. Mae wedi cwpled odl, oherwydd mae uchafbwynt o'r gerdd yn "du eu lliw eisiau byw" mae'n crynhoi y gerdd

Media attachments