zainanwar1997
Mind Map by , created over 6 years ago

Mind Map on Cydwybod, created by zainanwar1997 on 05/08/2013.

610
0
0
Tags No tags specified
zainanwar1997
Created by zainanwar1997 over 6 years ago
Key policies and organisations Cold War
Elisa de Toro Arias
GCSE REVISION TIMETABLE
holbbox
Using GoConqr to study English literature
Sarah Egan
The Circulatory System
Johnny Hammer
SalesForce ADM 201 Study Quiz
James McLean
geirfa crefydd a meddygaeth
regan hughes
French Vocab - Higher French
Moira Shepherd
AQA GCSE Physics Unit 2.3
Matthew T
HRCI Glossary of Terms O-Z
Sandra Reed
ENG LIT TECHNIQUES
Heloise Tudor
Cydwybod
1 Cwestiynau elfennol
1.1 Meirion Macintyre Huws
1.2 Cywydd
1.3 Pigo Cydwybod
2 Neges y bardd
2.1 Anodd byw bywyd da a meddwl am eraill
2.2 Pwysig cofio am rhai llai ffodus
2.3 Dangos bod pob un ohonym hefo cydwybod. Atgoffa i ni ystyried pobl llai ffodus
3 'Y gwr nad yw ond geiriau'
3.1 Personoli
3.2 Cyfleu bod cydwybod yn rhywbeth fyw
3.3 gadael i chi teimlo empathi hefo'r cydwybod
4 'Am roi cam o'r llwybr cul'
4.1 cyfeiriadaeth
4.2 Ychwanegu syniadau Cristnogol i'r gerdd
4.3 Dangos bod y bardd yn credu mae'r llwybr hon yw'r un cywir ond anodd
5 'Hwn yn blas pob newyn blis'
5.1 Trosiad
5.2 Blas a newyn ochr yn ochr yn effeithiol
5.3 Creu cyferbyniau
5.4 dangos bod o ddim yn deg
6 Cynnwys
6.1 Bardd yn personoli ei gydwybod - 'Fy mrawd iach-fy mradychwr'
6.2 Dangos bod o'n meddwl am eraill o hyd - 'hwn yw llef Sarajevo'
6.3 Ddim yn hoff o'i gydwybod, ddim eisiau teimlo'n euog o hyd - 'Hwn yw mae tramgwydd fy mod'
6.4 Bysa fo'n hoffi byw heb gydwybod
7 Technegau
7.1 Personoli - 'Y gwr nad yw ond geiriau'
7.2 Cyfeiriadaeth - 'Am rhoi cam o'r llwybr cul'
7.3 Cyferbyniad - 'Hwn yw blas pob newyn blin'
7.4 Trosiad - 'Yn ei ruo parhaol'

Media attachments