Etifeddiaeth

zainanwar1997
Mind Map by zainanwar1997, updated more than 1 year ago
480
0
0

Description

Mind Map on Etifeddiaeth, created by zainanwar1997 on 05/08/2013.

Resource summary

Etifeddiaeth
1 Cwestiynau elfennol
1.1 Penrhydd cynganeddol
1.2 Gerallt Lloyd Owen
1.3 Cymru a chymreictod
2 Neges y bardd
2.1 Cymru wedi cam-ddefnyddio ei treftadaeth
2.2 Trwy ceisio fod yn debyg i pawb arall - fyddwn yn colli ein hunaniaeth
2.3 Gwneud i Cymru swndio'n ddi-werth, ac yn ail-adrodd ei cyhuddiadau
3 'Darn o dir yn dyst'
3.1 Cytseiniaid caled
3.2 creu swn blin, cryf
3.3 dangos dyna sut fath o bobl oedd y Cymru arfo bod
4 'Cawsom'
4.1 Berf gryno / ail-adrodd
4.2 Pwysleisio gymaint da ni di gael
4.3 ceisio gwneud i ni sylweddoli a gwerthfawrogi hyn
5 'Gwymon o ddynion heb ddal tro'r trai'
5.1 Trosiad
5.2 yfleu bod cymru yn ddi-asgwrn cefn
5.3 Methu gwrthwynebu, dilyn cyfarwyddiadau pawb arall
6 Cynnwys
6.1 Nodi gymaint sy di gael ei rhoi i'r Cymru - 'cawsom wlad i'w chadw'
6.1.1 Cyhyddo Cymru o beidio a gofalu amdanynt - 'Troesom ein tir yn simneiau tan'
6.1.1.1 Wrth ceisio datblygu, rydym wedi colli ein hunaniaeth unigrwydd - 'Gwerth cynwydd yw gwarth cenedl'
7 Technegau
7.1 cytseiniaid caled - 'darn o dir yn dyst'
7.2 ail-adrodd - 'cawsom/troesom'
7.3 Trosiad - 'gwymon o ddynion heb ddal tro'r trai'
7.4 Personoli - 'Anadlu ein hanes ni ein hunain'
Show full summary Hide full summary

Similar

Food Chains and Food Webs Quiz
Selam H
OCR GCSE Latin Vocab flash cards - all
jess99
Epithelial tissue
Morgan Morgan
A2 Geography- Energy Security
sophielee0909
AS-Level Chemistry: Unit 1:The Atom
Daena Targaryen
LOGARITHMS
pelumi opabisi
AS Biology- OCR- Module 1 Cells Specification Analysis and Notes
Laura Perry
Religious Studies- Matters of life and death
Emma Samieh-Tucker
Rights and Responsibilities Flashcards - Edexcel GCSE Religious Studies Unit 8
nicolalennon12
Biology B1
Kelsey Phillips
The Effects of Climate Change
j. stu