Les categories gramaticals

Mika Santeri Servian
Mind Map by Mika Santeri Servian, updated more than 1 year ago
Mika Santeri Servian
Created by Mika Santeri Servian over 3 years ago
7
0

Description

Mind Map on Les categories gramaticals, created by Mika Santeri Servian on 04/24/2017.

Resource summary

Les categories gramaticals
1 Hi trobem 9 categories gramaticals
1.1 NOM
1.1.1 Paraula que acompanya al verb
1.1.1.1 Marta, gos, casa
1.2 Adjectiu
1.2.1 Descriu el nom
1.2.1.1 Guapa, gos, casa
1.3 Verb
1.3.1 Expressa una acció
1.3.1.1 Aaltar, cantar, correr
1.4 Adverbi
1.4.1 Canvia el significat del nom
1.4.1.1 Mai, no nerviosa-ment
1.5 Determinant
1.5.1 De qui és?
1.5.1.1 Seva, seu
1.6 Pronom
1.6.1 Substitueix el nom
1.6.1.1 El, li
1.7 Preposició
1.7.1 Per unir dos noms
1.7.1.1 Per, amb...
1.8 Conjunció
1.8.1 Junta dues paraules
1.8.1.1 I, o, doncs
1.9 Interjecció
1.9.1 Per fer exclamacions
1.9.1.1 Ai!, Ui!, Uff!
Show full summary Hide full summary

Similar

GCSE Maths Symbols, Equations & Formulae
Andrea Leyden
AQA GCSE Biology genetic variation
Olivia Phillips
Biology AQA 3.1.3 Cells
evie.daines
Presentations in English
Alice ExamTime
Realidad De Nuestra Identidad Cultural
53831
GCSE AQA Biology - Unit 1
James Jolliffe
Specific topic 7.6 Timber (processes)
T Andrews
Mapas mentales con GoConqr
Ayelen Caballero
Inglés - Verbos Compuestos II (Phrasal Verbs)
ALLISSON LABRE VALERO
El régimen fiscal y la contabilidad empresarial
ana ortega
FUSIÒN DE SOCIEDADES MERCANTILES
carlos ramirez