Funcions Excel 2010

jgfont
Note by jgfont, updated more than 1 year ago
jgfont
Created by jgfont over 6 years ago
578
0

Description

ocupacional MOS Excel 2010 (Funcions Excel 2010) Note on Funcions Excel 2010, created by jgfont on 06/17/2014.
Tags

Resource summary

Page 1

Les funcions són fórmules predefinides que executen càlculs utilitzant valors específics, anomenats arguments, en un ordre determinat o estructura. Les funcions es poden utilitzar per executar operacions simples o complexes.

=NOMFUNCIÓ(Argument1;Argument2;Argument3;...)Com totes les expresions de fórmules, les funcions comencen amb el signe " = " (sense les cometes).NOMFUNCIÓ.És el nom, en lletres, de la funció que volem utilitzar. Exemples: SUMA, PROMEDIO, PAGO, HOY, BUSCARV...Es pot escriure indistintament en majúscules o minúscules, però l'Excel les convertirà sempre a Majúscules. ARGUMENTS.Són les dades que donem a la funció per realitzar els càlculs.Els argumentes s'han d'escriure entre parèntesi i separats per ";" punt i coma (sense les cometes)..Hi ha algunes funcions que no tenen arguments, però han de portar els parèntesi igualment.

Depenen de la funció un argument pot ser: Números Textos Referències de cel·les o rangs de cel·les Noms definits de cel·les o rangs de cel·les Fórmules Expressions lògiques. Altres funcions (niar funcions).

També es pot inserir una función en una cel·la, utilitzant la combinació de tecles  Majúsc + F3.

definició

sintaxi

tipus d'arguments

introducció de funcions.

FUNCIONS BÀSIQUES D'EXCEL

Show full summary Hide full summary

Similar

Test Básico de Excel
Raymundo Ycaza Morales
Excel 2010
Vniversitas
Funcions Excel 2010
jgfont
Test Básico de Excel
Diana Yaneth Arango Valderrama
Examen de Dianostico Excel
Luis Alberto Cordova Velazquez
Test Básico de Excel
edgar salinas
Evaluación del Curso Hoja de Cálculo 2020
Alejandro Piñón Méndez
1ra Evaluación Parcial de Hoja de Cálculo Aplicado
Alejandro Piñón Méndez
1_Test Básico de Excel -sondeo
Diana Yaneth Arango Valderrama
Test Básico de Excel
Harold Aguero
Test Básico de Excel
Eber Quispe