Untitled_8

shania catania
Note by shania catania, updated more than 1 year ago
shania catania
Created by shania catania about 8 years ago
746
0

Description

form 3 maltese Note on Untitled_8, created by shania catania on 05/23/2013.

Resource summary

Page 1

Maltese Phrases Enjoy these Maltese expressions, but don't forget to bookmark this page for future reference. English to Maltese Phrases Greeting Hi!Hi! Good morning!Bonġu Good afternoon!Wara nofs in-nhar it-tajjeb! Good evening!Bonswa! Welcome! (to greet someone)Merħba Hello my friend!Hello sieħbi! How are you? (friendly)Kif int? How are you? (polite)Kif int? I'm fine, thank you!Jien tajjeb grazzi (masculine) / Jiena tajba grazzi (feminine) And you? (friendly)U int? And you? (polite)U int? GoodTajjeb Not so goodMhux daqshekk tajjeb Long time no seeIlni ma narak I missed youĦassejtu nnuqas tiegħek What's new?X'ġara ġdid? Nothing newXejn ġdid? Thank you (very much)!Grazzi ħafna You're welcome! (for "thank you")Ta' xejn My pleasurePjaċir tiegħi Come in! (or: enter!)Għaddi! Make yourself at home!Qisu tiegħek! Farewell Expressions Have a nice day!Il-ġurnata t-tajba! Good night!Il-lejl it-tajjeb! Good night and sweet dreams!Il-lejl it-tajjeb u oħlom sabiħ! See you later!Narak iktar tard! See you soon!Narak dalwaqt! See you tomorrow!Narak għada! Good bye!Ċaw Have a good trip!Il-vjaġġ it-tajjeb! I have to goSe jkolli mmur I will be right back!Daqt nerġa nkun hawn Holidays and Wishes Good luck!Good luck! Happy birthday!Happy birthday! Happy new year!Is-sena t-tajba! Merry Christmas!Il-Milied it-tajjeb! Happy St. Valentine's Day!Awguri għal jum San Valentinu Happy Patron Saint day!Il-festa t-tajba! Congratulations!Congratulations! Enjoy! (or: bon appetit)L-ikla t-tajba! Bless you (when sneezing)Gesu' mieghek! Best wishes!Awguri Cheers! (or: to your health)Saħħa Accept my best wishesAwguri min qiegħ qalbi How to Introduce Yourself What's your name?X'jismek? My name is (John Doe)Jien jisimni John Doe Nice to meet you!Għandi pjaċir! Where are you from?Minn fejn int? I'm from (the U.S/ Malta)Jien mill-Amerika / Jien minn Malta I'm (American/ Malti)Jien Amerikan/Malti (m) / Jiena Amerikana/Maltija (f) Where do you live?Fejn toqgħod? I live in (the U.S/ Malta)Jien noqħod l-Amerika/Malta Do you like it here?Jgħoġbok hawn? Malta is a beautiful countryMalta pajjiż sabiħ What do you do for a living?X'tagħmel fil-ħajja? I'm a (teacher/ student/ engineer)Jien għalliem/student/engineer (m) / Jiena għalliema/studenta/engineer (f) Do you speak (English/ Maltese)?Titkellem bl-Ingliż / Titkellem bil-Malti? Just a littleFtit I like MalteseJgħoġobni l-Malti I'm trying to learn MalteseQed nipprova nitgħallem il-Malti It's a hard languageLingwa diffiċli It's an easy languageLingwa ħafifa Oh! That's good!Ah! Tajjeb! Can I practice with you?Nista' nipprattika miegħek? I will try my best to learnNagħmel mill-aħjar biex nitgħallem How old are you?Kemm għandek żmien? I'm (twenty one, thirty two) years oldJien ghandi (wieħed u għoxrin, tnejn u tletin) sena It was nice talking to you!Ħadt pjaċir nitkellem miegħek It was nice meeting you!Ħadt pjaċir niltaqa' miegħek Mr.../ Mrs. .../ Miss...Sur / Sinjura / Sinjorina This is my wifeDin il-mara tiegħi This is my husbandDan ir-raġel tiegħi Say hi to Thomas for meGħid hello lil Thomas minn għandi Romance and Love Phrases Are you free tomorrow evening?Għandek x'tagħmel għada filgħaxija? I would like to invite you to dinnerNixtieq nistiednek biex tiekol miegħi You look beautiful! (to a woman)Tidher sabiħa You have a beautiful nameGħandek ismek sabiħ Can you tell me more about you?Tista' tgħidli iktar dwarek? Are you married?Int miżżewweġ? (m) / Inti miżżewweġa? (f) I'm singleJien single (m) / Jiena single (f) I'm marriedJien miżżewweġ (m) / Jiena miżżewweġa (f) Can I have your phone number?Nista' nsaqsik għan-numru tat-telfon? Can I have your email?Nista' nsaqsik għall-email address? Do you have any pictures of you?Għandek ritratti tiegħek? Do you have children?Għandek tfal? Would you like to go for a walk?Tixtieq mmorru mixja? I like youTgħoġobni I love youInħobbok You're very special!Int speċjali ħafna You're very kind!Għandek qalbek tajba I'm very happyKuntent ħafna Would you marry me?Trid tiżżewiġni? I'm just kiddingQed niċċajta I'm seriousBis-serjeta'! My heart speaks the language of loveQalbi qed titkellem il-lingwa tal-imħabba Solving a Misunderstanding Sorry! (or: I beg your pardon!)Skużani Sorry (for a mistake)Skużani No problem!Mhux problema! Can you repeat please?Tista' terġa tirrepeti? Can you speak slowly?Tista' titkellem bilmod? Can you write it down?Tista' tiktibha? Did you understand what I said?Fhimt x'għidtlek? I don't understand!Ma nifhimx! I don't know!Ma nafx! What's that called in Maltese?X'jgħidulha dik bil-Malti? What does that word mean in English?Xi tfisser dik il-kelma bl-Ingliż? How do you say "thanks" in Maltese?Kif tgħid "grazzi" bil-Malti? What is this?X'inhi din? My Maltese is badIl-Malti tiegħi ħażin Don't worry!Toqgħodx tinkwieta! I agree with youNaqbel miegħek Is that right?Tajjeb hekk? Is that wrong?Ħażin hekk? What should I say?X'suppost ngħid? I just need to practiceKull m'għandi bżonn nipprattika Your Maltese is goodIl-Malti tiegħek tajjeb I have an accentL-aċċent barrani jingħaraf You don't have an accentMa jingħarafx l-aċċent tiegħek Asking for Directions Excuse me! (before asking someone)Skużani I'm lostIntlift Can you help me?Tista' tgħini? Can I help you?Nista' ngħinek? I'm not from hereM'iniex minn hawn How can I get to (this place, this city)? Kif nista' nasal (place/city)? Go straightMur dritt ThenImbagħad Turn leftDur lejn ix-xellug Turn rightDur lejn il-lemin Can you show me?Tista' turini? I can show you!Nista' nurik! Come with me!Ejja miegħi! How long does it take to get there?Kemm ddum biex tasal hemm? Downtown (city center)Iċ-ċentru tar-raħal? Historic center (old city)Ċentru storiku It's near hereViċin ta' hawnhekk It's far from hereIl-bogħod minn hawn Can I walk there?Nista' nimxi s'hemm? I'm looking for Mr. SmithQed nfittex lil Mr. Smith One moment please!'Tini ċans jekk jgħoġbok Hold on please! (when on the phone)Dalwaqt miegħek Here is not hereHu mhux hawn AirportL-ajruport Bus stationL-istejġ ta' tal-linja Train stationL-istazzjon tat-trejn TaxiTaxi NearViċin FarIl-bogħod Emergency Survival Phrases Help!Ajjut! Stop!Ieqaf! Fire!Nar! Thief!Ħalliel! Run!Iġri! Watch out! (or: be alert!)Oqgħod b'seba' għajnejn! Call the police!Ċempel il-pulizija! Call a doctor!Ċempel it-tabib! Call the ambulance!Ċempel l-ambulanza! Are you okay?Kollox sew? I feel sickJħossni ħażin I need a doctorGħandi bżonn tabib AccidentInċident Food poisoningFood poisoning Where is the closest pharmacy?Fejn hi l-eqreb spiżerija? It hurts hereQed jgħuġani hawn It's urgent!Urgenti! Calm down!Ikkalma! You will be okay!Kollox se jmur sew! Can you help me?Tista' tgħini? Can I help you?Nista' ngħinek? Hotel Restaurant Travel Phrases I have a reservation (for a room)Għandi reservation Do you have rooms available?Għandkom kmamar vojta? With shower / With bathroomBix-xawer/Bil-banju I would like a non-smoking roomNixtieq kamra non-smoking What is the charge per night?X'inhi l-kirja għal kull lejl? I'm here on business /on vacationQiegħed (m) / Qedgħa (f) hawnhekk fuq xogħol /vakanza DirtyMaħmuġ CleanNadif Do you accept credit cards?Taċċetaw credit cards? I'd like to rent a carNixtieq nikri karozza How much will it cost?Kemm se tiġi tiswa? A table for (one / two) please!Mejda għal (wieħed/tnejn) jekk jgħoġbok! Is this seat taken?Dan is-siġġu meħud? I'm vegetarianJien vegeterian I don't eat porkMa niekolx majjal I don't drink alcoholMa nixrobx alkohol What's the name of this dish?X'jismu dan il-platt? Waiter / waitress!Waiter! Can we have the check please?Nistgħu nieħdu l-kont jekk jgħoġbok? It is very delicious!Tajjeb ħafna! I don't like itMa jgħoġobniex Shopping Expressions How much is this?Kemm hu dan? I'm just lookingBiex nara biss I don't have changeM'għandiex żgħar This is too expensiveDan wisq għali ExpensiveGħali CheapIrħis Daily Expressions What time is it?X'ħin hu? It's 3 o'clockIt-tlieta ta' wara nofsinnhar Give me this!Tihieli! Are you sure?Żġur? Take this! (when giving something)Ħudha! It's freezing (weather)Kesħa kbira! It's cold (weather)Il-kesħa! It's hot (weather)Is-sħana! Do you like it?Jgħoġbok? I really like it!Tgħoġobni ħafna! I'm hungryGħandi l-ġuħ! I'm thirstyGħandi l-għatx! He is funnyKemm hu tad-daħk! In The MorningFilgħodu In the eveningFilgħaxija At NightBil-lejl Hurry up!Għaġġel! Cuss Words (polite) This is nonsense! (or: this is craziness)Bla sens! My God! (to show amazement)Alla tiegħi! Oh gosh! (when making a mistake)Il-ħanina! It sucks! (or: this is not good)Xejn sew! What's wrong with you?Xi ġralek? Are you crazy?Int miġnun? (m) Int miġnuna? (f) Get lost! (or: go away!)U mur l'hemm! Leave me alone!Ħallini waħdi! I'm not interested!M'iniex interessat (m) M'iniex interessata (f) Writing a Letter Dear JohnGħażiż John My trip was very niceIl-vjaġġ tiegħi kien sabiħ ħafna The culture and people were very interestingIl-kultura u n-nies kienu interessanti ħafna I had a good time with youĦadt pjaċir bil-ħin li qattajt miegħek I would love to visit your country againNixtieq nerġa nżur pajjizek Don't forget to write me back from time to timeTinsiex tiktibli darba kultant Short Expressions and words GoodTajjeb BadĦażin So-so (or: not bad not good)Hekk u hekk BigKbir SmallŻgħir TodayIllum NowIssa TomorrowGħada YesterdayIl-bieraħ YesIva NoLe FastBil-għaġla SlowBil-mod HotSħana ColdKesħa ThisDin ThatDak (m) Dik (f) HereHawn ThereHemm Me (ie. Who did this? - Me)Jien (m) Jiena (f) YouInt HimHu HerHi UsAħna ThemHuma Really?Veru? Look!Ħares! What?Xiex? Where?Fejn? Who?Min? How?Kif? When?Meta? Why?Għaliex? ZeroXejn OneWieħed TwoTnejn ThreeTlieta FourErbgħa FiveĦamsa SixSitta SevenSebgħa EightTmienja NineDisgħa TenGħaxra

Maltese Plural Learning the Maltese Plural is very important because its structure is used in every day conversation. The more you practice the subject, the closer you get to mastering the Maltese language. But first we need to know what the role of Plural is in the structure of the grammar in Maltese.Maltese Plurals are grammatical numbers, typically referring to more than one of the referent in the real world. In the English language, singular and plural are the only grammatical numbers. Here are some examples:English PluralMaltese Plural PluralPlural my bookil-ktieb tiegħi my booksil-kotba tiegħi our daughteril-bint tagħna = bintna our daughtersil-bniet tagħna I'm coldJiena kiesaħ (masc.) / Jiena kiesħa (fem.) we're coldaħna kesħin his chickensit-tiġieġ tiegħu their chickenit-tiġieġ tagħhom As you can see from the example above, the structure of the Plural in Maltese has a logical pattern. Locate the Plural above and see how it works with the rest of the sentence in Malti. List of Plurals in Maltese Below is a list of the Plurals and Singulars in Maltese placed in a table. Memorizing this table will help you add very useful and important words to your Maltese vocabulary. English PluralMaltese Plural alligatoralligatur alligatorsalligaturi bearors bearsorsijiet birdgħasfur birdsgħasafar bullbarri bullsbarrin catqattus catsqtates cowbaqra cowsbaqar deerċerv (S) / ċriev (Pl.) many deerħafna ċriev dogkelb dogsklieb donkeyħmar donkeysħmir eagleajkla eaglesajkli elephantIljunfant elephantsiljunfanti giraffeġiraffa giraffesġiraffi goatmogħoż goatsmogħoż horseżiemel horsesżwiemel lionljun lionsljuni monkeyxadina monkeysxadini mouseġurdien miceġrieden rabbitfenek rabbitsfniek snakeserp snakessriep tigertigra tigerstigri wolflupu wolveslpup

Maltese Prepositions Learning the Maltese Prepositions is very important because its structure is used in every day conversation. The more you practice the subject, the closer you get to mastering the Maltese language. But first we need to know what the role of Prepositions is in the structure of the grammar in Maltese.Maltese prepositions link nouns, pronouns and phrases to other words in a sentence. The word or phrase that the preposition introduces is called the object of the preposition. Here are some examples:English PrepositionsMaltese Prepositions PrepositionsPrepożizzjonijiet inside the houseġewwa d-dar outside the carbarra l-karozza with memiegħi without himmingħajru under the tabletaħt il-mejda after tomorrowwara għada before sunsetqabel inżul ix-xemx but I'm busyimma jien għandi x'nagħmel As you can see from the example above, the structure of the Prepositions in Maltese has a logical pattern. Locate the Prepositions above and see how it works with the rest of the sentence in Malti. List of Prepositions in Maltese Below is a list of the Time place and demonstrative pronouns in Maltese placed in a table. Memorizing this table will help you add very useful and important words to your Maltese vocabulary. English PrepositionsMaltese Prepositions aboutdwar abovefuq acrossminn naħa għal oħra afterwara againstkontra amongfost aroundmadwar askif atfi beforeqabel behindwara belowtaħt beneathtaħt besideħdejn betweenbejn beyondlil hinn butimma byminn despiteminkejja downisfel duringmatul exceptħlief forgħall- / għal fromminn infi insideġewwa intofi nearqrib nextħdejn ofta' onfuq oppositeoppost (masc.) / opposta (fem.) / opposti (Pl.) outbarra outsidebarra overfuq perkull plusflimkien ma' roundtond sinceperess thanminn throughpermezz tillsa tolejn / għall- / għal towardlejn undertaħt unlikedifferenti untilsakemm upsa viapermezz withma' / bi withinfi withoutmingħajr two wordsżewġ kelmiet according toskont because ofminħabba close toqrib due tominħabba except forħlief għall- / ħlief għal far frombogħod minn inside ofġo instead ofminflok near toqrib next toħdejn outside ofbarra prior toqabel three wordstliet kelmiet as far assa fejn as well askif ukoll in addition toflimkien ma' in front ofquddiem in spite ofminkejja on behalf off'isem on top offuq demonstrative pronounsprepożizzjonijiet dimostrattivi thisdan thatdak thesedawn thosedawk

Maltese Questions Learning the Maltese Questions is very important because its structure is used in every day conversation. The more you practice the subject, the closer you get to mastering the Maltese language. But first we need to know what the role of Questions is in the structure of the grammar in Maltese.Maltese questions may be either a linguistic expression used to make a request for information, or else the request itself made by such an expression. Usually it starts with why, how, where, when ... Here are some examples:English QuestionsMaltese Questions QuestionsMistoqsijiet how?kif? what?xiex? who?min? why?għaliex? where?fejn? As you can see from the example above, the structure of the Questions in Maltese has a logical pattern. Locate the Questions above and see how it works with the rest of the sentence in Malti. List of Questions in Maltese Below is a list of the Questions and interrogative expressions in Maltese placed in a table. Memorizing this table will help you add very useful and important words to your Maltese vocabulary. English QuestionsMaltese Questions where is he?fejnu? what is this?meta hu dan? why are you sad?għaliex int imdejjaq? how do you want to pay?kif trid li tħallas? can I come?nista niġi? is he sleeping?hu/huwa rieqed? do you know me?int/inti tafni? do you have my book?int/inti għandek il-ktieb tiegħi? how big is it?kemm huwa kbit? can I help you?nista' ngħinek? can you help me?int/inti tista' tgħini? do you speak English?int/inti titkellem bl-Ingliż? how far is this?kemm qiegħed (masc.) / qegħda (fem.) 'l bogħod? what time is it?x'ħin hu? how much is this?kemm hu dan (masc.) / hi din (fem.)? what is your name?x'jismek? where do you live?fejn toqgħod?

Maltese Pronouns Learning the Maltese Pronouns is very important because its structure is used in every day conversation. The more you practice the subject, the closer you get to mastering the Maltese language. But first we need to know what the role of Pronouns is in the structure of the grammar in Maltese.Maltese pronouns include personal pronouns (refer to the persons speaking, the persons spoken to, or the persons or things spoken about), indefinite pronouns, relative pronouns (connect parts of sentences) and reciprocal or reflexive pronouns (in which the object of a verb is being acted on by verb's subject). Here are some examples:English PronounsMaltese Pronouns PronounsPronomi Ijien / jiena youint / inti (S) / intom (Pl.) hehu / huwa shehi / hija weaħna theyhuma mejien / jiena, lili youint / inti, lilek (S) intom / lilkom (Pl.) himhu / huwa, lilu herhi / hija, lilha usaħna, lilna themhuma, lilhom mytiegħi yourtiegħek (S) / tagħkom (Pl.) histiegħu hertagħha ourtagħna theirtagħhom minetiegħi yourstiegħek (S) / tagħkom (Pl.) histiegħu herstagħha ourstagħna theirstagħhom As you can see from the example above, the structure of the Pronouns in Maltese has a logical pattern. Locate the Pronouns above and see how it works with the rest of the sentence in Malti. List of Pronouns in Maltese Below is a list of the Personal pronouns, indefinite pronouns, relative pronouns, reciprocal or reflexive pronouns in Maltese placed in a table. Memorizing this table will help you add very useful and important words to your Maltese vocabulary. English PronounsMaltese Pronouns I speakjien/a nitkellem you speakint/i titkellem (S) intom titkellmu (Pl.) he speakshu/wa jitkellem she speakshi/ja titkellem we speakaħna nitkellmu they speakhuma jitkellmu give meagħtini (S) / agħtuni (Pl.) agħtik (S) / agħtukom (Pl.) give himagħtih (S) / agħtuh (Pl.) give heragħtiha (S) / agħtuha (Pl.) give usagħtina (S) / agħtuna (Pl.) give themagħtihom (S) / agħtuhom (Pl.) my bookil-ktieb tiegħi your bookil-ktieb tiegħek (S) / il-ktieb tagħkom (Pl.) his bookil-ktieb tiegħu her bookil-ktieb tagħha our bookil-ktieb tagħna their bookil-kontabbli tagħhom

New Page

New Page

New Page

New Page

New Page

Show full summary Hide full summary

Similar

Untitled_9
shania catania
Malti Termini Kwizz Grade 9
Luca Andrea Mifs
Untitled_7
shania catania
L-Imdina
Daniel Fenech
Multi Cultural Theme
joshua stock
Staqsi Mistoqsija
shania catania
Untitled_1
chantelle catania
Cold War (1945-1975)
sagar.joban
ENTRE GUERRAS
Elizabeth Ortega
fundamentos de los derechos humanos
Elizzeo Chellito