Stopnja zamenjave po SAMR modelu

Sara Drozdek
Note by Sara Drozdek, updated more than 1 year ago
Sara Drozdek
Created by Sara Drozdek almost 3 years ago
15
1

Description

Note on Stopnja zamenjave po SAMR modelu, created by Sara Drozdek on 11/30/2018.

Resource summary

Page 1

Kaj je stopnja zamenjave po SAMR modelu?

Prva stopnja je zamenjava (ang.: substitution), kjer z uporabo IKT zgolj nadomestimo prej uporabljena učila oz. učne pripomočke in IKT ne prinaša novih funkcionalnosti, ki spodbujajo kognitivne procese študentov. Študenti, na primer, namesto pisanja dokumenta na papir, letega napišejo v digitalni obliki z uporabo urejevalnika besedila.   Pdroben opis najdete na tej povezavi.

Page 2

GLAGOLI v nalogah za študente

Spodaj je naštetih nekaj glagolov, uporabjenih v nalogah za študente na ravni prve stopnje po SAMR modelu: Identificirajte Povzemite Poročajte Naštejte Citirajte Raziščite Prikličite Klasificirajte Poslušajte Kopirajte Diskutirajte Razložite Preberite Opišite Označite

Page 3

Zamenjava – slikovni prikaz

Vir: https://www.smore.com/60547-samr-substitution 

Page 4

Aktivnosti študentov

Nekaj primerov aktivnosti študentov, ki so na ravni prve stopnje po SAMR modelu: Iskanje Obdelava besedila Izdelava zapiskov Zapis opornih točk Označevanje Fotografiranje Reševanje kvizov Memoriziranje Snemanje Izdelava miselnih vzorcev

Page 5

Primeri posodobitev učnega procesa z didaktično uporabo IKT

Pisanje eseja "na roko"  POSODOBITEV: Pisanje eseja v digitalni obliki z urejevalnikom besedila. MOŽNA IKT ORODJA: Microsoft Word   Učenje ulomkov s pomočjo barvanja ustreznih deležev „na roko“ v natisnjenih grafičnih prikazih. POSODOBITEV: Učenje ulomkov s pomočjo barvanja ustreznih deležev v digitalnih grafičnih prikazih. MOŽNA IKT ORODJA: Microsoft Excel, GeoGebra   Predstavitev kraja ob uporabi ročnih zapiskov in slikovnih izrezkov iz revij. POSODOBITEV: Predstavitev kraja ob uporabi digitalnih drsnic, ki vključujejo digitalne slikovne elemente. MOŽNA IKT ORODJA: Microsoft PowerPoint, Adobe Reader

Show full summary Hide full summary

Similar

ZAMENJAVA
Sara Drozdek
Učne kartice - Preoblikovanje
Sara Drozdek
Stopnja preoblikovanja - SAMR
Sara Drozdek
SAMR model
Sara Drozdek
Primer kviza GoConqr
Sara Drozdek
Primer prosojnic - Redefinicija
Sara Drozdek
Primer - učne kartice SAMR
Sara Drozdek
Zapiski SAMR model - Stopnja zamenjave
Sara Drozdek
Učne kartice -SAMR model
Sara Drozdek
SAMR model
Sara Drozdek
Core 1.5 Mechanisms
T Andrews