ששת כובעי החשיבה

ronitgreengold
Note by ronitgreengold, updated more than 1 year ago
ronitgreengold
Created by ronitgreengold over 7 years ago
818
0

Description

מבוסס על התאוריה של אדוארד דה בונו

Resource summary

Page 1

חשיבה באמצעות שישה כובעים דה-בונו פיתח את שיטת ששת הכובעים כאמצעי להרחבת החשיבה בנושא מסוים. כאשר יושבים לחשוב על נושא מסוים, יש לחבוש ולהסיר לחילופין שישה כובעים מדומים. כל כובע מדמה סוג אחר של חשיבה. 

הכובע הלבן מבין ששת כובעי החשיבה, הכובע הלבן של דה-בונו מייצג מידע. כשנחבוש את הכובע הלבן נתרכז במידע המצוי בידינו: נתונים, עובדות וכיוצא בזה. בנוסף, נחשוב מהו המידע החסר לנו וכיצד ואיך עלינו להשיג את המידע הזה.בשלב הכובע הלבן ייתכן שנזהה פרטי מידע סותרים. אם קיים ויכוח לגבי מהימנות המידע, יהיה זה הזמן לבדוק את המידע או לאסוף ביסוס מידעי. בשלב זה מניחים במקביל את כל פיסות המידע וממתינים להמשך הדיון.

הכובע האדוםמבין ששת כובעי החשיבה, הכובע האדום של דה-בונו עוסק ברגשות, באינטואיציות. בשעת דיון לא נהוג להתייחס לרגשות, אך הם מופיעים בין כה וכה. הכובע האדום מביא למודעות שלנו מה אנחנו מרגישים לגבי הנושא ומחייב אותנו לומר מה אנחנו חשים לגבי נושא מסוים. חשיבה בכובע האדום אינה צריכה להיות מנומקת. בשלב הכובע האדום חשוב שלא לבטל רגשות או אינטואיציות הבאות לידי ביטוי, אלא לכבד את כל הנאמר ולהבין כי הרגשות נכונים לאדם ולנסיבות הזמן והמקום וכי הם עשויים להשתנות בהמשך.

הכובע השחור מבין ששת כובעי החשיבה, הכובע השחור הוא המייצג את ההשתהות לצורך הערכה. הכובע השחור עוסק באמת ובמציאות: האם זה נכון? האם זה מתאים? האם זה יצליח? כמו כן, הכובע השחור מעלה חשדות וסיכונים: ממה עלינו להיזהר? אילו בעיות ייתכנו בהמשך? הכובע השחור חייב להיות מנומק.דה-בונו ראה את הכובע השחור ככובע השימושי ביותר. עם זאת, החשיבה הביקורתית של הכובע השחור חייבת להיתרגם בהמשך להחלטות ולמעשים, ולא להישאר ברמת הביקורת והשיפוטיות. הנטייה של אנשים רבים היא לעשות שימוש יתר בכובע השחור. דה-בונו מייחס את זה לסיבות שונות ומדגיש כי חשוב שלא להיגרר לביקורת יתר מוגזמת עם הכובע השחור.

הכובע הצהוב הכובע הצהוב הוא הרביעי מבין ששת כובעי החשיבה והוא מייצג את ההיבט החיובי שבדבר. כשנחבוש את הכובע הצהוב ננסה לחפש יתרונות ונקודות חוזק בנושא הנידון. כובע זה קשה יחסית משום שהוא סותר את הטבעי הנטייה שלנו לחפש את השלילי ואת החריג בכל רעיון. לכן, הכובע הצהוב מצריך זמן רב שבו נחפש יתרונות. הכובע הצהוב הוא כובע ביקורתי וצריך להיות מנומק אף הוא.דה-בונו טוען שעלינו לפתח במוחנו את היכולת להפעיל את הכובע הצהוב כהלכה. הוא מכנה זאת "רגישות לתועלת" שפירושה לשאול בכל מצב: איזו תועלת מסתתרת כאן, למי ובאילו תנאים?

הכובע הירוק הכובע הירוק של דה-בונו מייצג את החשיבה היצירתית. כשנחבוש את הכובע הירוק נחפש רעיונות חדשים. נחפש חלופות, קיימות וחדשות, שיפורים ואפשרויות חדשות.

הכובע הכחול מבין ששת כובעי החשיבה, תפקידו של הכובע הכחול הוא לארגן את החשיבה. הכובעים האחרים חשבו על התוכן שבו אנחנו עוסקים ואילו הכובע הכחול חושב על תהליך החשיבה: איך אנחנו מגדירים את המצב? מה ברצוננו להשיג? כשנחבוש את הכובע הכחול ננסה להסיק מסקנות, להגיע לתוצרים ולערוך סיכומים.

יתרונות ששת כובעי החשיבה  זמן - שיטת הכובעים מייעלת את הדיון בנושא מסוים. החשיבה המקבילה מתאפשרת בזכות השימוש בכובעי החשיבה ומעודדת ניהול נכון של השיח בדיון. אין עיסוק בוויכוח, אלא בהתבוננות בהיבטים השונים בנושא הנידון. הפרדה בין סוגי חשיבה - באופן רגיל, הנטייה שלנו היא לנסות להיות גם ביקורתיים, גם יצירתיים וגם אינטואיטיביים – הכול באותו רגע. כובעי החשיבה מאפשרים הפרדה וסדר בין פרץ המחשבות והתחושות. ניתוק האגו מהדיון - חבישת כובעים מאפשרת להתרחק משיקולי אגו והעדפת העמדה האישית. הניתוק מהאגו חשוב מאוד בדיונים ובתהליך קבלת החלטות.

רוברט מרזנו מנה חמישה תנאים חיוניים ללמידה טובה. הוא מכנה אותם "ממדי הלמידה":  עמדה: למידה טובה נובעת מעמדה חיובית ביחס לנושא הנלמד; שילוב: למידה טובה נובעת מהטמעת הנושא הנלמד בידע קודם; עיבוד: למידה טובה נובעת מהרחבה ועידון של הידע שנלמד; שימוש: למידה טובה נובעת מיישום הידע שנלמד במצבים חדשים; הרגלים: למידה טובה נובעת מהרגלים מנטליים מסוימים.

כובעי החשיבה של דה בונו

יתרונות

ממדי למידה

סרטון

Show full summary Hide full summary

Similar

כובעי חשיבה
ronitgreengold
כובעי החשיבה
ronitgreengold
מפת חשיבה
ronitgreengold
Market failure and government intervention - Definitions
clm3496
GCSE Statistics
Felix Ulrich-Oltean
GCSE Physics Revision notes
Megan McDonald
Research Methods
Joanna Griffith
IGCSE Chemistry Revision
sachakoeppen
Chemical Reactions and Solutions
Adelene Somerville
1PR101 2.test - Část 17.
Nikola Truong
CEREBRO ADOLESCENTE
edwin florian