Teories evolutives

Iñaki Arizaleta Delshorts
Quiz by , created almost 2 years ago

Contesta a les següents preguntes sobre les diferents teories evolutives

4
0
0
Tags
Iñaki Arizaleta Delshorts
Created by Iñaki Arizaleta Delshorts almost 2 years ago
Niveles de Organizaciòn
Sofi :3
SISTEMA ENDOCRINO
fran alarcon
Resumen: La Célula (Bioelementos y biomoléculas)
enriquepunk182
A2 Geography- Energy Security
sophielee0909
Rights and Responsibilities Flashcards - Edexcel GCSE Religious Studies Unit 8
nicolalennon12
Les proves de l'evolució I
Iñaki Arizaleta Delshorts
Les proves de l'evolució II
Iñaki Arizaleta Delshorts
Clasificación, estructura y replicación de las bacterias
ana.karen94
Glucólisis
Nadim Bissar
Biologia Exani-II
fer rg

Question 1

Question
El següent enunciat: “ Els ratpenats, en volar de nit, s'han adaptat perdent els ulls” és una afirmació...
Answer
 • falsa, ja que mai han tingut ulls.
 • típicament lamarckista doncs es basa en l'evolució segons l'ús i el desús
 • típicament darwinista, doncs és el que ha succeït en la realitat.
 • típicament neodarwinista doncs es basa en les mutacions.

Question 2

Question
La següent frase: “a l'estruç, com no vola, se li han atrofiat les ales“ és una afirmació...
Answer
 • típicament Lamarckista doncs es basa en l'evolució segons l'ús i el desús.
 • típicament Darwinista, doncs és el que ha succeït en la realitat.
 • típicament neodarwinista doncs es basa en les mutacions.
 • qualsevol de les altres pot ser vàlida, segons les circumstàncies.

Question 3

Question
Les foques han evolucionat a partir de carnívors terrestres. Indica quin seria la interpretació neodarwinista:
Answer
 • La forma de les extremitats i del cos han anat apareixent com a conseqüència de successives mutacions fixades en la població per acció de la selecció natural.
 • En dedicar-se a la vida en l'aigua, les potes s'anirien transformant com a adaptació a les noves necessitats.
 • Al principi hi hauria animals amb les potes més curtes i més llargues. Alguns, amb potes més palmejades, estaven millor adaptats, van deixar més descendents i van donar lloc a les actuals foques.
 • Cap de les altres respostes és una interpretació neodarwinista.

Question 4

Question
El desenvolupament de resistència a antibiòtics pels bacteris:
Answer
 • És un cas de desenvolupament de noves capacitats imposades per la necessitat.
 • Mostra la capacitat dels bacteris per a acostumar-se a noves condicions.
 • És conseqüència de la gran quantitat d'espècies de bacteris.
 • És un exemple d'acció de la selecció natural.

Question 5

Question
Quina afirmació és correcta respecte a la teoria de Darwin?:
Answer
 • les espècies no canvien i la variabilitat es dóna per atzar.
 • les espècies canvien lentament, hi ha gran variabilitat i es produeix selecció natural de les variants més avantatjoses.
 • els éssers vius canvien per a adaptar-se al seu mitjà.
 • es basa en la variabilitat i les proves biològiques.

Question 6

Question
L'evolucionisme sosté que...
Answer
 • Totes les altres respostes són falses.
 • que els éssers vius han sigut creats tal com els veiem.
 • els éssers vius s'han originat a partir d'altres idèntics, i que per tant les espècies són immutables.
 • els éssers vius s'han originat per canvis a partir d'altres éssers preexistents.

Question 7

Question
Els óssos polars són blancs. Com es pot explicar aquest fet segons les teories lamarckistas?
Answer
 • En la neu, els óssos blancs estan millor adaptats i deixen més descendents que els de pèl d'un altre color.
 • Les mutacions fan que en la neu els óssos siguen blancs i no d'un altre color.
 • Els óssos s'han tornat blancs per a confondre's amb la neu del mitjà en el qual viuen.
 • Cap de les altres afirmacions és la correcta.

Question 8

Question
Com explicaria Darwin les llargues potes d'una garsa?
Answer
 • Els seus ancestres es van esforçar en viure en aigües succintes.
 • La selecció natural afavoriria als ancestres que mostraren aqueix caràcter.
 • Una o diverses mutacions van donar lloc a aqueix caràcter.
 • Per la llei de l'ús i desús dels òrgans.

Question 9

Question
Com explica la biologia moderna la semblança entre l'elefant asiàtic i l'africà?
Answer
 • Perquè són varietats de la mateixa espècie.
 • Tenen una avantpassat comú proper en el temps.
 • És una mera coincidència deguda a l'atzar.
 • Es tracta del desenvolupament d'òrgans anàlegs.

Question 10

Question
El fixisme creacionista sosté que...
Answer
 • que els éssers vius s'han originat uns a partir d'uns altres, però que en aquest procés s'han produït canvis.
 • que els éssers vius s'han originat a partir d'altres idèntics i que, per tant, les espècies són immutables.
 • els éssers vius han sigut creats i des de llavors romanen immutables.
 • els éssers vius s'han originat a partir d'altres preexistents.

Question 11

Question
Quina afirmació correspon al lamarckisme?
Answer
 • el totpoderós creava i destruïa subjectes al seu antull
 • els individus milloren en la seua adaptació cada generació.
 • les girafes s'estiraven i creixien per a aconseguir branques altes
 • en esforçar-se un subjecte modifica el seu ADN i ho transmet