Programmeringsteknik Datorprov 14/10-2014

Sofia Öhman
Quiz by , created about 5 years ago

Exempelfrågor från datorprov

258
0
0
Tags No tags specified
Sofia Öhman
Created by Sofia Öhman about 5 years ago
Psychology | Unit 4 | Addiction - Explanations
showmestarlight
John Montague
Tara Matthews
GCSE REVISION TIMETABLE
Sophie Thuita
Biology: Reproduction Flash Cards.
LV1662000
SDP5 - Final [Part-1]
Good Guy Beket
Notes - Managing change in human environments
chrislmurray2014
21 Random IT questions
Liz Goddard
Blood brothers-Context
umber_k
IMAGS Employment Examination for Applicants
mike_101290
Transforming Graphs
james_hobson

Question 1

Question
class Mupp: def __init__(self, q, w): self.z = q self.x = w def knasa(self): return self.z + self.x def smurfa(self, q): self.x = q # Huvudprogram m1 = Mupp("hej", "hopp") m2 = Mupp("ding", "dong") m1.smurfa("ett") m2.smurfa("två") print m1.knasa() print m2.knasa() Hur många Mupp-objekt skapas i ovanstående program?
Answer
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • Inget av alternativen

Question 2

Question
class Mupp: def __init__(self, q, w): self.z = q self.x = w def knasa(self): return self.z + self.x def smurfa(self, q): self.x = q # Huvudprogram m1 = Mupp("hej", "hopp") m2 = Mupp("ding", "dong") m1.smurfa("ett") m2.smurfa("två") print m1.knasa() print m2.knasa() Vilka formella parametrar har konstruktorn?
Answer
 • q
 • w
 • z
 • x
 • self
 • inget av alternativen

Question 3

Question
class Mupp: def __init__(self, q, w): self.z = q self.x = w def knasa(self): return self.z + self.x def smurfa(self, q): self.x = q # Huvudprogram m1 = Mupp("hej", "hopp") m2 = Mupp("ding", "dong") m1.smurfa("ett") m2.smurfa("två") print m1.knasa() print m2.knasa() Vilka lokala variabler har konstruktorn?
Answer
 • q
 • w
 • z
 • x
 • self
 • inget av alternativen

Question 4

Question
class Mupp: def __init__(self, q, w): self.z = q self.x = w def knasa(self): return self.z + self.x def smurfa(self, q): self.x = q # Huvudprogram m1 = Mupp("hej", "hopp") m2 = Mupp("ding", "dong") m1.smurfa("ett") m2.smurfa("två") print m1.knasa() print m2.knasa() Vad heter konstruktorn?
Answer
 • Mupp
 • __init__
 • knasa
 • smurfa
 • inget av alternativen

Question 5

Question
class Mupp: def __init__(self, q, w): self.z = q self.x = w def knasa(self): return self.z + self.x def smurfa(self, q): self.x = q # Huvudprogram m1 = Mupp("hej", "hopp") m2 = Mupp("ding", "dong") m1.smurfa("ett") m2.smurfa("två") print m1.knasa() print m2.knasa() Hur många funktioner har klassen Mupp?
Answer
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • inget av alternativen

Question 6

Question
class Mupp: def __init__(self, q, w): self.z = q self.x = w def knasa(self): return self.z + self.x def smurfa(self, q): self.x = q # Huvudprogram m1 = Mupp("hej", "hopp") m2 = Mupp("ding", "dong") m1.smurfa("ett") m2.smurfa("två") print m1.knasa() print m2.knasa() Vilken returtyp har metoden knasa?
Answer
 • str
 • int
 • bool
 • float
 • inget av alternativen

Question 7

Question
class Mupp: def __init__(self, q, w): self.z = q self.x = w def knasa(self): return self.z + self.x def smurfa(self, q): self.x = q # Huvudprogram m1 = Mupp("hej", "hopp") m2 = Mupp("ding", "dong") m1.smurfa("ett") m2.smurfa("två") print m1.knasa() print m2.knasa() Vilken returtyp har metoden smurfa?
Answer
 • str
 • int
 • bool
 • float
 • inget av alternativen

Question 8

Question
class Mupp: def __init__(self, q, w): self.z = q self.x = w def knasa(self): return self.z + self.x def smurfa(self, q): self.x = q # Huvudprogram m1 = Mupp("hej", "hopp") m2 = Mupp("ding", "dong") m1.smurfa("ett") m2.smurfa("två") print m1.knasa() print m2.knasa() Vilka instansvariabler finns i klassen Mupp?
Answer
 • self.q
 • self.w
 • self.z
 • self.x
 • inget av alternativen

Question 9

Question
class Mupp: def __init__(self, q, w): self.z = q self.x = w def knasa(self): return self.z + self.x def smurfa(self, q): self.x = q # Huvudprogram m1 = Mupp("hej", "hopp") m2 = Mupp("ding", "dong") m1.smurfa("ett") m2.smurfa("två") print m1.knasa() print m2.knasa() Strängen "två" ovan representerar en:
Answer
 • anropsparameter
 • formell parameter
 • lokal variabel
 • sträng
 • inget av alternativen

Question 10

Question
class Mupp: def __init__(self, q, w): self.z = q self.x = w def knasa(self): return self.z + self.x def smurfa(self, q): self.x = q # Huvudprogram m1 = Mupp("hej", "hopp") m2 = Mupp("ding", "dong") m1.smurfa("ett") m2.smurfa("två") print m1.knasa() print m2.knasa() Vilket/vilka av följande är ett korrekt metodanrop?
Answer
 • print m1.smurfa()
 • print m1.smurfa(self)
 • print m1.smurfa("tre")
 • print m2.smurfa(self, "fyra")
 • inget av alternativen

Question 11

Question
class Tabell: def __init__(self, mupp, smurf): self.mupp = mupp self.smurf = smurf # Huvudprogram import math li = list() for n in range(9,0,-1): li.append(Tabell(n,math.pow(n,0.5))) for n in range(len(li)): print li[n].mupp,' ',li[n].smurf Hur många Tabell-objekt skapas i ovanstående program?
Answer
 • 0
 • 1
 • 9
 • 10
 • inget av alternativen

Question 12

Question
class Tabell: def __init__(self, mupp, smurf): self.mupp = mupp self.smurf = smurf # Huvudprogram import math li = list() for n in range(9,0,-1): li.append(Tabell(n,math.pow(n,0.5))) for n in range(len(li)): print li[n].mupp,' ',li[n].smurf Hur många instansvariabler har klassen Tabell?
Answer
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • inget av alternativen

Question 13

Question
class Tabell: def __init__(self, mupp, smurf): self.mupp = mupp self.smurf = smurf # Huvudprogram import math li = list() for n in range(9,0,-1): li.append(Tabell(n,math.pow(n,0.5))) for n in range(len(li)): print li[n].mupp,' ',li[n].smurf Vad representerar "Tabell(n,math.pow(n,0.5)" i ovanstående program?
Answer
 • Ett funktionsanrop
 • Ett konstruktoranrop
 • En utskrift
 • Högerledet i en deklaration
 • inget av alternativen

Question 14

Question
class Tabell: def __init__(self, mupp, smurf): self.mupp = mupp self.smurf = smurf # Huvudprogram import math li = list() for n in range(9,0,-1): li.append(Tabell(n,math.pow(n,0.5))) for n in range(len(li)): print li[n].mupp,' ',li[n].smurf Variableln n är en?
Answer
 • Lokal variabel
 • Global variabel
 • Instansvariabel
 • Styrvariabel
 • inget av alternativen

Question 15

Question
Vilken/vilka av följande är tillåtna identifierare?
Answer
 • 67m
 • m67
 • m6.7
 • m6_7
 • inget av alternativen

Question 16

Question
Vilket/vilka av följande påståenden är korrekta?
Answer
 • En lokal variabel kan vara av str-datatyp.
 • En lokal variabel kan vara av Dice-datatyp.
 • En lokal variabel kan deklareras utanför en funktion/metod.
 • En lokal variabel existerar under hela programkörningen.
 • En lokal variabel existerar bara inom metoden den deklarerades.
 • inget av alternativen

Question 17

Question
Vilket/vilka påstående är korrekta?
Answer
 • En while-slinga kan skrivas om till en for-slinga som utför samma saker.
 • En while-slinga är lämplig då man vill utföra koden 0, 1 eller flera ggr.
 • En for-slinga är lämplig då man vill utföra koden ett fast antal ggr.
 • En slinga kräver ett avbrottsvillkor för att man inte ska hamna i en evighetsloop.

Question 18

Question
Vilket/vilka av följande påståenden är korrekta?
Answer
 • En metod kan ha godtyckligt antal formella parametrar
 • De formella parametrarna är också lokala variabler
 • De formella parametrarna är också instansvariabler
 • De formella parametrarna är också globala variabler
 • inget av alternativen

Question 19

Question
Vilket/vilka av följande påståenden är korrekta?
Answer
 • I metodhuvudet anger man formella parametrar
 • I metodhuvudet anger man returtypen
 • I metodhuvudet måste en return-sats ingå
 • I metodhuvudet måste det stå def framför metodnamnet
 • inget av alternativen

Question 20

Question
Vilket/vilka av följande påståenden är korrekta?
Answer
 • En instansvariabel kan samtidigt vara en lokal variabel.
 • En instansvariabel kan ingå i en return-sats.
 • En instansvariabel existerar så länge dess instans/objekt existerar.
 • En instansvariabel är åtkomlig från dess instans/objekts samtliga instansmetoder.

Question 21

Question
Vilket/vilka av följande påståenden är korrekta?
Answer
 • Vid instansiering anropas en konstruktor.
 • Vid instansiering skapas en ny uppsättning av instansvariablerna.
 • Vid instansiering skapas en ny uppsättning av de globala variablerna.
 • Vid instansiering raderas de globala variablerna.
 • inget av alternativen

Question 22

Question
Vilket/vilka av följande påstående är korrekta?
Answer
 • Via konstruktorn kan man tilldela instansvariablerna värden.
 • Via konstruktorn kan man tilldela globala variabler värden.
 • Konstruktorn kan man anropa flera gånger för samma objekt.
 • Via konstruktorn kan man tilldela lokala variabler värden.
 • inget av alternativen

Question 23

Question
Vilket/vilka av följande påståenden är korrekta?
Answer
 • En instans är samma sak som ett objekt.
 • En instans når man via dess referens.
 • I en instans kan det finnas lokala variabler.
 • I en instans kan det finnas instansvariabler.
 • I en instans kan det finnas instansmetoder.
 • inget av alternativen

Question 24

Question
Vilket/vilka av följande påståenden är korrekta?
Answer
 • self kan användas i en instansmetod.
 • self kan användas i en funktion.
 • self kan användas i huvudprogrammet.
 • self är en variabel som bara finns i instansmetoder.
 • self kan användas i en konstruktor.
 • inget av alternativen

Question 25

Question
Vilket/vilka av följande reserverade ord får inte förekomma i metodkroppen?
Answer
 • def
 • return
 • str
 • while
 • inget av alternativen

Question 26

Question
Vilket/vilka av följande är fördefinierade datatyper i Python?
Answer
 • str
 • bool
 • int
 • list
 • inget av alternativen

Question 27

Question
Hur många referenser till list()objektet skapas? orden1 = list() orden2 = orden1
Answer
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • inget av alternativen

Question 28

Question
Hur många list()objekt skapas av koden nedan? orden1 = list() orden2 = orden1
Answer
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • inget av alternativen

Question 29

Question
Hur många konstruktoranrop sker i koden nedan? orden1 = list() orden2 = orden1
Answer
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • inget av alternativen

Question 30

Question
Vilket/vilka uttryck nedan är exempel på metodanrop?
Answer
 • math.pi
 • math.sin(0)
 • d1.kasta()
 • print('hej')
 • inget av alternativen

Question 31

Question
Vilket/vilka uttryck nedan är exempel på konstruktoranrop?
Answer
 • d1 = Dice()
 • s1 = str()
 • f1 = 123
 • b1 = bool(True)
 • inget av alternativen

Question 32

Question
Vilken returtyp har den inbyggda funktionen "input()"?
Answer
 • float
 • int
 • str
 • bool
 • inget av alternativen

Question 33

Question
Vilket/vilka av följande påståenden är sanna?
Answer
 • Funktioner måste ha minst en anropsparameter.
 • Funktioner måste ha ett returvärde.
 • En funktionsdefinition inleds med "def".
 • Anropsparametrarna är också lokala variabler.
 • inget av alternativen

Question 34

Question
Vilket/vilka av följande påståenden är sanna?
Answer
 • Metoder måste ha minst en anropsparameter.
 • Metoder måste ha ett returvärde.
 • En metoddefinition inleds med "def".
 • Anropsparametrarna är också lokala variabler.
 • inget av alternativen

Question 35

Question
Vilket/vilka av följande påståenden är sanna?
Answer
 • Ett block är alltid indenterat.
 • Ett block markerar kod som hör samman.
 • Ett block startar med ":".
 • Ett block får inte användas i en metod.
 • inget av alternativen

Question 36

Question
Vilket/vilka av följande uttryck är sanna (True)?
Answer
 • False and True
 • (1==0) or (0==0)
 • not (1==1)
 • "beda" > "ada"
 • inget av alternativen

Question 37

Question
Vilket/vilka av följande är reserverade ord i python?
Answer
 • class
 • while
 • math
 • random
 • inget av alternativen

Question 38

Question
Vilket/vilka av följande påståenden är sanna?
Answer
 • En klass är en mall för objekt.
 • En klass kan innehålla instansvariabler.
 • En klass kan innehålla metoder.
 • En klass kan innehålla funktioner.
 • inget av alternativen

Question 39

Question
Hur många varv går följande slinga? for i in range(2,2,10): ... kod du inte behöver se ...
Answer
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • inget av alternativen

Question 40

Question
Hur många varv går följande slinga? i = 0 while (i < 5): i = i + 1
Answer
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • inget av alternativen

Question 41

Question
Vad är returtypen för metoden split() i klassen str?
Answer
 • str
 • float
 • list
 • int
 • inget av alternativen

Question 42

Question
Vilken/Vilka av följande datatyper kan innehålla fler än ett värde?
Answer
 • bool
 • dict
 • float
 • list
 • inget av alternativen

Question 43

Question
Vilket/Vilka av följande är exempel på deklaration och tilldelning?
Answer
 • i = 2
 • d = Dice()
 • s = 'hej'
 • b = bool(False)
 • inget av alternativen

Question 44

Question
Vilket/vilka av följande är moduler?
Answer
 • str
 • float
 • math
 • random
 • inget av alternativen

Question 45

Question
Vilket/vilka av följande är tillåtna klassnamn?
Answer
 • Dice
 • Dice_yatzy
 • 5Dice
 • Dice5
 • inget av alternativen

Question 46

Question
Vilket/vilka av följande är fördefinierade datatyper i python?
Answer
 • bool
 • class
 • dict
 • if
 • Inget av alternativen

Question 47

Question
Vilket/vilka av följande är tillåtna metodnamn?
Answer
 • dice1_kasta
 • pawn_move
 • pawn_push
 • exit
 • Inget av alternativen

Question 48

Question
Ett pythonprogram måste
Answer
 • Innehålla en print-sats
 • Innehålla en klass
 • Skriva till en fil
 • Vara minst 100 tecken långt
 • Inget av alternativen

Question 49

Question
Python?
Answer
 • Är ett objektorienterat språk?
 • Finns för flertalet operativsystem
 • Utvecklades i nya versioner
 • Har ett bibliotek som finns dokumenterat på nätet
 • Inget av alternativen

Question 50

Question
Vad är returtypen för den fördefinierade metoden math.pow()?
Answer
 • bool
 • class
 • float
 • str
 • Inget av alternativen

Question 51

Question
Vilket/vilka är sanna?
Answer
 • Variabler består av en modul
 • Variabler består av en referens
 • Variabelns referens pekar på ett värde
 • Variabelns referens är ett slumptal
 • Inget av alternativen

Question 52

Question
Vilket/vilka är sanna? Till funktioner...
Answer
 • Måste man ha indata
 • Måste man ha utdata
 • Kan man ha indata
 • Kan man ha utdata
 • Inget av alternativen

Question 53

Question
Vilket/vilka är sanna? En formell parameter...
Answer
 • Kan vara av datatypen bool
 • Kan vara av datatypen str
 • Kan vara av datatypen file
 • Kan vara av datatypen dice (förutsatt att en sådan finns definierad)
 • Inget av alternativen

Question 54

Question
Vilket/vilka är sanna? En anropsparameter kan vara av datatypen...
Answer
 • bool
 • str
 • file
 • dice
 • Inget av alternativen

Question 55

Question
Vilket/vilka är sanna? Uttrycket str(2).....
Answer
 • Omvandlas till en int.
 • Omvandlas till en str.
 • Omvandlas till en float
 • Är felaktigt
 • Inget av alternativen

Question 56

Question
Vilket/vilka är sanna? Uttrycker "hej" + 2 .....
Answer
 • Omvandlas till en int
 • Omvandlas till en str
 • Omvandlas till en float
 • Är felaktigt
 • Inget av alternativen

Question 57

Question
Vilket/vilka är sanna? Uttrycket "mat.pow(2,3)"...
Answer
 • Returnerar en bool
 • Returnerar en float
 • Returnerar värdet 8.0
 • Är felaktigt
 • Inget av alternativen

Question 58

Question
Vilket/vilka är sanna? Slingor...
Answer
 • Måste användas i funktioner
 • Måste användas i metoder
 • Måste användas i konstruktorer
 • Är bra när man vill upprepa saker
 • Inget av alternativen

Question 59

Question
Vilket/ vilka är sanna? Kodupprepning....
Answer
 • Kan ofta undvikas med en slinga
 • Leder till att det är svårare att ändra i ett program
 • Gör programmet onödigt långt
 • Finns det en modul för att undvika
 • Inget av alternativen

Question 60

Question
Vilket/vilka är reserverade ord i python?
Answer
 • pow
 • if
 • def
 • import
 • Inget av alternativen

Question 61

Question
Vilket/vilka är exempel på litteraler?
Answer
 • En konstruktor
 • Ett klassnamn
 • Ett funktionsnamn
 • Ett variabelnamn
 • Inget av alternativen

Question 62

Question
Vilket/vilka är funktionsanrop?
Answer
 • ritaCirkel(2)
 • bostader.sok("Götgatan")
 • tarning.kasta()
 • len("hej")
 • Inget av alternativen

Question 63

Question
Vilket/vilka av följande är fördefinierade metoder i python?
Answer
 • sin
 • def
 • random
 • exp
 • Inget av alternativen

Question 64

Question
Vilken/vilka returtyper har den fördefinierade metoden randint()
Answer
 • int
 • bool
 • str
 • float
 • Inget av alternativen