Podnikovka 2.2

Tomas Ha
Quiz by , created 11 months ago

Podniková politika a marketing Quiz on Podnikovka 2.2, created by Tomas Ha on 12/08/2018.

11
0
0
Tags No tags specified
Tomas Ha
Created by Tomas Ha 11 months ago
Business Studies - AQA - GCSE - Types of Ownership
Josh Anderson
Système circulatoire sanguin
Martin Fortier
Repaso prueba Revalida Enfermeria 2016 Parte:2
Rodrigo Lopez
1PR101 2.test - Část 1.
Nikola Truong
Účto Fífa 1/6
Bára Drahošová
Lord of the Flies
lmg719
PE 1 Multi Choice Questions
Cath Warriner
Biology- Genes, Chromosomes and DNA
Laura Perry
Maths Revision- end of year test
hannahsquires
GCSE AQA Chemistry - Unit 3
James Jolliffe

Question 1

Question
Koeficient celkového využití výrobní kapacity vypočteme :
Answer
 • jako součin využitého časového fondu v hodinách a kapacitní normy pracnosti (výkon v naturálních jednotkách za 1 hodinu)
 • jako maximální možný objem produkce dosažitelný výrobní jednotkou za určité období
 • jako podíl skutečného objemu výroby a výrobní kapacity
 • jako podíl plánovaného objemu a výrobní kapacity

Question 2

Question
Koeficient celkového využití výrobní kapacity získáme jako:
Answer
 • součet koeficientu časového a výkonového využití výrobní kapacity
 • rozdíl koeficientu časového a výkonového využití výrobní kapacity
 • podíl koeficientu časového a výkonového využití výrobní kapacity
 • součin skutečné doby provozu stroje a skutečného výkonu za hodinu
 • součin koeficientu časového a výkonového využití výrobní kapacity

Question 3

Question
Kalendářní časový fond je dán:
Answer
 • Skutečným počtem pracovních dní v roce
 • skutečným počtem pracovních dní v daném roce a po odečtení celozávodní dovolené a plánovaných prostojů
 • počtem dní v roce (v nepřestupném roce 365, v přestupném 366)
 • skutečným počtem pracovních dní v daném roce a po odečtení celozávodní dovolené
 • počtem dní v roce při započtení všech plánovaných prostojů
 • počtem dní v roce při započtení svátků, prostojů a celozávodní dovolené
 • počtem dní v roce při započtení všech prostojů
 • počtem dní v roce při započtení celozávodní dovolené
 • počtem dní v roce při započtení svátků

Question 4

Question
Výrobní kapacitu nestanovujeme:
Answer
 • v naturálních jednotkách, např. kusech za jednotku času.
 • na jednotku plochy, tj. v ks/m2.
 • v naturálních jednotkách, např. kg za jednotku času
 • podle počtu pracovníků nutných k efektivní obsluze daného výrobního zařízení

Question 5

Question
Plynulá výroba:
Answer
 • vyrábí se podle přání zákazníka
 • je vysoce automatizovaná, produkující bez přerušení
 • je vysoce standardizovaná
 • vyrábí se jeden druh výrobků který se individuálně přizpůsobuje přání konkrétního zákazníka

Question 6

Question
Využití a zpracování odpadu z hlavní a vedlejší výroby lze charakterizovat jako výrobu:
Answer
 • doplňkovou
 • nezbytnou
 • příležitostnou
 • kusovou
 • nadbytečnou
 • žádná z předchozích odpovědi

Question 7

Question
výroba na zakázku
Answer
 • vyrábí se jeden typ výrobku, který se individuálně přizpůsobuje přání konkrétního zákazníka
 • vyrábí se podle přání zákazníka
 • je typicky standardizovaná výroba
 • je vysoce automatizovaná

Question 8

Question
Výrobní kapacitu charakterizujeme jako:
Answer
 • maximální objem produkce, který může výrobní jednotka (podnik, závod, dílna, stroj) vyrobit za určitou dobu (rok, den, hodinu)
 • normovaný objem produkce, který může výrobní jednotka (podnik, závod, dílna, stroj) vyrobit za určitou dobu (rok, den, hodinu)
 • plánovaný objem produkce, který může výrobní jednotka (podnik, závod, dílna, stroj) vyrobit za určitou dobu (rok, den, hodinu)
 • skutečný objem produkce, který může výrobní jednotka (podnik, závod, dílna, stroj) vyrobit za určitou dobu (rok, den, hodinu)

Question 9

Question
Koeficient celkového využití výrobní kapacity získáme jako:
Answer
 • rozdíl koeficientu časového a výkonového využití výrobní kapacity
 • součet koeficientu časového a výkonového využití výrobní kapacity
 • součin skutečné doby provozu stroje a skutečného výkonu za hodinu
 • podíl koeficientu časového a výkonového využití výrobní kapacity
 • žádná z uvedených odpovědí