Please wait - loading…

Czasopisma w bibliotece szkolnej

Description

Edukacja czytelnicza
renata421
Quiz by renata421, updated more than 1 year ago
renata421
Created by renata421 over 7 years ago
17
0

Resource summary

Question 1

Question
Prasa to:
Answer
 • czasopisma
 • gazety
 • gazety i czasopisma

Question 2

Question
O zasadniczej różnicy między gazetą a czasopismem decydują:
Answer
 • duża ilość ilustracji
 • nakład
 • częstotliwość ukazywania się

Question 3

Question
Kwartalniki wydawane są:
Answer
 • co miesiąc
 • co dwa miesiące
 • co kwartał

Question 4

Question
Czy ,, Ziemia Łódzka" jest czasopismem o zasięgu:
Answer
 • międzynarodowym
 • ogólnokrajowym
 • lokalnym

Question 5

Question
,,Bibliotekarz" jest czasopismem
Answer
 • młodzieżowym
 • fachowym
 • dla dorosłych
Show full summary Hide full summary

Similar

Causes of the Cold War Quiz
Fro Ninja
Area, Volume & Perimeter Mind Map
rory.examtime
Geography Coasts Questions
becky_e
8 Citações Motivacionais para Estudantes
miminoma
Health and Social Care Flashcards
Kelsey Phillips
Organic Chemistry
Megan Tarbuck
Geometry Vocabulary
patticlj
Using GoConqr to learn Spanish
Sarah Egan
GRE Verbal Reasoning Vocabulary Flashcards 3
Sarah Egan
Chemistry GCSE Review - States of Matter, Particles, Atoms, Elements, Compounds and Mixtures
Morgan Overton
The Circulatory System
Johnny Hammer