Sistemul respirator

Hard Well
Quiz by Hard Well, updated more than 1 year ago
Hard Well
Created by Hard Well about 2 years ago
288
9

Description

Quiz on Sistemul respirator, created by Hard Well on 03/24/2019.

Resource summary

Question 1

Question
Vestibulul cavităţii nazale este tapetat de epiteliul:
Answer
 • pluristratificat pavimentos cornificat
 • de tranziţie
 • unistratificat prismatic
 • unistratificat anizomorf prismatic ciliat
 • pluristratificat pavimentos necornificat

Question 2

Question
Unitatea morfofuncţională a segmentului respirator al plămânului este:
Answer
 • alveola pulmonară
 • bronhiola respiratorie
 • ducturile alveolare
 • acinul pulmonar
 • sacul alveolar

Question 3

Question
Epiteliul unistratificat anizomorf ciliat din bronhii conţine celule:
Answer
 • ciliate
 • caliciforme
 • bazale
 • celule musculare netede
 • celule endocrine

Question 4

Question
Colabarea alveolelor pulmonare nu are loc datorită:
Answer
 • complexului alveolar de surfactant
 • alveolocitelor respiratorii
 • macrofagelor
 • reţelei de fibre de colagen intraalveolare
 • reţelei de fibre elastice intraalveolare

Question 5

Question
În care din căile aerifire indicate lipseşte cartilajul?:
Answer
 • bronhiile de calibru mediu
 • trahee
 • bronhiile de calibru mare
 • bronhiile de calibru mic
 • laringe

Question 6

Question
Surfactantul:
Answer
 • este un hormon tisular
 • este format din două faze
 • este secretat de epiteliocitele de tipul II
 • este un component al barierei aero-hematice
 • este secretat de macrofagele alveolare

Question 7

Question
Traheea:
Answer
 • peretele este format din 4 tunici
 • este tapetată de epiteliul pluristratificat de tranziţie
 • este tapetată de epiteliul unistratificat anizomorf prismatic ciliat
 • lumenul este acoperit de un strat monomolecular de surfactant
 • realizează metabolismul gazos

Question 8

Question
Alveolele pulmonare:
Answer
 • prezintă spaţii largi tapetate de endoteliu
 • sunt tapetate de epiteliu cubic ciliat
 • realizează metabolismul gazos
 • conţin epiteliocite de tipul I, epiteliocite de tipul II şi macrofage alveolare
 • au la interior un strat monomolecular de surfactant

Question 9

Question
Plăci mari de cartilaj în tunica fibro-cartilaginoasă sunt caracteristice pentru:
Answer
 • laringe
 • trahee
 • bronhiile principale
 • bronhiile de calibru mare
 • bronhiile de calibru mijlociu

Question 10

Question
Epiteliul traheei conţine:
Answer
 • celule ciliate
 • celule caliciforme
 • celule endocrine
 • celule cu "striaţie bazală"
 • celule bazale

Question 11

Question
În bronhiile de calibru mic:
Answer
 • epiteliul este bistratificat sau unistratificat
 • în lama submucoasă sunt prezente glandele
 • tunica fibro- cartilaginoasă conţine insuliţe de cartilaj elastic
 • tunica fibro-cartilaginoasă lipseşte
 • este bine dezvoltată lama musculară a tunicii mucoase

Question 12

Question
Suprafaţa internă a alveolelor pulmonare este tapetată de:
Answer
 • celule ciliate
 • celule cu „margine оn perie"
 • celule respiratorii
 • celule mari, secretorii
 • celule caliciforme

Question 13

Question
În componenţa epiteliului simplu prismatic anizomorf ciliat al traheei deosebim următoarle tipuri de celule:
Answer
 • principale
 • caliciforme
 • ciliate
 • pavimentoase
 • bazale

Question 14

Question
Alveolocitele respiratorii (tipul I):
Answer
 • sunt celule prismatice
 • sunt prezente оn alveolele pulmonare
 • participă la metabolismul gazos
 • citoplasma conţine numeroase vezicule de pinocitoză
 • participă la formarea barierei aero-hematice

Question 15

Question
Complexul alveolar de surfactant:
Answer
 • este sintetizat de alveolocitele tip II
 • este format din 3 faze - membranoasă, hipofaza şi surfactantul de rezervă
 • este format din 2 faze - membranoasă şi hipofaza
 • preîntâmpină colabarea alveolelor
 • preîntâmpină transudarea lichidului din capilare în alveole

Question 16

Question
În componenţa peretelui alveolelor pulmonare pot fi întâlnite:
Answer
 • celule caliciforme
 • celule ciliate
 • epiteliocite aplatisate
 • epiteliocite mari, secretorii
 • macrofage

Question 17

Question
Lama musculară a tunicii mucoase este comparativ mai bine dezvoltată la:
Answer
 • trahee
 • bronhii de calibru mare
 • bronhii de calibru mediu
 • bronhii de calibru mic
 • alveole

Question 18

Question
Unitatea morfofuncţională a plamânilor este:
Answer
 • lobul pulmonar
 • lobulul pulmonar
 • acinul pulmonar
 • sacul alveolar
 • alveola

Question 19

Question
Acinul pulmonar este reprezentat de:
Answer
 • un grup de bronhiole terminale
 • bronhiolele respiratorii, ductele alveolare, sacii alveolari, alveole
 • o bronhiola terminală şi două respiratorii
 • ductele alveolare, sacii alveolari, alveole
 • bronhiolele terminale, ductele alveolare, sacii alveolari, alveole

Question 20

Question
Lama proprie a tunicii mucoase din cavitatea nazală este alcătuită din:
Answer
 • ţesut reticular
 • ţesut conjunctiv fibros lax
 • ţesut conjunctiv fibros dens
 • ţesut cartilaginos
 • ţesut muscular

Question 21

Question
Unitatea morfofuncţională a segmentului respirator al plămânului este:
Answer
 • alveola
 • bronhiola respiratorie
 • ductul alveolar
 • sacul alveolar
 • acinul pulmonar

Question 22

Question
În componenţa epiteliului unistratificat anizomorf prismatic ciliat al traheei intră varietăţile de celule:
Answer
 • celule ciliate
 • exocrinocite caliciforme
 • celule bazale
 • exocrinocite parietale
 • endocrinocite

Question 23

Question
Tunica fibro-cartilaginoasă este prezentă sub formă de inele complete la:
Answer
 • bronhiile principale
 • bronhiile lobare, segmentare, subsegmentare
 • bronhiile zonale
 • bronhiile de calibru mijlociu
 • bronhiile de calibru mic

Question 24

Question
Tunica mucoasă a cavităţii nazale propriu-zisă în porţiunea respiratorie este tapetată de:
Answer
 • epiteliul unistratificat anizomorf prismatic ciliat
 • epiteliul unistratificat izomorf prismatic
 • epiteliul unistratificat pavimentos
 • epiteliul pluristratificat de tranziţie
 • epiteliul pluristratificat pavimentos necornificat

Question 25

Question
Epiteliul tunicii mucooase a traheei conţine următoarele celule:
Answer
 • ciliate, caliciforme, parietale
 • ciliate, bazale, Paneth
 • ciliate, caliciforme, bazale, juxtavasculare
 • caliciforme, endocrine, bazale, sustentocite
 • ciliate, caliciforme, endocrine, bazale

Question 26

Question
Suprafaţa internă a alveolelor pulmonare este tapetată de:
Answer
 • epiteliocitele respiratorii (tipul I)
 • epiteliocitele mari (tipul II)
 • epiteliocitele cu „margine оn perie"
 • epiteliocite caliciforme
 • endoteliocite

Question 27

Question
Complexul alveolar de surfactant:
Answer
 • este format din două faze - membranoasă şi lichidă
 • este elaborat de alveocitele de tipul II
 • previne colabarea alveolelor
 • surplusul este fagocitat de macrofage
 • la sinteza surfactantului participă parţial şi celulele caliciforme

Question 28

Question
Peretele bronhiei de calibru mare este format de:
Answer
 • tunica mucoasă, lama submucoasă, tunica fibro-cartilaginoasă, adventiţia
 • tunica mucoasă, tunica fibro-cartilaginoasă, adventiţia
 • tunica mucoasă, tunica musculară, tunica fibro-cartilaginoasă, adventiţia
 • tunica mucoasă, tunica musculară, tunica seroasă
 • tunica mucoasă, lama submucoasă, tunica musculară, adventiţia

Question 29

Question
Peretele traheei este constituit din următoarele tunici:
Answer
 • mucoasă, fibro-cartilaginoasă, adventiţială
 • mucoasă, lama submucoasă, fibro-cartilaginoasă, adventiţială
 • mucoasă, lama submucoasă, musculară, seroasă
 • mucoasă, lama submucoasă, fibro-cartilaginoasă, seroasă
 • mucoasă, musculară, adventiţială

Question 30

Question
Alveolocitele respiratorii (tipul I):
Answer
 • sоnt celule aplatisate
 • sînt prezente în bronhiolele terminale, formând aglomerări mici
 • participă în metabolismul gazos
 • citoplasma conţine numeroase vezicule de pinocitoază
 • participă la formarea barierei aero-hematice

Question 31

Question
În structura plămânului deosebim:
Answer
 • bronhia principală
 • traheea
 • bronhiolele respiratorii
 • sacii pulmonari
 • ductele alveolare

Question 32

Question
Tunica fibro-cartilaginoasă a traheei este formată din cartilagiu:
Answer
 • hialin şi elastic
 • hialin şi fibros
 • elastic şi fibros
 • hialin
 • elastic

Question 33

Question
Conform caracterului secretului glandele bronhiale sunt:
Answer
 • seroase
 • mucoase
 • sebacee
 • sero-mucoase
 • sudoripare

Question 34

Question
Dilataţia bronhiolelor terminale la inspiraţie şi revenirea în normă la expiraţie este asigurată de:
Answer
 • tunica fibro-cartilaginoasă
 • lama submucoasă
 • lama proprie a tunicii mucoase cu fascicule de miocite netede
 • tunica fibro-cartilaginoasă şi lama submucoasă
 • lama proprie a tunicii mucoase şi lama submucoasă

Question 35

Question
În componenţa epiteliului anizomorf ciliat al traheei se întâlnesc următoarele celule:
Answer
 • ciliate
 • caliciforme
 • bazale
 • alveocite de tip I
 • endocrine

Question 36

Question
Macrofagele alveolare:
Answer
 • se află în septurile interalveolare
 • fac parte din sistemul fagocitelor mononucleare
 • fagocitează surplusul de surfactant
 • pot migra în cavitatea alveolară
 • pot migra în capilarele alveolare

Question 37

Question
Pe măsura micşorării calibrului bronhiei:
Answer
 • cartilajul hialin se înlocuieşte cu cartilaj elastic
 • scade numărul glandelor mucoase
 • devine mai exprimată lama musculară a mucoasei
 • creşte numărul glandelor mucoase
 • înălţimea epiteliului scade
Show full summary Hide full summary

Similar

Nouns & Definite Articles Notes
Selam H
GCSE AQA Biology 1 Nerves & Hormones
Lilac Potato
The Cold War: An Overview
Andrea Leyden
Mind Maps with GoConqr
croconnor
AQA GCSE Product Design Questions
Bella Statham
New GCSE Maths
Sarah Egan
Mapa Conceptual de Liderazgo
Andres Soto
REGLAMENTO DE USO LEGAL, ADECUADO Y PROPORCIONAL DE LA FUERZA PARA LA POLICÍA NACIONAL DEL ECUADOR
edwin patrico
Organigramas
Sindy Deydania
Organigramas
Erick Plata
Primera a Segunda Guerra Mundial
Brandon Zuñiga