13. Perechile IX şi X de nervi cranieni, ganglioni, ramuri, zone de inervaţie. Analizatorii olfactiv şi gustativ. Căile de conducere.

Hard Well
Quiz by Hard Well, updated more than 1 year ago
Hard Well
Created by Hard Well about 2 years ago
179
4

Description

Quiz on 13. Perechile IX şi X de nervi cranieni, ganglioni, ramuri, zone de inervaţie. Analizatorii olfactiv şi gustativ. Căile de conducere. , created by Hard Well on 24/03/2019.

Resource summary

Question 1

Question
Sistemul olfactiv:
Answer
 • Receptorii lui se află în mucoasa cornetului nazal superior.
 • Filamentele olfactive sunt în număr de cca 60 – 70.
 • Nervii olfactivi trec prin lama ciuruită a etmoidului.
 • Neuronul II al căii conductoare de olfacţie se află in trigonul olfactiv.
 • Centrul cortical al analizatorului se află în girii orbitari inferiori.

Question 2

Question
Sistemul olfactiv:
Answer
 • Primul neuron al căii conductoare olfactive sunt celulele neurosenzoriale din mucoasa nazală
 • Neuronul II sunt celulele mitrale din bulbul olfactiv.
 • Axonii neuronului II formează tractul olfactiv.
 • Centrii corticali ai olfacţiei sunt în girul parahipocampal şi uncus.
 • Centrii corticali sunt situaţi în trigonul olfactiv şi substanţa perforată anterioară.

Question 3

Question
Sensibilitatea specifică (gustativă) a limbii este realizată de:
Answer
 • Perechea V.
 • Perechea VII.
 • Perechea IV.
 • Perechea X.
 • Perechea XI.

Question 4

Question
Inervaţia secretorie a glandei parotide este realizată de:
Answer
 • Perechea V.
 • Perechea VII.
 • Perechea IX.
 • Fibrele emergente de la ganglionul cervical superior al tr. simpatic.
 • Ramuri emergente de la plexul cervical.

Question 5

Question
Fibrele preganglionare care inervează glandele salivare se întrerup în ganglionii:
Answer
 • Otic.
 • Ciliar.
 • Pterigopalatin.
 • Submandibular.
 • Cervical superior al lanţului simpatic.

Question 6

Question
Mugurii gustativi sunt în legătură cu nervii cranieni:
Answer
 • VI
 • VII
 • IX
 • X
 • XII

Question 7

Question
Perechea a IX de n. cranieni inervează:
Answer
 • Glanda lacrimală.
 • Glanda tiroidă.
 • Mucoasa de pe rădăcina limbii.
 • Glanda sublingvală.
 • Glanda parotidă.

Question 8

Question
Porţiunea periferică a analizatorului olfactiv constă din:
Answer
 • Bulbul olfactiv.
 • Girul fornicat.
 • Tractul olfactiv
 • Triunghiul olfactiv.
 • Substanţa perforată anterioară.

Question 9

Question
Formaţiuni centrale ale analizatorului olfactiv sunt:
Answer
 • Girul parahipocampal.
 • Corpul calos.
 • Hipocampul.
 • Girul dentat.
 • Uncus.

Question 10

Question
Faringele este inervat de:
Answer
 • N. glosofaringian.
 • N. facial.
 • N. vag.
 • N. hipoglos.
 • N. accesor.

Question 11

Question
Care dintre nucleele enumerate mai jos aparţin nervului glosofaringian?
Answer
 • Salivator superior.
 • Salivator inferior
 • Tractului solitar.
 • Ambiguu.
 • Pontin.

Question 12

Question
Care dintre teritoriile de inervaţie senzitivă aparţin nervului glosofaringian?
Answer
 • Treimea posterioară a limbii.
 • 2/3 anterioare ale limbii.
 • Mucoasa cavităţii timpanice.
 • Mucoasa faringelui.
 • Mucoasa cavităţii nazale.

Question 13

Question
Care dintre ramurile enumerate aparţin nervului glosofaringian?
Answer
 • N. pietros mare.
 • N. pietros mic.
 • R. sinusului carotidian.
 • Rr. faringiene.
 • Rr. tonsilare.

Question 14

Question
Nervii vag, glosofaringian şi accesor părăsesc trunchiul cerebral prin:
Answer
 • Şanţul ventroolivar.
 • Şanţul retroolivar.
 • Şanţul bulbopontin.
 • Fosa interpedunculară.
 • Coliculii inferiori ai lamei tectale.

Question 15

Question
Ce reprezintă nervii olfactivi:
Answer
 • Au o componenţă fibrilară mixtă.
 • Sunt formaţi din prelungirile centrale ale celulelor olfactive din mucoasa cavităţii nazale şi conţin fibre ale nervului terminal.
 • Sunt în număr de 5 – 10.
 • Pătrund în cavitatea craniului prin orificiul lacerat.
 • Reprezintă perechea a II de nervi cranieni.

Question 16

Question
Sensibilitatea gustativă la nivelul treimii posterioare a limbii este asigurată de:
Answer
 • Nervus facialis.
 • Nervus glossopharyngeus.
 • Nervus vagus.
 • Nervus hypoglossus.
 • Nervus lingualis.

Question 17

Question
Sensibilitatea generală la nivelul treimii posterioare a limbii este asigurată de:
Answer
 • Nervus facialis.
 • Nervus glossopharyngeus.
 • Nervus vagus.
 • Nervus hypoglossus.
 • Nervus frontalis.

Question 18

Question
Ramuri ale nervului glosofaringian:
Answer
 • Rami pharyngei.
 • Rami tonsillares
 • Nervus tympanicus.
 • Rami temporales.
 • Chorda tympani.

Question 19

Question
Plexus pharyngeus se formează din ramuri de la:
Answer
 • Nervus vagus.
 • Nervus glossopharyngeus.
 • Nervus trigeminus.
 • Nervus hypoglossus.
 • Nervus accessorius.

Question 20

Question
Sensibilitatea gustativă a limbii este asigurată de:
Answer
 • Nervus hypoglossus.
 • Nervus lingualis.
 • Chorda tympani.
 • Nervus glossopharyngeus.
 • Nervus petrosus profundus.

Question 21

Question
Sensibilitatea generală a limbii este asigurată de:
Answer
 • Nervus hypoglossus.
 • Nervus lingualis.
 • Chorda tympani.
 • Nervus glossopharyngeus.
 • Nervus laryngeus superior.

Question 22

Question
Locul ieşirii din craniu a nervului glosofaringian:
Answer
 • Fissura orbitalis superior.
 • Foramen ovale.
 • Foramen rotundum.
 • Foramen jugulare.
 • Canalis condylaris

Question 23

Question
Nuclei nervi glossopharyngei:
Answer
 • Nuclei tractus solitarii.
 • Nucleus salivatorius inferior.
 • Nucleus ambiguus.
 • Nucleus accessorius.
 • Nucleus tractus spinalis.

Question 24

Question
Indicaţi sursele de inervaţie a m. stylopharyngeus:
Answer
 • Nervus facialis.
 • Nervus glossopharyngeus.
 • Nervus vagus.
 • Nervus accessorius.
 • Nervus mandibularis

Question 25

Question
Nervii care au nucleu comun:
Answer
 • Nervul trigemen - facial.
 • Nervul oculomotor - vag.
 • Nervul vag - glosofaringean.
 • Nervul abducens - olfactor.
 • Nervul glosofaringean - facial.

Question 26

Question
Prin orificiul lacerat trece nervul:
Answer
 • Accesor.
 • Pterigoid.
 • Auricular.
 • Pietros mare.
 • Pietros mic.

Question 27

Question
Nervii, care inervează palatul moale:
Answer
 • VII
 • X
 • VI
 • IX
 • V

Question 28

Question
Nervii, care inervează mucoasa cavităţii timpanice:
Answer
 • IX
 • VII
 • X
 • XI
 • I

Question 29

Question
Receptorii olfactivi se află în:
Answer
 • Mucoasa meatului nazal superior.
 • Substanţa perforată anterioară.
 • Triunghiul olfactiv.
 • Bulbul olfactiv.
 • Tractul olfactiv.

Question 30

Question
Centrii subcorticali ai simţului olfactiv se află în:
Answer
 • Corpii mamilari.
 • Triunghiul olfactiv.
 • Corpul amigdaloid.
 • Septul pelucid.
 • Substanţa perforată anterioară.

Question 31

Question
Centrii corticali ai simţului olfactiv sunt localizaţi în:
Answer
 • Triunghiul olfactiv.
 • Substanţa perforată anterioară.
 • Uncus.
 • Corpii mamilari.
 • Bulbul olfactiv.

Question 32

Question
Perechea a X de nervi cranieni are următoarele nuclee:
Answer
 • Nucl. salivator superior.
 • Nucl. salivator inferior.
 • Nucleus ambiguus.
 • Nucl. tractului solitar.
 • Nucl. dorsal.

Question 33

Question
Topografic nervului vag i se disting porţiunile:
Answer
 • Sacrată
 • Craniană
 • Cervicală
 • Toracică
 • Abdominală

Question 34

Question
Care dintre teritoriile enumerate aparţin zonei de inervaţie somato-senzitivă a n. vag?
Answer
 • Pielea regiunii cefei.
 • Pielea peretelui posterior al conductului auditiv extern si a pavilionului urechii.
 • Pielea regiunii temporale.
 • Pahimeningele fosei craniene posterioare.
 • Pahimeningele fosei craniene anterioare.

Question 35

Question
Indicaţi 2 nervi cranieni ce inervează faringele:
Answer
 • N. glosofaringian.
 • N. facial.
 • N. vag.
 • N. hipoglos.
 • N. accesor.

Question 36

Question
Ramuri ale nervului vag sunt:
Answer
 • Nervus laryngeus recurrens.
 • Nervus tympanicus.
 • Rami bronchiales
 • Rami pharyngei.
 • Nervus petrosus profundus.

Question 37

Question
Nuclei nervi vagi:
Answer
 • Nuclei tractus solitarii
 • Nucleus salivatorius inferior
 • Nucleus ambiguus.
 • Nucleus accessorius.
 • Nucleus tractus mesencephali.

Question 38

Question
Formaţiuni anatomice inervate de nervus laryngeus superior:
Answer
 • Tunica mucosa laryngis.
 • Musculus cricothyroideus.
 • Musculus cricoarytenoideus posterior.
 • Musculus aryepigloticus.
 • Musculus thyrohyoideus.

Question 39

Question
Formaţiuni anatomice inervate de nervus laryngeus inferior:
Answer
 • Tunica mucosa laryngis.
 • Musculus cricothyroideus.
 • Musculus aryepigloticus.
 • Musculus cricoarytenoideus posterior.
 • Musculus thyrohyoideus.

Question 40

Question
Formaţiuni anatomice inervate de ramus auricularis nervi vagi:
Answer
 • Musculus auricularis posterior.
 • Musculus auricularis superior.
 • Pielea feţei externe a pavilionului urechii.
 • Pielea peretelui posterior al conductului auditiv extern
 • Tragusul.

Question 41

Question
Indicaţi sursele de inervaţie a muşchiului levator al vălului palatin:
Answer
 • Nervus facialis.
 • Nervus glossopharyngeus.
 • Nervus vagus.
 • Nervus accessorius.
 • Nervus hypoglossus.

Question 42

Question
Nervii cranieni care au ramuri meningiene:
Answer
 • Facial
 • Mandibular
 • Vag
 • Hipoglos
 • Oftalmic

Question 43

Question
Indicaţi sursele de inervaţie a muşchilor constrictori ai glotei:
Answer
 • Nervus glossopharyngeus.
 • Nervus vagus.
 • Nervus caroticus internus.
 • Nervus hypoglossus.
 • Ansa cervicalis.
Show full summary Hide full summary

Similar

Physics P3 Fashcards
Holly Bamford
Mind Maps with GoConqr
croconnor
2PR101 1. test - 5. část
Nikola Truong
GoConqr Guide to Flowcharts for Business
Sarah Egan
Criminalistica
Ayelen Caballero
Cómo crear un Mapa Mental
Maria Camila Ospina Valoy
ENTRE GUERRAS
Elizabeth Ortega
SISTEMAS NERVIOSO Y REPRODUCTIVO.
Diana Gonzales
TRASTORNO DE LA AFECTIVIDAD
Valeria Rios
Isomería
YAZMIN CHONA
FICHAS ETICA
JANIS LILIANA BAUTISTA