BİNA YÖNETİM SİSTEMLERİ Ünite 10 - YER ALTI MADEN İŞLETMELERİNDE İSG - OSMAN YILMAZ GERÇEK

atauniisg
Quiz by atauniisg, updated more than 1 year ago
atauniisg
Created by atauniisg almost 7 years ago
15
0

Description

OSMAN YILMAZ GERÇEK

Resource summary

Question 1

Question
“Yer altı maden işlerinin yapıldığı iş yerleri” terimi neyi ifade etmez?
Answer
 • madenlerin yer altından çıkarılması
 • madenlerin çıkarma amacıyla araştırılması
 • çıkarılan madenlerin işlenmesi
 • satışa hazırlanması işlerini

Question 2

Question
Yer altı madenlerinde “Daimi nezaretçi” kime denir?
Answer
 • fennî nezaretçinin emir ve talimatı altında görev yapan kimselerdir
 • İş yeri sahibi
 • Güvenlik görevlisi
 • İş yeri hekimi

Question 3

Question
3- Yer altı madenlerinde “fenni nezaretçi” kime denir?
Answer
 • İş veren
 • Usta başı
 • İSG Uzmanı
 • Güvenlik görevlisi

Question 4

Question
Ruhsat sahalarındaki madenlerin üretilerek değerlendirilmesi amacıyla üçüncü kişilere veya kuruluşlara tasarruf hakkı sağlamak üzere ruhsat sahasının tamamı ya da bir kısmı için ruhsat sahiplerinin bu kişilerle yapmış oldukları sözleşmeye ne ad verilir?
Answer
 • Noter
 • Rödövans
 • Takım
 • Tam süreli

Question 5

Question
Fennî nezaretçi tarafından gerekli görülen işleri yürütmek veya bunları gözetim altında bulundurmak üzere yazılı olarak görevlendirilen, gerekli deneyim ve teknik bilgiye sahip “Nezaretci” nin en az hangi okuldan mezun olması gereklidir?
Answer
 • İlk Okul
 • Lise
 • Ön lisans
 • Lisans

Question 6

Question
Aşağıdakilerden hangisi önlem alınması konusunda iş verenin yükümlülüğündedir?
Answer
 • patlama ve yangın çıkmasını engellemek
 • patlayıcı ve sağlığa zararlı ortam havasının oluşmasını engellemek
 • patlama ve yangın başlangıçlarını tespit etmek
 • Hepsi

Question 7

Question
Maden ruhsat sahiplerinin, ruhsat sahalarının bir kısmında veya tamamında üçüncü kişilerle yapmış oldukları rödövans sözleşmelerinde, bu alanlarda yapılacak madencilik faaliyetlerinden doğacak İş Kanunu, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili idari, mali ve hukuki sorumluluklar kime aittir.
Answer
 • İş veren
 • Ruhsat sahibi
 • İSG Uzmanı
 • Rödövansçı

Question 8

Question
Fennî nezaretçi en az kaç günde bir, ocağın işçi çalıştırılan yerlerini denetlemek, sonucunu, noterce onaylı fennî nezaretçi rapor defterine, öngöreceği öneri ve önlemlerle birlikte yazıp imzalamak zorundadır.
Answer
 • 7
 • 15
 • 30
 • 45

Question 9

Question
Yeterlik belgesine sahip ateşleyicilerin en az hangi okul mezunu olması gerekir?
Answer
 • İlk okul
 • Lise
 • Ön Lisans
 • Lisans

Question 10

Question
Maden Kuyularındaki havalandırma hızı en fazla ne kadar olmak zorundadır?
Answer
 • 2 m/sn
 • 4 m/sn
 • 6 m/sn
 • 8 m/sn

Question 11

Question
Maden ocağında çalışılabilmesi için oksijen miktarının minimum yüzde kaç olması gerekmektedir?
Answer
 • % 9
 • % 19
 • % 29
 • % 39

Question 12

Question
İşçilerin taşınmasına ve gidiş gelişine ayrılan galerilerin Eğimi 45 dereceyi geçtiği takdirde, merdivelerin en az kaç metrede bir dinlenme sahanlığı yapılması zorunludur.
Answer
 • 10
 • 15
 • 20
 • 25

Question 13

Question
İnsan taşınmasındaki kullanılacak olan taşıyıcı halat, hizmete konulmadan önce, taşınması öngörülen yükle en az kaç kez taşıma deneyine tabi tutulması zorunludur?
Answer
 • 10
 • 20
 • 30
 • 40

Question 14

Question
Otomatik hız ayarlayıcısı bulunan çıkarma sistemleriyle yapılacak insan taşımalarında, kafeslerin hızı saniyede en fazla kaç metre çıkabilir hızda olmalıdır.
Answer
 • 10
 • 12
 • 14
 • 16

Question 15

Question
Acil durumlarda, sorumlu nezaretçiler, gerekli ve zorunlu önlemleri hemen alıp ve durumu derhal kime bildirmek zorundadır?
Answer
 • Fenni nezaretçiye
 • Ruhsat sahibine
 • Rödövansçıya
 • Kolluk kuvvetlerine

Question 16

Question
Fenni nezaretçilerin hangi bölüm mezunu olma zorunluluğu vardır?
Answer
 • Makine mühendisi
 • Kimya mühendisi
 • Maden mühendisi
 • Herhangi bir bölüm mezunu olmasına gerek yoktur

Question 17

Question
Kurtarma istasyonu çalışanı başmühendisin en az kaç yıllık ocak çalışmalarında bulunmuş olması ya da güvenlikle ilgili bir görev yapmış olması gerekmektedir?
Answer
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

Question 18

Question
Derinliği kaç metreden az olan kuyularda, işçilerin çıkabileceği, sağlam ve bakımlı bir merdiven bulunması zorunludur?
Answer
 • 50
 • 60
 • 80
 • 100

Question 19

Question
Deneyimli işçi sayılabilmesi için bir işçinin ocak içinde en az kaç ay çalışması gerekir?
Answer
 • 3
 • 6
 • 9
 • 12

Question 20

Question
Günde (24 saatte) kaç işçi çalıştıran yer altı maden işletmelerinde fennî nezaretçiye bir yardımcı atanır?
Answer
 • 150
 • 200
 • 250
 • 300
Show full summary Hide full summary

Similar

Kwasi Enin - College Application Essay
philip.ellis
Korean Grammar Basics
Eunha Seo
Symbols in Lord of the Flies
lowri_luxton
GCSE French - The Environment
Abby B
BELIEVING IN GOD- UNIT 1, SECTION 1- RELIGIOUS STUDIES GCSE EDEXCEL
Khadijah Mohammed
Checking out me History by John Agard
Eleanor Simmonds
GCSE History – The early years and the Weimar Republic 1918-1923
Ben C
New GCSE history content
Sarah Egan
exothermic and endothermic reactions
janey.efen
Genes, The Genetic Code, DNA and Chromosomes
Bee Brittain
Salesforce Admin 201 Test Chunk 4 (91-125)
Brianne Wright