Własności funkcji kwadratowej

hbasaj
Quiz by hbasaj, updated more than 1 year ago
hbasaj
Created by hbasaj over 6 years ago
26
0

Description

Matematyka, test dla klasy 1 szkoły ponadgimnazjalnej

Resource summary

Question 1

Question
Współrzędne wierzchołka paraboli \(y=4(\frac{3}{2}x-1)^{2}-2\) to:
Answer
 • (6 , -2)
 • (-6 , 2)
 • \((\frac{3}{2},2)\)
 • \((\frac{2}{3},-2)\)

Question 2

Question
Dla jakich argumentów funkcja \(f(x) = x^{2}-2x+5\) jest rosnąca?
Answer
 • dla \( x\in (-\infty ;2)\)
 • dla \(x\in (-\infty ;1>\)
 • dla \(x\in <2;+\infty)\)
 • dla \(x\in <1;+\infty)\)

Question 3

Question
Wzór funkcji \( y = -x^{2} + 2x - 3\) zapisany w postaci kanonicznej to:
Answer
 • \(y = (x - 1)^{2} + 2\)
 • \( y = (x - 1)^{2} - 2\)
 • \( y = -(x - 1)^{2} + 2\)
 • \( y = -(x - 1)^{2} - 2\)

Question 4

Question
Zbiór rozwiązań nierówności \(x^{2} - x - 12 \geqslant 0\) to:
Answer
 • \((-\infty ;-3> \cup <4;+\infty )\)
 • \((-\infty ;-3) \cup (4;+\infty )\)
 • \((-\infty ;-4> \cup <3;+\infty )\)
 • \((-\infty ;-4) \cup (3;+\infty )\)

Question 5

Question
Współrzędne punktów przecięcia wykresów funkcji \(y = \frac{1}{4}x^{2}+2x+6\) oraz y = 5x + 1 to:
Answer
 • (-2,-9) i (-10,50)
 • (2,11) i (10,51)
 • wykresy funkcji nie przecinają się
 • (11,2) i (51,10)

Question 6

Question
Znajdź wzór funkcji, której wykresem jest parabola o wierzchołku W = (-7, 6), przechodząca przez punkt P = (1, -2).
Answer
 • \(y=\frac{1}{8}(x+7)^{2}-6\)
 • \(y=-\frac{1}{8}(x-7)^{2}+6\)
 • \(y=-\frac{1}{8}(x+7)^{2}+6\)
 • \(y=\frac{1}{8}(x-7)^{2}-6\)

Question 7

Question
Czy na rysunku znajduje się wykres funkcji \(y=-3x^{2}+6x+9 \)?
Answer
 • True
 • False

Question 8

Question
Określ własności funkcji kwadratowej \(y=2x^{2}-2x-24\): dziedzinę, zbiór wartości, minimum lub maksimum, przedziały monotoniczności. Następnie zaznacz tylko zdania prawdziwe.
Answer
 • Dziedziną funkcji \(y=2x^{2}-2x-24\) jest zbiór R.
 • Zbiór wartości funkcji \(y=2x^{2}-2x-24\) to: \(Z_{f} = <-24,\infty )\)
 • Minimum funkcji \(y=2x^{2}-2x-24\) to: \(f(x)_{min} = -24 \) dla \(x = \frac{1}{2}\)
 • Przedziały monotoniczności funkcji \(y=2x^{2}-2x-24\) to: \(f(x)_{ros}\, w\, przedziale\, <\frac{1}{2},\infty )\) \(f(x)_{mal} \, w\, przedziale\, (-\infty,\frac{1}{2}>\)
Show full summary Hide full summary

Similar

Definicja funkcji
Urszula Dzwonowska
Test z funkcji
Urszula Dzwonowska
Test z funkcji_1
Urszula Dzwonowska
HRCI Glossary of Terms A-N
Sandra Reed
Physics 1
Peter Hoskins
Test Primer Parcial - Tecnologías de la Información I
Ing. José Luis A. Hernández Jiménez
mi mapa conceptual
Magda Hernandez
mi mapa conceptual
Mónica Zetina
MACROECONOMIA
Einar Steven Ortega
Mapa Conceptual
karen michel montaño lopez
Técnicas de cocción
Fernando Ruiz