Definicja funkcji

Urszula Dzwonowska
Note by , created over 4 years ago

Powtórzenie wiadomości o funkcjach

28
0
0
Urszula Dzwonowska
Created by Urszula Dzwonowska over 4 years ago
Revision Time Table
jessica3008
Biology B2.1
Jade Allatt
GCSE AQA Biology 2 Enzymes, Digestion & Enzyme Uses
Lilac Potato
Biology -B2
Sian Griffiths
World War One
Micheal Heffernan
Funkcje
Monika W
Test z funkcji
Urszula Dzwonowska
Własności funkcji kwadratowej
hbasaj
Test z funkcji_1
Urszula Dzwonowska
Cultural Studies
Emily Fenton

Page 1

Funkcję możemy opisać: słownie grafem tabelką wzorem wykresem

Zbiór X - dziedzina funkcji, Zbiór argumentów, na ktorých funkcja jest opisana Zbiór Y - przeciwdziedzina funkcji, Zbiór Wartości funkcji

Miejscem zerowym nazywamy taki funkcji argumentem, dla którego funkcja przyjmuje wartość zero.

Własności funkcji liniowej: Funkcja liniowa oipsana żart wzorem y = ax + b. Współczynnik, określa nachylenie prostej zrobić OSI OX i MA nazwę wspólczynnik kierunkowy. Wpółczynnik b ​​, wyraz wolny MIEJSCE przecięcia wykresu okresla z Osia OY funkcji. Wykresem funkcji liniowej żart linia Prosta. MIEJSCE zerowe obliczamy -b /. Funkcja żart: rosnąca dla a> 0 = 0 dla Stała dla malejąca> 0

Przykłady funkcji nieliniowych

Definicja i przykłady funkcji liczbowo-liczbowych

Funkcja liniowa

Zadanie: na podstawie załaczonych Materiałów wykonaj wykres funkcji y = - 0,5x - 3 i opisz JEJ Własności. Nastepnie obejrzyj fim o funkcjach nieliniowych.

W ramach podsumowania wiadomości wykonaj poniższy test.