Rusnac Sergiu
Quiz by , created 5 months ago

primele 20 intrebari

336
0
0
Tags No tags specified
Rusnac Sergiu
Created by Rusnac Sergiu 5 months ago
Tickle test
Stephen Gibbons
Sample Quiz
roymj88
DEV I Part I
d owen
Macbeth Quotes/Themes
Michael LEwis
Test 1 : Basic Introduction
Joshua Mendes
P&W Engineering Tools
Glenn Weaver
Test Quiz
CA Rajendra Shew

Question 1

Question
Se considera directorul E:\Temp in care se gaseste, printre altele, doar un fisier executabil. Sa se indice enunturile adevarate referitoare la urmatoarea sectenta de cod: DirectoryInfo di = new DirectoryInfo(“E:\Temp”); foreach (FileInfo fi in di.GetFiles(“.exe.”)) { Console.Writeline(“Fisierul \”” + fi.FullName + “\””); }
Answer
 • Secventa de cod este gresita, deoarece nu este corecta instantierea obiectului di
 • Secventa de cod este corecta, in fereastra de Command Prompt se afiseaza un rand in care se specifica sirul “Fisierul”, urmat de numele fisierului executabil intre ghilimele
 • Secventa de cod este gresita, deoarece sunt folosite doua semne de ghilimele consecutive

Question 2

Question
Se considera directorul E:\Temp in care se gaseste, printre altele, doar un fisier executabil. Sa se indice enunturile adevarate referitoare la urmatoarea sectenta de cod: DirectoryInfo di = new DirectoryInfo(“E:/Temp”); foreach (FileInfo fi in di.GetFiles(“.exe.”)) { Console.Writeline(“Fisierul \”” + fi.FullName + “\””); }
Answer
 • Secventa de cod este gresita, deoarece nu este corecta instantierea obiectului di
 • Secventa de cod este corecta, in fereastra de Command Prompt se afiseaza un rand in care se specifica sirul “Fisierul”, urmat de numele fisierului executabil intre ghilimele
 • Secventa de cod este gresita, deoarece sunt folosite doua semne de ghilimele consecutive 3. Daca

Question 3

Question
Daca intTabl este un tablou de 5 intregi, declarat astfel: int[] intTabl = new int[5]; care din urmatoarele secvente de cod este corecta pentru a creste dimensiunea tabloului la 10 elemente?
Answer
 • intTabl = new int[10];
 • int[] int Tabl = int[10];
 • intTabl.Length = 10;
 • int[] intTab; = new int[10];

Question 4

Question
Indicati enunturile adevarate referitoare la proprietati
Answer
 • accesorul get trebuie sa se termine cu o intructiune return
 • accesorul get intoarce o valoare, de exemplu, poate intoarce simplu valoarea campului asociat proprietatii
 • se defineste doar accesorul get in cazul in care se doreste crearea unei proprietati accesibila doar la citire
 • la apelul accesorului get o proprietate trebuie sa altereze starea variabilei asociate

Question 5

Question
Indicati enunturile false referitoare la proprietati:
Answer
 • accesorul set primeste automat un parametru special numit value, care contine atibuita proprietatii
 • la apelul accesorului set o proprietate nu trebuie sa altereze starea variabilei asociate
 • se defineste doar accesorul set in cazul in care se doreste crearea unei proprietati accesibila doar la scriere
 • parametrul corespunzator accesorului set trebuie defiit explicit de programator

Question 6

Question
Indicati care din urmatoarele enunturi referitoare la structuri sunt adevarate:
Answer
 • Structurile sunt tipul referinta
 • Structurile sunt tipuri valoare
 • In cazul structurilor nu este permisa mostenirea

Question 7

Question
Indicati secventele de cod corecte pentru a verifica existenta fisierului Demo.txt de pe C: 1. if (File.Exists(“C:/Demo.txt”)) { //... } 2. if (File.Exists(@”C:\Demo.txt”)) { //... } 3. if (File.Exists(“C:\Demo.txt”)) { /... }
Answer
 • 1
 • 3
 • 2

Question 8

Question
Care este prototipul corespunzator punctului de intrare pentru o aplicatie C# la nivel de consola?
Answer
 • static void main (string[] args)
 • static void Main (chars *args)
 • static void maine (strings[] args)
 • void Main (strings[] args)
 • static void Main (strings[] args)
 • static void Main(string[] args)

Question 9

Question
Indicati care din urmatoarele enunturi sunt adevarate:
Answer
 • se permite specificarea literalilor in format octal
 • termenul de literali desemneaza valori fixate, reprezentate intr-un format accesibil omului
 • se poate preciza explicit tipul pentru un literal, daca se adauga un sufix specific
 • literalii C# pot i de rice tip valoric, modul de reprezentare depinzand de tipul sau

Question 10

Question
Indicati enunturile adevarate referitoare la interfete:
Answer
 • In cazul unei interfete se pot defini corpurile metodelor, proprietatilor, evenimentelor sau indexarilor necesare
 • Este permisa mostenirea interfetelor
 • O interfata poate fi instantiata direct

Question 11

Question
Care din urmatoarele clase nu pot fi mostenite?
Answer
 • Abstract
 • Public
 • Sealed

Question 12

Question
O clasa poate contine:
Answer
 • destructori
 • formulare
 • constructori
 • alte clase
 • module
 • structuri
 • constante

Question 13

Question
Indicati enunturile false referitoare la exceptii:
Answer
 • blocul catch poate intercepta posibile exceptii lansate de program in blocul try
 • blocul finally contine codul care trebuie executat obligatoriu la iesirea dint-un bloc try, indiferent de faptul ca in blocul try s-a generat sau nu o exceptie
 • ordinea in care se declara blocurile de tip catch este importanta, de la general la particular
 • existenta blocului finally este obligatorie

Question 14

Question
Indicati enunturile adevarate pentru un obiect instanta a clasei HashTable:
Answer
 • Key nu poate fi null
 • reprezinta o colectie de cheie-valori
 • Value nu poate fi null

Question 15

Question
Tipul implicit pentru eveniment este: 1. String 2. Double 3. Integer 4. void
Answer
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

Question 16

Question
Indicati enunturile adevarate referitoare la urmatoarea secventa de cod: interface ITest { void Demo(); } class Program: ITest { 4 public static void Main() { System.Console.Writeline(“hello”); } void Demo() { System.Console.Writeline(“In metoda Demo”); } }
Answer
 • Secventa de cod este gresita, deoarece in clasa Program, metoda Demo nu are modificatorul de acces “public”
 • Secventa de cod este corecta, in clasa Program s-a definit corect metoda Demo
 • Secventa de cod nu este corecta, deoarece in interfata nu s-a definit corpul metodei Demo

Question 17

Question
Sa se indice enunturile adevarate valabile pentru urmatoarea secventa de cod: interface ITest { void Demo() { System.Console.Writeline(“In metoda Demo”); } } class Program: ITest { public static void Main() { //... } }
Answer
 • Secventa de cod este corecta
 • Secventa de cod este gresita, deoarece o interfata nu poate defini o metoda
 • Secventa de cod este gresita, deoarece Main nu poate fi static

Question 18

Question
Indicati enunturile adevarate referitoare la exceptii:
Answer
 • un bloc try trebuie sa fie urmat obligatoriu de unul sau mai multe blocuri catch
 • la generarea unei exceptii, controlul executiei programului este transmis unuia dintre blocurile catch ce urmeaza blocul try, in functie de tipul exceptiei produse
 • blocul de cod care poate genera o exceptie trebuie impachetat intr-un bloc try

Question 19

Question
Indicati enunturile adevarate referitoare la exceptii
Answer
 • notiunii de exceptie trebie sa i se asocieze si un context
 • exceptie este un obiect ccare incapsuleaza informatie despre o situatie anormal
 • la tratarea exceptiilor programatorul trebuie sa intoarca un cod de eroare corespunzator
 • toate exceptiile sunt organizate intr-i ierarhie si sunt derivate din clasa predefinita Exception

Question 20

Question
Indicati enunturile adevarate:
Answer
 • este obligatoriu ca o indexare sa lucreze cu un tablou, nu numai sa ofere o functionalitate care se apropie de cea a tablourilor, din punct de vedere al utilizatorilor
 • o indexare permite unui obiect sa fie indexat intocmai ca si un tablou
 • ca si tablourile, indexarile pot avea una sau mai multe dimensiuni