הבסיס המולקולרי לממאירויות המטולוגיות

shlomo stupel
Quiz by , created 4 months ago

Quiz on הבסיס המולקולרי לממאירויות המטולוגיות, created by shlomo stupel on 07/28/2019.

571
0
0
Tags No tags specified
shlomo stupel
Created by shlomo stupel 4 months ago
New English Literature GCSE
Sarah Egan
Tips for Succeeding on the Day of the Exam
Jonathan Moore
A Christmas Carol (Key Quotes)
Samira Choudhury
Část 4.
Gábi Krsková
Econometría
Ingrid Gutierrez
Formula for Physics IGCSE edexcel
amayagn
PMP Prep quiz
Andrea Leyden
History of Psychology
mia.rigby
UNIT 1 DIGITAL MEDIA SECTORS AND AUDIENCES
carolyn ebanks
AQA Physics P1 Quiz
Bella Statham

Question 1

Question
1. מהו הפיק של AII ?
Answer
 • א. 1-5 שנים
 • ב. שנה ראשונה לחיים
 • 15-17
 • 50-65

Question 2

Question
2. מה היא הממאירות הנפוצה ביותר בילדים?
Answer
 • א. סרטן מעי הגס
 • ב. לימפומה
 • ג. לוקמיה
 • ד. מיאלומה נפוצה
 • ה. ריאות

Question 3

Question
שיפור סיכוי ההתרפאות ממאירויות המטולוגיות בשנים הבאות יכול להיגרם מ:
Answer
 • תרופות אימונולוגיות שמשפיעות על תאי CRT/CTR
 • התאמה ספציפית רציונלית לחולה
 • תרופות אימונולוגיות - חסימת המחסום
 • כל התשובות נכונות

Question 4

Question
AML מה נכון לגבי
Answer
 • FTL3 מוטציה בגן היא פרוגנוזה
 • היא פרוגנוזה שלילית NPM היעדר מוטציה ב
 • היא פרוגנזה טובה FTL3והיעדר מוטציה ב NPM מוטציה ב
 • משהו לא קשור...

Question 5

Question
לגבי הודג'קין מה נכון
Answer
 • HRS בביופסיה מעורבת , מיעוט התאים יהיו
 • HRS בביופסיה מעורבת רוב התאים יכילו

Question 6

Question
תופיע במחלה BCR-ABL טרנסלוקציה בכרומוזומים 9:22 והחלבון הכימרי
Answer
 • CML רק ברוב חולי
 • ALL במיעוט חולי
 • ALL ובמיעוט חולי CML ברוב חולי
 • CMLוב AMLב

Question 7

Question
לימפומה אקוטית, באיזה גיל נפוצה?
Answer
 • 1-5
 • 50-60
 • בשנה הראשונה

Question 8

Question
מה לא נכון לגבי פליקולר לימפומה
Answer
 • BCL2
 • אפופטוזיס יותר ממאירויות אחרות
 • B בעיקר בתאי

Question 9

Question
כאשר ביצעו בדיקה של מיקרו אר אי של תת אוכלוסיות של דפיוס-בי-סל-לימפומה בין איזה תתי קבוצות היא יכולה להבחין
Answer
 • GC-LIKE -ו ABC LIKE אוכלוסיית ה
 • ABC
 • GC
 • אף תשובה אינה נכונה

Question 10

Question
מה יוצר שונות בנוגדנים?
Answer
 • אף תשובה אינה נכונה
 • מוטציה היפר סומטית
 • כל התשובות נכונות
 • חיבור גמיש של גנים
 • חיבור רקומביננטי של גנים

Question 11

Question
איזה חומר הוסיפו לכימוטרפיה כך שהטיפול הפך למצליח יותר
Answer
 • ATRA
 • ARSENIC TRIOXIDE
 • ATRA and ARSENIC TRIOXIDE
 • אף תשובה אינה נכונה

Question 12

Question
על שם איזה עיר נקראת הטרנסלוקציה הגורמת ללוקמיה מיאלואידית כרונית
Answer
 • ניו יורק
 • פילדלפיה
 • קליבלנד
 • אף תשובה אינה נכונה.

Question 13

Question
APL מהי הטרנסלוקציה המאפיינת את תת סוג המחלה
Answer
 • 15:17
 • 9:22
 • 8:14
 • 8:22

Question 14

Question
CML איזו שיטה מהשיטות הבאות אינה משמשת לאבחנה של לוקמיה מיאלואידית כרונית
Answer
 • RT-PCR
 • FISH
 • קריוטיפ
 • אלקטרו פורזה של חלבונים.

Question 15

Question
מה נכון לומר על הלימפומה על שם ברקיט
Answer
 • RSV חלק מתאי החולים בלימפומה הזאת מבטאים גנום של הנגיף
 • POLIO חלק מתאי החולים בלימפומה הזאת מבטאים גנום של הנגיף
 • EBV חלק מתאי החולים בלימפומה הזאת מבטאים גנום של הנגיף
 • CMV חלק מתאי החולים בלימפומה הזאת מבטאים גנום של הנגיף

Question 16

Question
SOMATIC HYPER MUTATION מה נכון לומר על
Answer
 • מוסיפה אפיניות של הנוגדנים
 • מורידה אפיניות של הנוגדנים
 • T מוסיפה אפיניות לרצפטורים של תאי
 • T מורידה אפיניות לרצפטורים של תאי

Question 17

Question
MM מה נכון לומר לגבי מיאלומה נפוצה
Answer
 • מיאלומה נגרמת מתאי פלסמה
 • צעירים המפרישים נוגדנים B מיאלומה נגרמת מתאי
 • בוגרים B מיאלומה נגרמת ע"י תאי

Question 18

Question
מה תפקיד הקומפלקס שנוצר בתסמונת פנקוני
Answer
 • D2 פוספורילציה של חלבון
 • D2 מונו יוביקוויטינציה של חלבון
 • BRCA1 מונו יוביקוויטינציה של חלבון
 • D1 מונו יוביקוויטינציה של חלבון

Question 19

Question
שאלה על סיכוי החלמה מלימפומת הודג'קין
Answer
 • סיכויים טובים להחלמה
 • ב-30 שנה האחרונות לא השתנה שום דבר
 • סיכויים נמוכים מאוד להחלמה

Question 20

Question
מהו המקור למילה לוקמיה
Answer
 • ספרדית: המחלה של היבשת החדשה
 • יוונית: דם לבן
 • צרפתית/איטלקית - דם חלש
 • לטינית - דם כחול

Question 21

Question
באיזה מחלה אין סיכון לחלות במחלה ממאירה
Answer
 • ציסטיק פיברוזיס
 • תסמונת פנקוני
 • אטקסיה טלאנגיאקטזיה

Question 22

Question
רופא המליץ לאם שילדה בת שתשמור את הדם מהחבל הטבורי כדי שיוכלו לטפל בה ביתר קלות בלוקמיה (אם תחלה אי פעם בלוקמיה). האם ההמלצה נכונה
Answer
 • נכונה כי בדם הטבורי יש את תאי האב הכי טובים להשתלה
 • נכונה כי השתלה עצמית היא ההשתלה הכי טובה על מנת להירפא מלוקמיה
 • לא נכונה כי יכולים להיות תאי אב ממאירים בדם הטבורי בזמן הנקרא פרה לאוקמיה
 • נכונה כי זה עובד הכי טוב על בן אדם אחר

Question 23

Question
AID מה נכון לומר על האנזים
Answer
 • א. עושה החלפת מחלקה מחלקה
 • ב. עושה מוטציה היפר סומטית
 • כל התשובות נכונות
 • בתיקון נזק לדנ"א
 • א + ב

Question 24

Question
CLL מה לא נכון לומר על
Answer
 • מאבחנים אותה אצל ילדים
 • מאבחנים אותה אצל מבוגרים.
 • רוב התאים נראים נורמלים

Question 25

Question
באה לידי ביטוי NOTCH המוטציה המפעילה את הגן
Answer
 • גורמת לשינוי בביטוי הגנים
 • B מופיעה רק בתאי
 • T מופיעה רק בתאי

Question 26

Question
Waldenström's macroglobulinemia מהו הגן שנפגע במחלה מיקרוגלובולינמיה על שם
Answer
 • MYD88
 • BTK
 • FLT3
 • BCR\ABL

Question 27

Question
CLL מה מהווה פרוגנוזה טובה לחולי
Answer
 • הגנים לאימונוגלובלוינים לא עברו מוטציה
 • לא עברו מוטציה TCR הגנים ל
 • הגנים לאימונוגלובלינים עברו מוטציה
 • עברו מוטציה TCR הגנים ל

Question 28

Question
בברקיט לימפומה - הגנים לאימונוגלובלונים מצויים בקרבת הגן
Answer
 • C-myc
 • N-myc
 • L-myc
 • PML

Question 29

Question
פוגע ב CLL חוסר בכרומוזום 13 במחלת
Answer
 • שיושבים באזור זה Mir15ו mir16
 • ATM הגן
 • p53 חוסר בגן

Question 30

Question
CML מה מהתרופות הבאות נמצא כמעכב את החלבון הכימרי ב
Answer
 • Imatinib
 • ATRA
 • עיכוב של פרוטאוזום

Question 31

Question
יש פגיעה בגן APL במחלה
Answer
 • רצפטור לחומצה רטינואית
 • טירוזין קינאז
 • רצפטור לחומרי גדילה

Question 32

Question
לימפומות מסוג נון הודג'קין הן
Answer
 • B רובן על תאי
 • NK רובן על תאי
 • T רובן על תאי
 • רובן על נוירונים

Question 33

Question
לימפומת ברקיט
Answer
 • נפוצה בעיקר באזורים רחוקים מקו המשווה
 • נפוצה בעיקר באזור המשווני של אפריקה ואמריקה
 • נפוצה בכל העולם באותה המידה
 • נפוצה בעיקר בסין

Question 34

Question
מה מסוכן בפנקוני
Answer
 • כישלון מח עצם
 • גידולים
 • לוקימיות
 • כל התשובות נכונות

Question 35

Question
ALL מה נכון לגבי המחלה
Answer
 • טרנסלוקציות הגורמות למצב דמוי טריזומיה 21 בחולים אלו
 • ALL ואינה מופיעה לעולם ב CML הטרנסלוקציה 9:22 מופיעה במחלה
 • ריבוי כרומוזומים

Question 36

Question
germinal center מה נכון לומר על לימפומות שמקורם בתאים ממרכז הנבט
Answer
 • החלפת מחלקה מושפעת מהן
 • תהליך מוטציות היפר סומטיות מושפע מזה
 • שני התהליכים החלפת מחלקה ומוטציות היפר סומטיות מושפעים מזה
 • שני התהליכים החלפת מחלקה ומוטציות היפר סומטיות לא מושפעים מזה

Question 37

Question
לחולי אנמיה פנקוני הטיפול הכי טוב הוא
Answer
 • השתלת כבד
 • השתלה כליה
 • השתלת מח עצם

Question 38

Question
מה מהבאים אינו נראה בתסמונת פנקוני
Answer
 • מומים מולדים
 • קומה גבוהה
 • נטייה לממאירויות
 • בעיות במבנה השלד

Question 39

Question
מה לא נכון לומר
Answer
 • Isochromosome = לכרומוזום יש שתי זרועות זהות
 • קריוטיפ זאת תמונה של הכרומוזומים במיטוזה. הכרומוזומים מסודרים בסדר מסוים
 • בכל תא רגיל יש 46 כרומוזומים והוא נקרא דיפלואידי
 • hyperdiploid כל תא שיש בו מתחת ל-46 או מעל ל-46 כרומוזומים נקרא

Question 40

Question
מה נכון לגבי הטיפול בלימפומת הודג'קין
Answer
 • כל החולים בה מחלימים ממנה
 • לא התפתח דבר בעשור האחרון לגבי טיפול בלימפומה זו
 • מרבית החולים מחלימים ממנה
 • מרבית החולים לא מחלימים ממנה וצפויים למות אחרי 5 שנים

Question 41

Question
CML קשר בין כרומוזום פילדלפיה ל
Answer
 • לאוקמיה מילואידית כרונית
 • לאוקמיה לימפואידית כרונית

Question 42

Question
מה התפקיד של החלפת מחלקה
Answer
 • IgE & IgG להקנות נוגדנים נוספים כמו
 • IgE & IoG להקנות נוגדנים נוספים כמו
 • IdE & IgG להקנות נוגדנים נוספים כמו

Question 43

Question
איזו שיטה מהשיטות הבאות אינה משמשת לאבחנה של לוקמיה מיאלואידית כרונית
Answer
 • RT-PCR
 • FISH
 • קריוטיפ
 • אלקטרו פורזה של חלבונים

Question 44

Question
איזו טרנסלוקציה מהבאות אינה מאפיינת את הלימפומה על שם ברקיט
Answer
 • 8:14
 • 8:22
 • 2:8
 • 9:11

Question 45

Question
AML איזה תרופה הוסיפו לכימותרפיה כטיפול ב
Answer
 • ATRA
 • אומגה 3
 • D ויטמין 1,25

Question 46

Question
מה יכול להיות מדאיג ולגרום למוות בתסמונת פנקוני
Answer
 • א. לוקמיות
 • ב. כשל של מח העצם
 • ג. אנורמליות בשלד ואיברים פנימיים
 • גובה קומה - מעל אחוזון 95
 • א+ב+ג

Question 47

Question
ALL מה הקשר בין טיפול באנטי-חומצה פולית למחלה
Answer
 • הטיפול באנטי חומצה פולית משפיע בעיקר על המוח
 • אין קשר בין השניים
 • בגלל הצורך של התאים הלוקמיים בפולית לסינתזת דנ"א ALL הטיפול יעיל למחלה

Question 48

Question
טרנסלוקציה 22:9 נמצא באיזו מחלה
Answer
 • CML
 • CLL
 • AML
 • ALL

Question 49

Question
ABL מה תפקיד הגן
Answer
 • טירוזין קינאז
 • תראונין קינאז
 • פקטור שעתוק
 • טירוזין פוספטאז

Question 50

Question
מה נכון לגבי פנקוני
Answer
 • מוטציה אחת בגן יחיד
 • מספר מוטציות בכמה גנים
 • מספר מוטציות על אותו גן

Question 51

Question
ריבוי תאים הנגרם מ
Answer
 • ריבוי פרוליפרציות
 • התאים לא מתים כלל
 • תאי האב לא עוצרים וממשיכים לעשות פרוליפרציות טרנסלוקציות כרומוזומאליות

Question 52

Question
שאלה מה נכון לומר
Answer
 • driver mutations רוב המוטציות שגורמות לסרטן הן
 • driver mutations המוטציות שגורמות לסרטן הן מסוג
 • passenger mutations המוטציות שגורמות לסרטן הן מסוג
 • כל התשובות נכונות

Question 53

Question
CML מה נכון לגבי השתלת מח עצם לחולים במחלה
Answer
 • מבצעים השתלה מתורם אחר לטיפול במחלה וזה הטיפול הכי טוב
 • CML לא מבצעים יותר השתלות מח עצם לחולים ב
 • מבצעים השתלה רק למיעוט החולים שלא מגיבים טוב לטיפול במעכבי טירוזין קינאז
 • מבצעים השתלה רק למיעוט החולים שלא מגיבים לטיפול במעכבי פרוטאוזום

Question 54

Question
CML השתלה מתורם לטיפול החולי
Answer
 • לא בשימוש
 • בשימוש אם גליבק לא עובד כמעקב פרוטאוזום
 • בשימוש אם גליבק לא עובד כמעקב טירוזין קינאז
 • השתלה אוטולוגית

Question 55

Question
APL איזו תופעה נמצא ב
Answer
 • גבישויות ודימומי יתר
 • טחול מוגדל
 • כאבי ראש
 • ריבוי תאי דם אדומים

Question 56

Question
מה מהבאים לא מגביר שונות בנוגדנים
Answer
 • VDJ איחוי של האזורים
 • ריבוי מוטציות היפר סומאטיות
 • דנ"א נגיפי שעובר איחוי עם מקטעי דנ"א
 • החלפת מחלקה

Question 57

Question
בלימפומה מסוג ברקיט, יש לעיתים מעורבות של
Answer
 • חיידק הליקובקטר פילורי
 • EBV ווירוס ה
 • סלמונלה
 • RSV חיידק

Question 58

Question
CML מה מהבאים לא שיטה שבודקת אבחון ומעקב אחר חולה
Answer
 • FISH
 • PCR
 • אימונופורציה של חלבונים
 • קריוטיפ

Question 59

Question
מה עלול לקרות NOTCH-1 כאשר נגרום לעיכוב\מוטציה ב
Answer
 • B יותר לימפומות בתאי
 • T מניעת לימפומות בתאי
 • נורמליים T יותר תאי
 • NOTCH1 אין אפשרות לעכב את

Question 60

Question
איזה מבין השיטות הבאות לא משמשת לאיפיון מחלות ממאירויות המטולוגיות
Answer
 • yeast two hybrid מערכת
 • G banding ציטוגנטיקה קלאסית
 • FISH
 • RT-PCR

Question 61

Question
MM מה לא נכון לגבי הטיפול במחלה מיאלומה נפוצה
Answer
 • NFKB עיכוב הפרוטאוזום מבוצע דרך המסלול של
 • MM עיכוב הפרוטאוזום הוא טיפול טוב למחלה
 • MM טיפול בתלידומיד הוא טיפול טוב במחלה
 • CLEXANE טיפול בנוגדי קרישה - תרופה

Question 62

Question
איזה חלבון גילו בוולדסטרום
Answer
 • Macroglobulin
 • MYD88

Question 63

Question
הכרומוזום שהכי הרבה עובר טרנסלוקציות בלימפומה מסוג ברקיט הוא
Answer
 • 14
 • 18
 • 11
 • 8

Question 64

Question
טריזומיה בכרומוזום 21 ניתן למצוא
Answer
 • לימפומה לימפובלסטית אקוטית
 • בכל מקרי תסמונת דאון הלוקים בלוקמיה
 • ALL

Question 65

Question
לחולי אנמיה פנקוני ניתן לעשות
Answer
 • השתלה מתורם אחר
 • השתלה עצמית
 • לתת תרופות

Question 66

Question
CML מה נכון לגבי השתלת מח עצם בהקשר של
Answer
 • ניתן לעשות השתלת מח עצם רק לחולים שיש להם עמידות לתרופה
 • כיום מצבעים השתלה מתורם אחר כטיפול למחלה
 • CML לא עושים כלל השתלת מח עצם לחולים ב

Question 67

Question
מה מהבאים נכון
Answer
 • D1 הוא בעצם האנזים BRACA2
 • הכל נכון

Question 68

Question
מה תפקידה של המוטציה ההיפר סומאטית
Answer
 • להפחית זיקה לנוגדן
 • להגביר זיקה לנוגדן
 • אין לה תפקיד

Question 69

Question
מה מאפיין אנמיית פנקוני
Answer
 • נטייה לשברים בכרומוזומים
 • בעיה בכדוריות הדם

Question 70

Question
הינה PAX5 מוטציה ב
Answer
 • מוטציה בה יש פגיעה באלל אחד, עלולה לגרום לממאירות
 • PX5 מוטציה בה יש ביטוי ביתר של
 • מאוקטב יותר PAX5 מוטציה בה החלבון

Question 71

Question
NOTCH1 מה נכון לגבי
Answer
 • T ומעכב תאי B גורם להתמיינות של תאי
 • NK ו B ומעכב תאי T גורם להתמיינות לכיוון תאי
 • זהו פקטור גדילה של כל התאים במערכת ההמטופויטית

Question 72

Question
מה עלולים לראות NOTCH1 במוטציות בהם יש פגיעה ב
Answer
 • NOTCH1 המוטציה גורמת לעלייה בחלבון
 • NOTCH1 המוטציה גורמת לירידה בביטוי של
 • מוטציה באזור הדימריזציה למשל, גורמת לכך שיהיה מאוקטב יתר על המידה

Question 73

Question
לאיזו מטרה PCR אם נרצה לבדוק קלון של תאים הנושאים את החלבון הכימרי, נשתמש ב
Answer
 • CLL לבדוק האם נשאר קלון אצל חולה ב
 • CML לבדוק האם נשאר קלון של התאים עם החלבון הכימרי
 • נבדוק זאת בלימפומת ברקיט

Question 74

Question
חוץ מהודג'קין, לימפומה באיזה סוג של תאים הכי נפוצה
Answer
 • NK
 • נוירונים
 • B
 • T

Question 75

Question
מה זה סטיה שמאלה
Answer
 • הופעת תאי פלסמה בזרם הדם
 • הופעת נויטרופילים עם היפרסגמנטציה
 • הופעת תאים מוקדמים מהמערכה המילואידית בזרם הדם
 • אף תשובה לא נכונה

Question 76

Question
CD 19 הקולטן
Answer
 • signal transdution נמצא לפני הופעת האימונוגלובלין והוא חשוב ב
 • בשלים B נמצא בתאי
 • נאיבים בלבד B נמצא על גבי תאי