Història de Catalunya (part I)

rohan dennis
Quiz by rohan dennis, updated more than 1 year ago
rohan dennis
Created by rohan dennis almost 2 years ago
628
0

Description

Test.

Resource summary

Question 1

Question
Antiguitat de l'home de Talteüll al Rosselló?
Answer
 • 450.000 anys
 • 400.000 anys
 • 70.000 anys
 • 75.000 anys
 • 300.000 anys
 • 350.000 anys

Question 2

Question
Antiguitat de la mandíbula de Banyoles?
Answer
 • 75.000 anys
 • 70.000 anys
 • 400.000 anys
 • 300.000 anys
 • 100.000 anys

Question 3

Question
Any d'arribada dels romans a Catalunya?
Answer
 • 210 a.C.
 • 216 a.C.
 • 216 d.C.
 • 218 d.C.
 • 218 a.C.

Question 4

Question
Ciutat més important de la Catalunya romana?
Answer
 • Empúries
 • Tarraco
 • Roma
 • Barcino

Question 5

Question
Via més important de la Península?
Answer
 • Via Baetica
 • Via Delapidata
 • Via Tarraconensis
 • Via Augusta

Question 6

Question
A qui confrontaven les guerres púniques?
Answer
 • A romans i cartaginesos
 • A romans i visigots
 • A romans i diferents pobles ibèrics
 • A cartaginesos i fenicis

Question 7

Question
Quantes guerres púniques en total hi van haver?
Answer
 • Dos
 • Tres
 • Només una
 • Quatre

Question 8

Question
A on van desembarcar els romans al arribar a Catalunya?
Answer
 • A Roses
 • A Empúries
 • A Tarraco

Question 9

Question
Qui va ser el magistrat romà en desembarcar per primer cop a Catalunya?
Answer
 • Gneu Corneli Escipió
 • Gai Lutaci Catul
 • Gai Luci Marci Sèptim
 • Marc Claudi Marcel III

Question 10

Question
En què es basava la economia romana a Catalunya?
Answer
 • Agrària de productes mediterranis com la vinya, el blat o la olivera.
 • Artesanat de ceràmica i teixits
 • Era un sistema esclavista basat en l'agricultura i l'artesanat.

Question 11

Question
Quina és la causa de la crisi del sistema socioeconòmic esclavista romà?
Answer
 • Un deute creixent i inflació desbocada
 • La descentralització respecte a Roma
 • La paralització de l'expansió militar
 • Totes les respostes son correctes

Question 12

Question
Com s'anomena el procés d'adopció de les fomes econòmiques, socials, polítiques i culturals romanes?
Answer
 • Romanització
 • Llatinització
 • Permeabilització

Question 13

Question
Què es la llatinització?
Answer
 • L'adopció de la llengua llatina, del dret i la religió romanes
 • L'adopció de la llengua llatina únicament
 • L'adopció de la llengua llatina, de les polítiques i de la cultura romana

Question 14

Question
Quines son les conseqüències de la crisi del sistema socioeconòmic esclavista romà?
Answer
 • Permeabilitat de les fronteres i entrada dels bàrbars
 • Un col·lapse a les ciutats i ruralització de la societat
 • Una descentralització de l'imperi romà
 • Totes les respostes son correctes
 • La resposta A i B són correctes

Question 15

Question
Els visigots són d'arrel...?
Answer
 • Germànica
 • Llatina
 • Fenícia

Question 16

Question
La capital de la monarquia dels visigots era...
Answer
 • Córdoba
 • Toledo
 • Granada

Question 17

Question
El domini dels visigots se situa...
Answer
 • Entre el s. VI i VIII
 • Entre el s. V i VIII
 • Entre el s. IV i VIII
 • Entre el s. V i VII

Question 18

Question
La crisi del sistema socioeconòimic romà se situa...
Answer
 • A partir del s. III d. C.
 • A partir del s. III a. C.

Question 19

Question
Quan entren els sarraïns a la Península?
Answer
 • El 701
 • El 702
 • El 711
 • El 710
 • El 721

Question 20

Question
Quan ocupen Catalunya els sarraïns?
Answer
 • El 720
 • El 721
 • El 711
 • El 710

Question 21

Question
Naixement de Catalunya?
Answer
 • Entre el s. IX i X
 • Entre el s. X i XI
 • Entre el s. IIX i X
 • Entre el s. IIX i IX

Question 22

Question
Impulsa la Marca Hispànica
Answer
 • Carles Martell
 • Borrell II
 • Guifré el Pilós
 • Carlemany

Question 23

Question
Any del lliurament de Girona
Answer
 • 732
 • 786
 • 785
 • 778
 • 775
 • 801

Question 24

Question
Any de la batalla de Poitiers?
Answer
 • 778
 • 732
 • 722
 • 785

Question 25

Question
Any del fracàs de la conquesta de Saragossa?
Answer
 • 775
 • 785
 • 765
 • 776
 • 778

Question 26

Question
Any conquesta de Barcelona?
Answer
 • 810
 • 801
 • 811
 • 807

Question 27

Question
En un principi, els comtats catalans sota el règim de vassallatge als reis francs...
Answer
 • No tenien cap mena d'unitat entre si, exercien la sobirinia en nom del frei franc i eren de caràcter hereditari
 • No tenien cap mena d'unitat entre si, exercien la sobirinia en nom del frei franc i no eren de caràcter hereditari
 • No tenien cap mena d'unitat entre si, exercien la pròpia sobirania i eren de caràcter hereditari
 • No tenien cap mena d'unitat entre si, exercien la pròpia sobirania i no eren de caràcter hereditari

Question 28

Question
Quan es produeix la desvinculació dels comtes catalans amb els reis francs?
Answer
 • El 898
 • El 998
 • El 988
 • El 918

Question 29

Question
Amb qui es produeix la desvinculació dels comtes catalans respecte als francs?
Answer
 • Amb Guifré el Pilós
 • Amb Carles Martell
 • Amb Borrell II
 • Amb Ramon Berenguer IV

Question 30

Question
Qui es el fundador del casal de Barcelona?
Answer
 • Guifré el Pilós
 • Borrell II
 • Ramon Berenguer IV
 • Jaume I, el Conqueridor
 • Carles Martell

Question 31

Question
Quins fets foren definitius per què Catalunya esdevingués en una unitat política independent?
Answer
 • Un procés hereditari del poder comtal.
 • Una desvinculació final dels comtes catalans respecte a la monarquia franca.
 • Un enfortiment dels comtes catalans i una monarquia franca feble.
 • Totes les respostes son correctes.

Question 32

Question
Quan es consolida Catalunya com una unitat política d'estat feudal i independent?
Answer
 • Durant els segles XI i XII
 • Durant els segles X i XII
 • Durant els segles IX i X

Question 33

Question
Com s'anomena la Catalunya que expandeix les fronteres fins a Tortosa, Lleida i Fraga?
Answer
 • Catalunya Vella
 • Catalunya Nova
 • Confederació Catalanoaragonesa
 • Occitània

Question 34

Question
Conquesta de Tortosa?
Answer
 • 1148
 • 1149
 • 1147

Question 35

Question
Conquesta de Lleida?
Answer
 • 1147
 • 1148
 • 1149

Question 36

Question
Conquesta de Fraga?
Answer
 • 1149
 • 1147
 • 1148

Question 37

Question
Qui es casa amb Peronella d'Aragó?
Answer
 • Ramir el Monjo el 1137
 • Pere el Catòlic el 1137
 • Ramon Berenguer IV el 1138
 • Pere el Catòlic el 1138
 • Ramon Berenguer IV el 1137

Question 38

Question
La Confederació Catalanoaragonesa es...
Answer
 • Més la fusió d'Aragó i Catalunya que no pas una unió dinàstica
 • Més una unió dinàstica que no pas la fusió d'Aragó i Catalunya

Question 39

Question
En quina batalla mor Pere el Catòlic?
Answer
 • Batalla de Poitiers
 • Batalla d'Ilerda
 • Batalla de l'Ebre
 • Batalla de Muret

Question 40

Question
Per què es perden els drets sobre Occitània?
Answer
 • Com a consequència de la desvinculació dels comtes catalans amb la monarquia franca.
 • Com a consequència de l'acord amb Castella per aturar l'expansió catalana.
 • Com a consequència d'un procés bèl·lic entre catalans i el Rei de França i el Papa.

Question 41

Question
On se situa la batalla de Muret?
Answer
 • Al sud de Tolosa
 • A Catalunya

Question 42

Question
Per què el Papa Inocenci III llança les croades contra els albigesos o càtars?
Answer
 • Perque els catòlics consideraven al catarisme com heretgia, tot i ser cristians.
 • Perque els catòlics consideraven al catarisme com heretgia, al no ser cristians
 • Perque els càtars estaven apoderant-se de la regió d'Occitània
 • La resposta A i C són correctes.
 • La resposta B i C són correctes.

Question 43

Question
Quines de les següents afirmacions son certes en vers a la croada dels albigesos?
Answer
 • Pere el Catòlic és al·liat de Ramon VI de Tolosa.
 • Ramon VI de Tolosa fa assassinar un enviat del Papa Inocenci III.
 • El bàndol dels càtars guanya la batalla de Muret.
 • La resposta A, B i C són correctes
 • La resposta A i B són correctes.

Question 44

Question
Quins es/son els estaments privilegiats en la societat feudal catalana?
Answer
 • El nobiliari
 • L'eclesiàstic
 • Els vassals dels senyors
 • Els pagesos lligats a la terra

Question 45

Question
Què eren els usatges?
Answer
 • Normes jurídiques que es desprenen de fets que s'han produït repetidament en el temps en un territori concret.
 • Documents de caràcter regulatori que existien entre els senyors i els pagesos sota la jurisdicció dels primers.
 • Totes les respostes són correctes.

Question 46

Question
Quin context econòmic acompanya el període feudal a Catalunya?
Answer
 • De creixement econòmic, amb un increment tant en la població com en la producció agrícola i artesanal.
 • De crisi, amb una producció agrícola i artesana decreixent i una minva en la població, degut a males collites i a la pesta negra.

Question 47

Question
En quins segles se sitúa el període feudal a Catalunya?
Answer
 • Entre el segle X i XII
 • Entre el segle XI i XIII
 • Entre el segle XI i XII

Question 48

Question
En quins segles se sitúa l'expansió catalanoaragonesa?
Answer
 • Entre el s. XII i XIV
 • Entre el s. XIII i XIV
 • Entre el s. XII i XV

Question 49

Question
Quines d'aquestes conquestes són a mà de Jaume I el Conqueridor? (múltiple)
Answer
 • Conquesta de Mallorca, Menorca i Eivissa.
 • Conquesta de Sardenya, Sicília i Nàpols
 • Conquesta de València.
 • Conquesta de Atenes i Neopàtria
 • Conquesta de instal·lacions comercials al nord d'Àfrica

Question 50

Question
Conquesta realitzada entre el 1229 i el 1235?
Answer
 • Mallorca, Menorca i Eivissa.
 • València
 • Sardenya, Sicília i Nàpols

Question 51

Question
Conquesta realitzada entre el 1232 i el 1244?
Answer
 • Mallorca, Menorca i Eivissa
 • València
 • Sardenya, Sicília i Nàpols.

Question 52

Question
Quin any foren establertes les Corts Catalanes?
Answer
 • El 1288
 • El 1283
 • El 1388
 • El 1383

Question 53

Question
Quina de les següents afirmacions sobre les Corts Catalanes es certa?
Answer
 • Tenien funcions executives i estàven formades per el braç nobiliari, l'eclesiàstic i el reial així com tres oïdors de comptes. Executàven les decisions legislatives, defensaven les constitucions i recaptàven impostos i subsidis.
 • Tenien funcions legislatives i estàven formades per els tres estaments. Aprovaven impostos, assessoraven el monarca i negociaven privilegis a canvi de subsidis.

Question 54

Question
Quina de les següents afirmacions sobre la Diputació del General és certa?
Answer
 • Tenien funcions executives i estàven formades per el braç nobiliari, l'eclesiàstic i el reial així com tres oïdors de comptes. Executàven les decisions legislatives, defensaven les constitucions i recaptàven impostos i subsidis.
 • Tenien funcions legislatives i estàven formades per els tres estaments. Aprovaven impostos, assessoraven el monarca i negociaven privilegis a canvi de subsidis.

Question 55

Question
Quin any neix la Diputació del General o Generalitat?
Answer
 • El 1259
 • El 1383
 • El 1359
 • El 1283

Question 56

Question
Com es deia la institució local de Barcelona, formada per cent prohoms de la ciutat?
Answer
 • Consell de Barcelona
 • Consell de Cent

Question 57

Question
En quins segles se sitúa la crisis de la baixa edat mitjana?
Answer
 • Entre el s. XIV i XV
 • Entre el s. XIII i XV
 • Entre el s. XV i XVI

Question 58

Question
En quin àmbit/s es dóna la crisi de la baixa edat mijana?
Answer
 • En l'àmbit econòmic i poblacional
 • En l'àmbit social
 • En l'àmbit polític

Question 59

Question
Quan es comença a extendre la pesta negra?
Answer
 • L'any 1344
 • L'any 1346
 • L'any 1348

Question 60

Question
Durant el s. XIV i XV, què comportà la crisi econòmica?
Answer
 • La despoblació a causa de la pesta negra.
 • La minva de la producció agrícola.
 • El descobriment d'Amèrica
 • La pèrdua de la centralitat comercial a la Mediterrània
 • El costs econòmics de la Guerra dels Remences

Question 61

Question
Quines de les següents afirmacions sobre la Guerra dels Remences són certes?
Answer
 • Es una guerra entre grups socials, com la Busca i la Biga
 • Finalitza amb la Sentència de Guadalupe el 1486
 • Es una guerra entre pagesos i senyors
 • Finalitza amb la Guerra dels Segadors el 1640

Question 62

Question
Qui es casà amb Isabel I de Casatella?
Answer
 • Martí l'Humà
 • Ferran II
 • Ferran d'Antequera
 • La resposta B i C són correctes

Question 63

Question
Any descobriment d'Amèrica i reconquesta de Granada pels reis Catòlics?
Answer
 • 1792
 • 1492
 • 1472
 • 1772
 • 1572

Question 64

Question
Qui s'elegeix com a rei de la corona d'Aragó en el Compromís de Casp?
Answer
 • Ferran d'Antequera
 • Martí l'Humà
 • Ferran II

Question 65

Question
Any del Compromís de Casp?
Answer
 • 1486
 • 1416
 • 1412
 • 1414

Question 66

Question
Un cop la corona d'Aragó forma part de la monarquia hispànica...
Answer
 • Catalunya manté les seves institucions i el virrei és el representant del rei a casa nostra.
 • Catalunya perd les seves pròpies institucions i el virrei és el representant del rei a casa nostra.

Question 67

Question
Quin origen tenien els bandolers?
Answer
 • D'origen popular
 • De la petita noblesa
 • De grups armats d'algun poderós

Question 68

Question
Quan es dóna la revolta social dels segadors?
Answer
 • El 7 de Juny de 1640
 • El 7 de Setembre de 1640
 • El 7 de Juny de 1670
 • El 7 de Setembre de 1670

Question 69

Question
Quins son els elements causants de larevolta dels segadors?
Answer
 • Un ambient bèl·lic, fruit de la Guerra dels Trenta Anys
 • La voluntat del duc d'Olivares d'uniformaritzar l'imperi i imposar les lleis castellanes a les institucions catalanes
 • Un malestar popular amb caràcter patriòtic i anti-castellà.
 • El descontentament de la instal·lacio de l'exèrcit imperial a Catalunya

Question 70

Question
Per què imposa el duc d'Olivares la Unió d'Armes?
Answer
 • Perque cada regne de la monarquia hispànica aportés homes i diners per al manteniment de l'exèrcit imperial.
 • Perque la guerra a Europa necessitava mitjans humans i econòmics.
 • Totes les respostes són correctes.

Question 71

Question
Com finalitza la Guerra dels Trenta Anys?
Answer
 • Amb la Pau dels Pirineus
 • Amb la Pau de Westfàlia
 • Amb el Compromís de Casp
 • Amb la Sentència de Guadalupe

Question 72

Question
La Guerra dels Segadors és...
Answer
 • Una revolta política i guerra de Separació
 • Una revolta social transformada en una revolta política i una guerra de separació

Question 73

Question
Què fan les autoritats catalanes un cop comença la Guerra dels Segadors?
Answer
 • Reconèixer com a comte de Barcelona a Lluís XIII de França
 • Buscar l'ajut de França
 • FIrmar la Pau dels Pirineus

Question 74

Question
Any de la Pau dels Pirineus?
Answer
 • 1652
 • 1656
 • 1659
 • 1657

Question 75

Question
Què es firma en la Pau dels Pirineus?
Answer
 • L'adhesió de Catalunya a França
 • La pertinença de Catalunya a la monarquia hispànica
 • La cessió dels comtats del Rosselló, La Cerdanya, el Vallespir i el Conflent a França
 • El reconeixement de Lluís XIII com a comte de Barcelona

Question 76

Question
Per què la mort de Carles II "L'encantat" desencadena en un conflicte internacional?
Answer
 • Perque mor sense sense descendència i sense nomenar a cap successor
 • Perque el seu successor, Felip V és el fill de rei Lluis XIV de França
 • Perque l'arxiduc Carles d'Habsburg reclama el seu dret al tron
 • Perque les poténcies europees veïnes veuen com una amenaça que que els borbons reinin a França i Espanya

Question 77

Question
Quin any mor Carles II d'Habsburg?
Answer
 • El 1701
 • El 1700
 • El 1705

Question 78

Question
Quin any mor Leopold I, rei del Sacre Imperi Romanogermànic i pare de l'arxiduc Carles?
Answer
 • El 1701
 • El 1700
 • El 1705

Question 79

Question
Quin any Catalunya signa amb Anglaterra el Pacte de Gènova?
Answer
 • El 1701
 • El 1700
 • El 1705

Question 80

Question
En el Pacte de Gènova, a qui donava suport Catalunya en la Guerra de Successió?
Answer
 • A l'arxiduc Carles d'Habsburg
 • A Felip V d'Anjou

Question 81

Question
Per què Catalunya dóna suport a l'Arxiduc Carles en el Pacte de Gènova?
Answer
 • Per la desconfiança cap tradició centrista i unitària francesa
 • Per el sentiment anti-francès sorgit de la Guerra dels Segadors
 • Per el temor a l'actitud represiva del virrei de Felip V, Velasco
 • Per preservar les institucions catalanes
 • Per l'admiració del sistema politicoeconòmic holandès, pertanyent als Habsburg

Question 82

Question
La Guerra de Successió és...
Answer
 • Una guerra internacional
 • Una guerra civil

Question 83

Question
De quina manera canvia la situació internacional envers a la Guerra de Successió?
Answer
 • L'arxiduc Carles es converteix en el successor del seu germà al aquest morir, rei del Sacre Imperi.
 • L'arxiduc Carles rep encara més suport de les altres potències.
 • L'arxiduc Carles perd el suport de les altres potències.

Question 84

Question
¿Què és el tractat d'Utrecht?
Answer
 • El tractat on Catalunya dóna suport a l'arxiduc Carles a canvi d'ajut militar i compromís de defensar les llibertats i constitucions catalanes per part d'Anglaterra.
 • El tractat on es negocia la pau entre el Regne de Castella i el de França junt amb les potències europees i s'accepta a Felip d'Anjou com a monarca a canvi de terres europeesi d'altres privilegis.

Question 85

Question
Any del Tractat d'Utrecht?
Answer
 • 1713
 • 1714
 • 1716

Question 86

Question
Quan cau Barcelona en mans de les tropes felipistes?
Answer
 • 11 de Setembre de 1713
 • 11 de Setembre de 1716
 • 11 de Setembre de 1714

Question 87

Question
Any del Decret de Nova Planta a Catalunya?
Answer
 • 1714
 • 1716
 • 1713
 • 1715

Question 88

Question
Quin és el caràcter del Decret de Nova Planta a Catalunya?
Answer
 • Compromès amb les llibertats i constitucions catalanes
 • Absolutista monàrquic
 • De descentralització
 • D'imposició, el català passa a ser substituït pel castellà de forma oficial i obligatòria
 • Centralista
 • Democràtic
 • Repressiu
 • Abolicionista

Question 89

Question
¿Què es el cadastre?
Answer
 • Un impost sobre les propietats i les rendes que se'n puguessin derivar, del 10%
 • Un impost personal sobre els sous, rendes i ingressos deriivats del treball, del 8.5%
 • Un impost sobre l'activitat comercial de mercaders, comerciants, notaris i agremiats amb botiga oberta, i va quedar fixat en un 10% dels beneficis derivats del comerç i de la indústria.

Question 90

Question
Quines transformacions y successos es donaran a Catalunya durant el segle XVIII?
Answer
 • Creixerà la població fins a doblarla durant aquest segle gràcies a la reducció de la mortalitat, les altes taxes de natalitat i les transformacions agràries.
 • La distribució de la població variarà, aquesta s'anirà ruralitzant, i les ciutats creixent a un ritme inferior.
 • L'agricultura catalana sofrirà una mala època degut a un seguit de males collites i una demanda que no podrà assumir degut a l'increment de població
 • Una reactivació comercial gràcies al desenvolupament del mercat colonial, degut a la liberalització d'aquest en els diferents ports peninsulars.
 • La prosperitat econòmica junt a l'increment de població incrementarà la demanda de productes manufacturats de tota mena, que la seba elaboració se situarà sobretot en les ciutats.
 • Es comença a popularitzar treball sobre el cotó, futur motor de la indústria catalana.
 • L'agricultura incorporarà nous processos, l'extensió dels conreus, l'intensificació de les explotacions i l'especialització agrícola. Això comportarà una prosperitat rellevant.

Question 91

Question
Últim rei de la casa de Barcelona que mor sense descendència?
Answer
 • Ferran d-Antequera
 • Ferran II
 • Martí I Aragó (Martí l'Humà)
 • Borrell II
 • Pere el Cerimoniós

Question 92

Question
Com s'anomenava el territori fronterer amb el sarraïns, propulsat per Carlemany?
Answer
 • Imperi Carolingi
 • Marca Hispànica
 • Califat de Còrdova
 • Comtats de Conflent. Cerdanya, Rosselló, entre d'altres
Show full summary Hide full summary

Similar

Cell Structure
daniel.praecox
Graphing Inequalities
Selam H
GCSE Biology Quiz
Andrea Leyden
Teaching Using GoConqr's Tools
Micheal Heffernan
Acids and Bases quiz
Derek Cumberbatch
SFDC App Builder Quizlet (Dez version)
chris fernandez
Diagnostico Organizacional Mapa Conceptual
Diana Patricia REYES GALVAN
LEY ORGÁNICA DE LA CULTURA
Genesis Quishpe
PROCESO CONTABLE
Alejandro Carranza
Eugenio Maria de hostos y las ideas modernas
Justin Luciano