Anatómia: vese

Tidey
Quiz by Tidey , updated more than 1 year ago
Tidey
Created by Tidey almost 6 years ago
35
1

Description

Quiz on Anatómia: vese, created by Tidey on 02/08/2015.

Resource summary

Question 1

Question
Ren-re jellemző:
Answer
 • Páros szerv
 • subperitoneálisan helyezkedik el
 • 12cm hosszú, és 3 cm széles
 • a Vena portae rendszeréhez tarozik

Question 2

Question
A vesét Tunica fibrosa veszi körül.
Answer
 • True
 • False

Question 3

Question
A Cortexben nem találhatóak meg a Nephronok.
Answer
 • True
 • False

Question 4

Question
Mi a vesemedence folytatása:
Answer
 • húgyvezeték
 • húgycső
 • pyramis
 • Medulla

Question 5

Question
A vesékben mennyi nephron található?
Answer
 • 1 millió
 • 1-1,5 millió
 • 2 millió
 • 2-2,5 millió

Question 6

Question
Az Arteria renalis a hiluson lép be a vesékbe.
Answer
 • True
 • False

Question 7

Question
Az Arteria renalis interlobularis ágakra oszlik.
Answer
 • True
 • False

Question 8

Question
Melyek a glomerulusból kilépő ágak?
Answer
 • efferens
 • afferens

Question 9

Question
Melyiknek szűkebb az átmérője?
Answer
 • afferens ágak
 • efferens ágak

Question 10

Question
A Nephronok funkciói közé tartozik: A: Filtrácio B: Excretio C: Reabsorpcio D: Asportatio
Answer
 • 1. mindegyik helyes
 • 2. Csak a B helyes
 • 3. B+D helyes
 • 4. A+B+C helyes
 • 5. A+C helyes

Question 11

Question
Az Ureter-ek az Urethra-ig húzódnak.
Answer
 • True
 • False

Question 12

Question
A húgyvezetékek a húgyhólyagot hátul alul érik, falát ferdén fúrják át.
Answer
 • True
 • False

Question 13

Question
Milyen izomréteggel rendelkezik a Vesica urinaria?
Answer
 • Hosszanti
 • Körkörös
 • Hálózatos

Question 14

Question
Melyik akaratlagosan működő záróizom?
Answer
 • Musculus sphincter urethrae externus
 • Musculus sphincter urethrae internus

Question 15

Question
A Vesica urinaria-t Sympaticus és Parasympaticus rostok is beidegzik.
Answer
 • True
 • False

Question 16

Question
Melyik a férfi húgycső legbelső része?
Answer
 • Pars Prostatica
 • Pars Membranacea
 • Pars Spongiosa
Show full summary Hide full summary

Similar

Biology AS Level Vocab- OCR- Chapters 1 and 2
Laura Perry
GCSE AQA Biology 1 Variation, Genetics & Reproduction
Lilac Potato
8 Motivational Quotes for Students
Andrea Leyden
Types of Learning Environment
Brandon Tuyuc
GENERAL PRACTICE-1
Luis Felipe Chávez Choque
REGLAMENTO DE USO LEGAL, ADECUADO Y PROPORCIONAL DE LA FUERZA PARA LA POLICÍA NACIONAL DEL ECUADOR
edwin patrico
Tema 2: Constitución Esañola (I)
Blanca Aracely Mijangos Suchite
SISTEMAS NERVIOSO Y REPRODUCTIVO El sistema nervioso se relaciona con el sistema reproductivo, ya que se recibe la estimulación externa e interna y envía información para preparar al organismo para la reproducción, así las hormonas y los neurotransmisores
Diana Gonzales
Apariencia
Jose Miguel Cadavid
Aparatos y sistemas del cuerpo humano
Valentina Lopez Paredes
PROCESOS Y MODALIDADES DE LA LECTURA
Jazmín Gutiérrez