2n ESO. CRV, Atribut i C Pred (Àlex Lluch)

Álex Lluch
Quiz by Álex Lluch, updated more than 1 year ago
Álex Lluch
Created by Álex Lluch almost 7 years ago
445
5

Description

Preguntes tipus test sobre la identificació de l'atribut, CRV i C Pred

Resource summary

Question 1

Question
Completa les oracions següents amb un complement de règim verbal: Manel s'ha oblidat ________ portar l'ordinador
Answer
 • de
 • a
 • en

Question 2

Question
Carme jugava _________ cartes tots els dies (CRV)
Answer
 • a
 • de
 • en

Question 3

Question
Joan s'ha acostumat _____ la bona vida (CRV)
Answer
 • de
 • a
 • per

Question 4

Question
Els alumnes ES QUEIXAVEN ______ les notes
Answer
 • a
 • de
 • per

Question 5

Question
Maria creu _____ els fantasmes
Answer
 • en
 • a
 • per

Question 6

Question
Els científics ES DEDICAVEN _____ la investigació
Answer
 • a
 • en
 • per

Question 7

Question
El _______________________________ és un sintagma preposicional introduït per una preposició exigida pel verb (Francesc parla DE FUTBOL; Juguem AL PARXÍS)
Answer
 • Atribut
 • Complement de Règim Verbal
 • Complement Circumstancial
 • Complement Predicatiu

Question 8

Question
L'_______________________ és un sintagma nominal o adjectival que acompanya els verbs copulatius (ser, estar, semblar o paréixer) i completa el significat del subjecte, amb qui concorda en gènere i nombre (La classe és MOLT DIVERTIDA; El teu amic era EL CANTANT)
Answer
 • Atribut
 • CRV
 • CC
 • C Pred

Question 9

Question
El _______________________ és un sintagma nominal, adjectival o preposicional que apareix amb verbs no copulatius i que concorda en gènere i nombre amb el subjecte (Esther camina TRANQUIL·LA)
Answer
 • Atribut
 • CRV
 • C Pred

Question 10

Question
La substitució de l’_____________ depén: si és un S Adj o un SN indefinit, se substitueix per ho; si és un SN definit, se substitueix per el, la, els, les (La classe ho és; El teu amic l’era)
Answer
 • atribut
 • CRV
 • C Pred

Question 11

Question
La substitució del ____________ depén de la preposició: si és de, se substitueix pel pronom en; si és qualsevol altra preposició, se substitueix per hi (Francesc en parla; Juguem-hi)
Answer
 • atribut
 • CRV
 • C Pred

Question 12

Question
La substitució del ____________ es fa sempre amb el pronom hi (Esther hi camina)
Answer
 • CRV
 • atribut
 • C Pred

Question 13

Question
Marta es preocupa massa...
Answer
 • a la producció industrial
 • de les muntanyes
 • pels seus germans
 • a les causes justes
 • en el pitjor

Question 14

Question
Josep sempre pensa...
Answer
 • a la producció industrial
 • de les muntanyes
 • pels seus germans
 • a les causes justes
 • en el pitjor

Question 15

Question
Cal contribuir...
Answer
 • de les muntanyes
 • pels seus germans
 • a les causes justes
 • en el pitjor

Question 16

Question
A Julià li agrada parlar...
Answer
 • a la producció industrial
 • de les muntanyes
 • pels seus germans
 • a les causes justes
 • en el pitjor

Question 17

Question
Ara han decidit dedicar-se...
Answer
 • a la producció industrial
 • de les muntanyes
 • pels seus germans
 • en el pitjor
Show full summary Hide full summary

Similar

Pronoms Febles
Àlex Aquilina
2n ESO. Complement Directe i Complement Indirecte
Álex Lluch
2n ESO. CRV, atribut i Complement Pred
Álex Lluch
2n ESO. Anàlisi de frases (Àlex Lluch)
Álex Lluch
Anàlisi de frases (Àlex Lluch)
Álex Lluch
3r ESO. Pronominalització del CD
Àlex Lluch
Pronominalització de l'atribut (Pràctica 7) -Àlex Lluch-
Àlex Lluch
Anàlisi de frases valencià 2 (Àlex Lluch)
Álex Lluch
2n ESO. L'oració: enunciat i oració, subjecte i predicat, tipus de subjecte
Àlex Lluch
3r ESO. Oració composta (Àlex Lluch)
Álex Lluch
2n ESO. Classes oracions
Àlex Lluch