Naturals

Anna Cahner
Quiz by Anna Cahner, updated more than 1 year ago
Anna Cahner
Created by Anna Cahner over 5 years ago
0
0

Description

Tema 7
Tags

Resource summary

Question 1

Question
Que es un clasts?
Answer
 • Fragments de roca de qualsevol mida, composició i procedencia exposades a la intemperie
 • Proces causat pels agents atmosfèrics que provoquen el trencament i disgregació de les roques

Question 2

Question
Tipus de agents atmosfèrics
Answer
 • La pluja i la neu; canvis de temperatura; humitat
 • Canvis de temperatura; gelifracció; Pluja
 • La pluja i la neu; canvis de temperatura; congelació de l'aigua

Question 3

Question
La meteorització mecanica, es aquella que te lloc quan fragmentem una roca ja sigui per les congelacions, els esforços produits o la congelació.
Answer
 • True
 • False

Question 4

Question
Que es la meteorització química i la biològica respectivament?
Answer
 • La m. química, es deguda a reaccions químiques i la biòlogica a l'acció dels éssers vius
 • La química te lloc durant reaccions quimiques i la biologica es deguda, per exemple als essers vius.
 • Les dues tenen lloc en la fragmentació de les roques

Question 5

Question
Factors que influeixen en la meteorització
Answer
 • Humitat i temperatura
 • Humitat i pressió atmosferica

Question 6

Question
Que es la erosió?
Answer
 • Retirada dels clasts del seu lloc d'origen.
 • Determidana per l'energia i la resistencia

Question 7

Question
L'energia del Sol, juntament amb l'acció de la gravetat, mou els agents atmòsferics que modelen la superficie terrestre.
Answer
 • True
 • False
Show full summary Hide full summary

Similar

EXAMEN FINAL Cisco IT Essentials v5
Frank Kantun Ytz
Histología Final
Angel Salas
De la Información al Conocimiento
Samuel Ríos
De la Información al Conocimiento
DEISY KARINA GALLO FIGUEROA
Examen Nutrición UCM Enfermería
Pepos Carmona
Fundamentos de Administración
Caro Arízaga
Fundamentos de Mercadotecnia, Examen Final
susylucyqro
EXAMEN FINAL Cisco IT Essentials v5
adrikai91