KUIZ TMK MAC 2015 _M9

zunaidah.mohamad
Quiz by zunaidah.mohamad, updated more than 1 year ago
zunaidah.mohamad
Created by zunaidah.mohamad about 6 years ago
16
0

Description

KUIN LATIHAN LA1 & LA2

Resource summary

Question 1

Question
Rajah menunjukkan langkah X dalam pemasangan komputer. Berdasarkan Rajah 5 nyatakan langkah X.
Answer
 • memasang pemproses pada slot pemproses
 • memasang RAM pada slot RAM
 • memasang storan pada slot storan
 • memasang ROM pada slot ROM

Question 2

Question
Rajah menunjukkan tiga teknologi yang digunakan dalam generasi komputer.Berdasarkan Rajah, tulis A, B atau C untuk dipadankan dengan yang berikut: i) Second Generation Generasi Kedua ii) Third Generation Generasi Ketiga
Answer
 • i- C ii- B
 • i- B ii- A
 • i- C ii- A

Question 3

Question
Teknologi Maklumat dan Komunikasi adalah penggunaan komputer, peranti i) ................................... dan aplikasi ii) ................................... untuk memproses, menyimpan, mencapai semula, melindungi dan menghantar maklumat dari mana-mana tempat pada bila-bila masa.
Answer
 • perisian, komunikasi
 • komunikasi , perisian
 • komputer , perkakasan
 • perkakasan , perisian

Question 4

Question
Padankan pelbagai bidang Multimedia dengan kenyataan di bawah. A Entertainment Hiburan B Medical Perubatan C Engineering Kejuruteraan i) Produce computer games and develop animations and special effects. Penghasilan permainan komputer dan pembangunan animasi dan kesan khas ialah
Answer
 • A
 • B
 • C

Question 5

Question
Rajah menunjukkan sebahagian daripada algoritma penapisan laman web. Nyatakan nama kaedah penapisan yang digunakan dalam algoritma itu.
Answer
 • halangan kata
 • halangan perkataan
 • halangan kata kunci
 • sekatan kunci

Question 6

Question
Rajah menunjukkan simptom pada sebuah komputer. Kenal pasti jenis ancaman komputer yang berpadanan dengan simptom itu.
Answer
 • anti virus
 • virus
 • spam
 • cookies

Question 7

Question
Rajah menunjukkan bagaimana kriptografi bekerja. Namakan H:
Answer
 • cliperteks
 • ciperteks
 • untexts

Question 8

Question
Nyatakan sama ada kenyataan berikut benar atau palsu Semasa menempatkan CPU ke atas soket ZIF, Pin1, seperti dalam Rajah, boleh ditempatkan pada mana-mana penjuru soket itu.
Answer
 • True
 • False

Question 9

Question
Rajah menunjukkan satu kombinasi 0 dan I yang mewakili aksara 'K' dalam skema kod ASCII. Berapa banyakkah bait yang digunakan untuk mewakili aksara 'K'?
Answer
 • 1
 • 4
 • 8
 • 16

Question 10

Question
Jadual menunjukkan pernyataan mengenai peranti. Berdasarkan jadual, tulis A, B atau C bagi peranti di bawah. i) Touchpad
Answer
 • A
 • B
 • C

Question 11

Question
Rajah menunjukkan dua peranti input. Berdasarkan Rajah, nyatakan jenis input untuk: i) R ii) S
Answer
 • R - PERKATAAN S - VIDEO
 • R - TEKS S - AUDIO
 • R - TEKS S -IMEJ
 • R - TEKS S - VIDEO

Question 12

Question
Rajah menunjukkan sebahagian daripada papan induk.

Question 13

Question
Rajah menunjukkan tiga peranti storan yang boleh menyimpan data. Berdasarkan Rajah, tulis A, B atau C untuk memadankan yang berikut: Hanya boleh menyimpan data buat sementara.
Answer
 • A
 • B
 • C
 • SEMUA DI ATAS

Question 14

Question
Manakah yang berikut adalah sistem pengoperasian rangkaian ? Windows NT II Windows XP III LINUX IV UNIX
Answer
 • A I, II and III
 • B I, II and IV
 • C I, III and IV
 • D II, III and IV

Question 15

Question
Berikut adalah fitur-fitur dalam perisian aplikasi. Kenal pasti aplikasi: i) R ii) S
Answer
 • R - perisian pemprosesan perkataan S - perisian pemprosesan jadual
 • R - perisian pemprosesan perkataan S - hamparan eletronik
 • R - perisian persembahan S - perisian pemprosesan perkataan

Question 16

Question
Pengimbas cakera adalah sebuah program utiliti yang menguruskan semula dan ruang yang tidak digunakan pada cakeraa keras computer.
Answer
 • True
 • False
Show full summary Hide full summary

Similar

KUIZ VLE TMK LA1 & 2 M9D
zunaidah.mohamad
KUIZ VLE TMK LA1 & 2 M9C
zunaidah.mohamad
KUIZ TMK T4 _M9B
zunaidah.mohamad
Kuiz LA2 TEKNOLOGI MAKLUMAT & KOMUNIKASI (TING 4)
zunaidah.mohamad
Kuiz LA2 TEKNOLOGI MAKLUMAT & KOMUNIKASI (TING 4)_1
zunaidah.mohamad
Cold War Causes Revision
Tom Mitchell
Active Adults and Starchy Carbohydrate
Carolyn Penny
Propiedades de los gases
camila gonzalez
MANEJO DE CONFLICTOS
Luis Fernando
Enfermedades cerebrales
EDUARDO JOSELO BARRAGAN VERDEZOTO
PLANEACIÓN DIDÁCTICA
Juan Villegas