GMV kvíz

Jan Netík
Quiz by Jan Netík, updated more than 1 year ago
Jan Netík
Created by Jan Netík over 5 years ago
58
0

Description

Kvíz obsahuje otázky týkající se geopolitiky a mezinárodních vztahů.

Resource summary

Question 1

Question
Nejnovějším členským státem OSN je:
Answer
 • Jižní Súdán
 • Kosovo
 • Grónsko
 • Švýcarsko
 • Palestina

Question 2

Question
Která z následujících zemí NENÍ členem NATO?
Answer
 • Norsko
 • Estonsko
 • Island
 • Švédsko
 • Dánsko

Question 3

Question
Který ze sousedních států České republiky je uznáván jako federace? (2)
Answer
 • Rakousko
 • Polsko
 • Svobodná spolková republika Kraví hora
 • Německo
 • Slovensko

Question 4

Question
Kterou z následujících zemí NELZE považovat za spojence USA?
Answer
 • Kolumbii
 • Polsko
 • Venezuelu
 • Kanadu

Question 5

Question
G. W. Bush v prezidentských volbách v roce 2004 porazil současného ministra zahraničí USA Johna Kerryho.
Answer
 • True
 • False

Question 6

Question
K 11. březnu 2011, tedy v den havárie jaderné elektrárny Fukušima v Japonsku, bylo v SRN v provozu:
Answer
 • 8 jaderných elektráren
 • 107 jaderných elektráren
 • 17 jaderných elektráren
 • v SRN byly tehdy pouze 2 jaderné elektrárny

Question 7

Question
Bylo jich 17. Jak na nehodu v japonské Fukušimě reagovaly vlády SRN a Japonska? (2)
Answer
 • Němci nařídili všechny své jaderné elektrárny do roku 2022 uzavřít.
 • Německo snížilo výkon svých jaderných elektráren, počet zůstal nezměněn.
 • Japonci po havárii všechny své jaderné elektrárny nechalo navždy uzavřít.
 • Japonsko pozastavilo výstavbu nových reaktorů, zastavilo tehdy fungující jaderné elektrárny, ale počítalo s jejich obnovením.

Question 8

Question
V roce 2014 proběhlo referendum o nezávislosti Skotska na Spojeném království. Jaké byly výsledky? (2)
Answer
 • Skotsko je nyní nezávislá země.
 • Skotové setrvali společně s Anglií, Walesem a Severním Irskem ve Spojeném království.
 • 55,3% voličů z celého Spojeného království se vyslovilo pro setrvání Skotska ve Spojeném království, zatímco pro nezávislost jich hlasovalo 44,7%.
 • 55,3% voličů ze Skotska se vyslovilo pro setrvání Skotska ve Spojeném království, zatímco pro nezávislost jich hlasovalo 44,7%.

Question 9

Question
Jakou funkci zastává muž na snímku a koho nahradil? (2)
Answer
 • premiér Polska
 • předseda Evropské rady
 • nahradil José Manuela Durão Barrosu
 • nahradil Hermana Van Rompuye

Question 10

Question
Poslanci Evropského parlamentu jsou voleni:
Answer
 • každých 5 let Elektorální komisí Rady Evropské Unie
 • Radou Evropy
 • v přímých volbách, které se konají současně ve všech zemích EU
 • jsou v některých členských zemích voleni v přímých volbách, v jiných jsou jmenováni z řad poslanců národních parlamentů a/nebo regionálních zastupitelstev, vždy však na období 5 let

Question 11

Question
Co je to Rada Evropské unie? Kdo zde zasedá? (2)
Answer
 • Je to orgán Evropské unie.
 • Nesouvisí s EU, jedná se o jiný název pro Radu Evropy
 • zástupce na ministerské úrovni zplnomocněný zavazovat svou vládu
 • hlavy států nebo předsedové vlád členských zemí Evropské unie

Question 12

Question
Bikameralismus je označení pro:
Answer
 • vládu
 • velblouda dvouhrbého (lat. bicamelus bactrianus)
 • dvoukomorový parlament
 • federaci se dvěma členy

Question 13

Question
Merkantilismus je:
Answer
 • ekonomická teorie z přelomu 16. a 17. století, jejíž hlavní zásadou je absence ochranných cel - cílem je volný pohyb zboží přes hranice
 • označení pro charakteristickou politiku Angely Merkelové vyznačující se mimo jiné také odmítavým postojem vůči neobnovitelným zdrojům a jaderné energetice
 • výrazná státní podpora zahraničního obchodu - vyznačuje se důrazem na export a užíváním ochranných prvků (např. clo, kvóty atp.)
 • ani jedna z možností není správná

Question 14

Question
Jedná se o státní podporu mezinárodního obchodu. Jakými termíny NEJLÉPE popisujeme saldo obchodní bilance zahraničního obchodu?
Answer
 • aktivní a pasivní
 • schodkové a přebytkové
 • kladné a záporné

Question 15

Question
A poslední otázka bude "nejzeměpisnější": Kde leží město "Pchjongčchang" (dle angl. transkripce "Pyeongchang")?
Answer
 • Severní Korea
 • Čína
 • Jižní Korea
 • Slovensko
Show full summary Hide full summary

Similar

Geography Coastal Zones Flashcards
Zakiya Tabassum
Geography Quiz
PatrickNoonan
Using GoConqr to study geography
Sarah Egan
All the Countries of the World and their Capital Cities
PatrickNoonan
River Processes and Landforms
1jdjdjd1
Volcanoes
1jdjdjd1
The Rock Cycle
eimearkelly3
GCSE Geography - Causes of Climate Change
Beth Coiley
Tectonic Hazards flashcards
katiehumphrey
Globalisation Case Studies
annie
Characteristics and Climate of a hot desert
Adam Collinge